Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsministeriet om corona: Bäddarna och intensiven räcker till

Sjukhussäng
Bäddplatserna har minskat rejält på sjukhus och hälsostationer sedan 2010. Sjukhussäng Bild: Tiina Karjalainen sjukhus rum

Sjukhusens bäddplatser och antalet sjukskötare har minskat drastiskt på tio år. Men det försämrar inte kapaciteten att vårda insjuknade, menar Social- och hälsovårdsministeriet. Inte ens om coronavirus-epidemin når Finland i stor omfattning.

Kapaciteten att vårda människor på sjukhus ser idag rätt annorlunda ut, jämfört med för tio år sedan, då svininfluensan drog fram över världen inklusive Finland.

Enligt Statistikcentralen har Finland nu 12-tusen färre bäddplatser på sjukhus och också antalet sjukskötare har minskat med cirka 8000.

På tvivlet om sjukhusen klarar av att ta hand om stora mängder insjuknade samtidigt svarar Tuija Kumpulainen, enhetsdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet att det inte går att jämföra då med nu.

- På grund av att hela vårt system har förändrats mycket på tio år. Vi har centraliserat, säger Kumpulainen.

I samband med centraliseringen har platserna flyttats till större enheter; centralsjukhus.

- Antalet bäddplatser minskar, men det beror på att vårdtiderna har blivit kortare, säger Kumpulainen.

Hon nämner dagkirurgin som innebär att patienten kommer in för ett ingrepp på morgonen och skrivs ut och hem till natten. Ett annat exempel är patienter som får ny höftled. Vårddygnen efter en sådan operation har minskat med hälften jämfört med förr.

Antalet bäddplatser fungerar dåligt som måttstock på hurdan kapacitet vi har att vårda, menar Kumpulainen. En bättre mätare är att se hurdan förmåga vi har att ta hand om patienten som kommer till sjukhuset.

De flesta av hälsostationernas bäddavdelningar som mest upptogs av äldre som behövde långvård har också försvunnit. Istället vårdas nu äldre på vårdhem eller hemma.

Tuija Kumpulainen
Tuija Kumpulainen, enhetsdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet säger att centraliseringen har minskat antalet bäddplatser men att det inte är rätt måttstock för att mäta hur vi klarar av att vårda och ta hand om sjuka. Tuija Kumpulainen hälsovård,sjukvård,Tuija Kumpulainen

Om det minskade antalet sjukskötare säger Kumpulainen:

- Vi har mer utbildat folk på marknaden än förut, fast vi vet att det finns brist på personal på en del håll.

Utbildad vårdpersonal finns som resurs, men många utbildade för vårdbranschen är utanför arbetslivet. Bäst möts efterfrågan och utbud av vårdpersonal i städer och i tätorter.

Så här ommöbleras det i vården om corona slår till hårt

Det finns cirka 230 intensivvårdsplatser runtom i landet. De här platserna ska nog räcka till också i corona-sammanhang, tror Kumpulainen.

- Vi har tagit hand om våra patienter i alla de epidemier som vi har haft och klarat av det, säger hon.

Sjukhussäng i korridor.Eristyshuone Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Sängarna ska räcka till också i intensivvården, säger man på SHM Bild: Yle/Lotta Sundström, Sami Takkinen / Yle

Det går att frigöra kapacitet inom vården och på sjukhusen i och med att icke brådskande kontroller, ingrepp och operationer som är inbokade annulleras och skjuts fram. Akutfall och olyckor tas om hand och likaså utförs canceroperationer.

Kumpulainen berättar att många intensivvårdsplatser är reserverade på förhand, för patienter som ska opereras. Ställs operationen in står intensivvårdsplatsen ledig.

- Vi kan också ta i bruk uppvakningsrummen för intensivvård om vi skulle få väldigt stora mängder insjuknade, säger Kumpulainen och tillägger att i de rummen finns all tänkbar utrustning för att övervaka patientens tillstånd.

- Men då går vi ett steg vidare från den beredskap som egentligen tycks räcka, säger Kumpulainen.

Alla vårdas men alla kan inte botas

Institutet för hälsa och välfärd THL har sedan coronaviruset Covid-19 började sprida sig i och från den kinesiska provinsen Hubei upprepat att beredskapen är god i Finland.

Garanterar det att alla insjuknade i coronaviruset får vård?

- Jag tycker det. Men man måste ta hänsyn till det att alla insjuknade inte kan botas. Vi har en grupp patienter, riskgrupper, som oberoende av vår högt utvecklade hälsovård blir så sjuka att de inte går att bota, säger Kumpulainen.