Hoppa till huvudinnehåll

Problemen inom rysk sophantering upprör allt flera – nu protesterar invånarna mot planerna på en stor anläggning i gamla finskområden på Karelska näset

En man pekar på en container för sopor.
Hit kan invånarna i Pervomajskoje komma med sorterade sopor. Kirill Maljusjkin (på bild) hör till miljörörelsen i området. En man pekar på en container för sopor. Bild: Kerstin Kronvall avfall,Ryssland

Då området var en del av Finland hette orten Kivennapa. Nu heter den Pervomajskoje. Samhället är inte stort och det omges av väldigt mycket skog.

Eftersom jordmånen till stora delar består av sand finns det jättestora sand- och grustag i orten. De upptar omkring 400 hektar av Pervomajskoje.

Nu håller sanden på att ta slut och därför finns det planer på att utnyttja groparna för en ny sophanteringsanläggning.

Sandhögar med snötoppar.
Här kan en enorm sopstation stå inom några år. Sandhögar med snötoppar. Bild: Kerstin Kronvall avfall,Ryssland

Jättemycket sopor

Den skulle bestå av en förbränningsanläggning och en soptipp för fast samhällsavfall. Det handlar om gigantiska mängder – upp till en miljon ton avfall skulle föras till anläggningen per år.

Så stora mängder avfall uppstår det inte på orten. Det är i själva verket meningen att staden Sankt Petersburg som ligger cirka femtio kilometer från Pervomajskoje ska föra hit sitt avfall.

Invånarna i Pervomajskoje är upprörda. Dels befarar de att området ska smutsas ned, dels att ett krigsminnesmärke sa förstöras.

Här hedras minnet av stupade soldater

Minnesmärket ligger på en kulle som heter Siiranmäki. Här fördes fasansfullt hårda strider i juni 1944 och tusentals soldater stupade. Minnesmärket restes 2004 av privatpersoner från Finland och Ryssland.

– Det vore skändligt att förstöra minnesmärket för att i stället lämpa av avfall här, säger Larisa Bojkova, som hör till miljöaktivisterna i Pervomajskoje.

Hon får medhåll av Kirill Maljusjkin som för Yle på en rundtur i området. Han är före detta yrkesmilitär som numera jobbar som företagare i IT-branschen. Han är också en stor naturvän.

– Vi kan inte tillåta att allt mera natur förstörs, snart finns det ingenstans där man kan njuta av ren natur, säger han.

Eftersom det planerade soptippsområdet ligger på en höjd befarar Kirill Maljusjkin att alla eventuella utsläpp rinner ut i vattendragen i närheten.

Här finns mängder av kärr, åar och sjöar och de har sina utlopp vid Finska vikens kust. Därför anser aktivisterna i Pervomajskoje att frågan om en eventuell ny sopanläggning är intressant också för Finland.

Byggsopor ligger huller om buller på en snöig mark.
Sopslarvet är utbrett i Ryssland och många slänger skräp i naturen. Byggsopor ligger huller om buller på en snöig mark. Bild: Kerstin Kronvall \ Yle Ryssland,sopor

Aktivister på olika orter går samman

Pervomajskoje är bara en av många ryska orter där sophanteringen väcker missnöje. Runt om i landet pågår protester och aktioner såväl mot dålig sophantering som mot planer på nya soptippar.

Stämningen bland invånarna präglas av misstro. Det är knappt någon som litar på att de nya anläggningar som byggs inte är skadliga för naturen.

– I Finland och i Europa har ni durabla anläggningar, men vi känner inte till några sådana i Ryssland, säger Kirill Maljusjkin.

Han berättar att aktivister runt om i landet nu har börjat samarbeta. De förbereder ett gemensamt förslag till regeringen. Önskemålet är att sophanteringen skulle lösas lokalt.

Två lastbilar kör på en sandväg.
Sandtransporterna fyller vägarna som i framtiden kan trafikeras av sopbilar. Två lastbilar kör på en sandväg. Bild: Kerstin Kronvall avfall,Ryssland

Vill ha sopsortering

Det har man också gjort i liten skala i Pervomajskoje. Där har miljöaktivister skaffat och placerat ut insamlingskärl för sopsortering. De informerar också om hur man ska sortera sina sopor.

– Vi vill arbeta för att Ryssland, i likhet med civiliserade länder, ska få organiserad sopsortering, säger Kirill Maljusjkin.

De omfattande protesterna mot dålig sophantering har lett till att den ryska staten har bildat ett särskilt bolag som ska administrera avfallshanteringen i hela landet.

Aktivisterna vill att lokalbefolkningen själva ska få bestämma hur sophanteringen ska skötas. De anser att man på varje ort bäst vet hur man kan finna vettiga och hållbara lösningar.

Samtidigt står det klart att problemet är så omfattande att det inte går att lösa utan finansiering också från den federala budgeten.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes