Hoppa till huvudinnehåll

Museichef vill att Karisborna ger liv åt gammalt skolhus - Raseborgs stad vill riva byggnaden

Färgen flagnar på väggarna, luften inomhus är unken och inga lektioner kan hållas i C-huset vid de finska skolorna i Karis. Landskapsmuseet vill ändå inte att huset rivs.

C-huset finns längs Ekenäsvägen i Karis och är en del av Karjaan yhteiskoulus skolområde för de finskspråkiga högstadie- och gymnasieeleverna.

Huset används inte längre till undervisning på grund av problem med inneluften.

C-husets historia

  • C-huset vid finska skolan Karjaan yhteiskoulu i Karis är från 1909.
  • Det byggdes för svenskspråkiga elever. År 1966 tog det finskspråkiga arbetarinstitutet över huset, och huset är troligen renoverat på insidan på 1970-talet.
  • Utvändigt ser huset till stor del ut som det var då det byggdes.
  • År 1953 byggdes en svenskspråkig skola intill C-huset (den gröna byggnaden).
  • Åren 1963 och 1965 förstorades skolbyggnaden och en annan byggnad (B-huset) uppfördes på tomten. Nu var det enbart finskspråkiga elever i skolkomplexet.
  • C-huset har inte någon skyddsbeteckning i detaljplanen, men området är skyddat på riksnivå.
  • Det hänger ihop med skyddet av arkitekt Hilding Ekelunds arkitektur i Karis. Ekelund har ritat skolans huvudbyggnad och det så kallade B-huset.

Det är Raseborgs stad som äger byggnaden och staden vill riva huset. Staden anser att huset är i dåligt skick, och att det är svårt och dyrt att renovera. Staden vet inte heller vad byggnaden skulle kunna användas till.

En ansökan om rivningslov har varit på tapeten sedan förra året, men ännu har inga beslut fattats.

Flygbild över de finska skolorna i Karis.
Karjaan yhteiskoulu finns i Kila i Karis. I det gröna huset (byggt på 1960-talet) finns högstadiet och gymnasiet. Intill den finns utbyggnaden (som är byggd flera årtionden senare, inte på 1960-talet som det först stod i bildtexten), sedan skymtar träbyggnaden som kallas C-huset. Längst till höger finns B-huset där det även finns klassrum. Flygbild över de finska skolorna i Karis. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,karjaan yhteiskoulu b-huset

Västra Nylands landskapsmuseum anser nämligen att stadens motiveringar till en rivning inte är tillräckligt bra.

I ett utlåtande i februari 2019 konstaterade landskapsmuseet att byggnaden är en av Karis äldsta skolbyggnader. Det har ett kulturvärde och är en viktig del av stadens historia. Området visar hur skolor har byggts under olika årtionden.

Landskapsmuseet ansåg alltså att byggnaden inte ska rivas, utan bevaras och renoveras så att dess värde och möjligheter att bevaras inte försämras.

Landskapsmuseet förordade alltså inte en rivning.

Ärendet skulle behandlas på miljö- och byggnadsnämndens möte i februari i år, men ärendet togs bort från listan.

Staden hade gjort nya utredningar, men landskapsmuseet var fortfarande inte nöjd med svaren eftersom man ansåg att det inte kom fram något nytt.

"Utredningarna är inte tillräckliga"

Museichef Dan Lindholm från Västra Nylands landskapsmuseum anser att det går att renovera byggnaden.

- Vi är inte övertygade om att de utredningar som gjorts är tillräckliga. Vi vill att staden utreder om det finns andra möjligheter än att bara riva huset.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att byggnaden är i gott skick. Markanvändningslagen kräver att man värnar om arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De får inte förstöras eller försvinna.

Museichef Dan Lindholm i ett av rummen i C-huset.
Museichef Dan Lindholm säger att han sett byggnader som är i värre skick än C-huset i Karis och som har renoverats. Museichef Dan Lindholm i ett av rummen i C-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

Lindholm vet inte vad det skulle kosta att renovera C-huset.

- Jag förstår att staden tycker det är enklast och billigast att riva då man inte har användning för huset. Men vi har ett ansvar gentemot tidigare och kommande generationer, om vi river det här huset så försvinner det.

En massa saker är placerade i ett gammalt klassrum i C-huset intill finska skolorna i Karis.
De gamla klassrummen används som förråd för saker som inte behövs. En massa saker är placerade i ett gammalt klassrum i C-huset intill finska skolorna i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

Stolar staplade på bord i ett gammalt klassrum i C-huset.
Stolar staplade på bord i ett gammalt klassrum i C-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

Raseborgs stad och Västra Nylands landskapsmuseum har alltså helt olika åsikter om C-huset. Ärendet dröjer på grund av det och huset förfaller allt mera.

Det är synd att sådana här situationer uppstår, säger Dan Lindholm.

- Det är lätt att vara efterklok, vi funderar ofta på hur vi har kunnat riva olika byggnader. Nu måste staden utreda om till exempel någon förening är intresserad av byggnaden eller om staden själv har behov av den.

Vad vill Karisborna göra med C-huset?

Dan Lindholm vill inte ta ställning till vad huset kunde användas till, utan hänvisar till att staden ska göra bättre utredningar och också till Karisborna.

- Det centrala läget vid skolorna och vägen ger möjligheter. Jag ger gärna över bollen till Karisborna som skulle kunna komma med idéer på vad huset kan användas till.

Har du ett förslag på vad C-huset vid de finska skolorna i Karis kunde användas till? Skriv gärna din idé i kommentarsfältet under artikeln.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland