Hoppa till huvudinnehåll

Seinäjoki teg om missvisande statistik för att skydda sitt världskända hälsoprogram - ingen halvering av barnfetman

En barnmage med
Seinäjoki och Södra Österbotten hör till de områden i Finland som är hårdast drabbade av sjukdomar relaterade till övervikt. En barnmage med Bild: nophamon Yanyapong magen

Svenska Yle kan i samarbete med Sveriges Radio avslöja att Seinäjoki-modellen för att förebygga övervikt och fetma bland barn inte är tillnärmelsevis så effektiv som den har framställts. Det är resultatet av en vetenskaplig utvärdering som ännu inte blivit offentlig. Trots att staden känt till detta i två år, har man inte tagit bort missvisande statistik på webben eller informerat allmänheten om saken.

Varumärket Healthy kids of Seinäjoki har lockat delegationer från tiotals länder till den österbottniska staden. I Sydkorea har man imponerats av stadens arbete mot barnfetma och importerat "Seinäjoki-modellen".

Men den statistik som imponerat på utlänningarna har visat sig vara missvisande, vilket staden inte velat vidkännas offentligt.

Vi tar det från början.

Seinäjoki och Södra Österbotten hör till de områden i Finland som är hårdast drabbade av sjukdomar relaterade till övervikt. Det är anledningen till att man för över tio år sedan började fundera på sätt att förebygga barnfetma. År 2015 gick man ut med information om att staden hade lyckats så väl att andelen överviktiga femåringar hade halverats - något som även WHO lyfte fram i en artikel. Succén var given.

Plötsligt hade Seinäjoki hamnat på världskartan som världsbäst på att få bukt med övervikt hos barn. Varumärket Healthy kids of Seinäjoki registrerades 2018. I Sydkorea har man tagit i bruk modellen, något som även Seinäjoki skyltar med i officiella sammanhang.

– För flera år sedan hörde jag om framgångsberättelsen “Healthy kids of Seinäjoki". Så jag tänkte att det är en av de bästa modellerna för hälsofrämjande hos barn och vuxna... Jag visste att bland femåringar hade barnfetman halverats på sex år. Jag tänkte att det är verkligen otroligt och utmärkt jobbat, berättar Jae-Heon Kang, professor i medicin vid Sungkyunkwan universitetet i Sydkorea

Staten och EU har bidragit med medel

Över 550 000 euro i offentliga bidrag har beviljats för att utveckla och exportera arbetet mot barnfetma baserat på Seinäjokis modell

  • Seinäjoki stad beviljades 193 500 euro av Social- och hälsovårdsministeriets medel för hälsobefrämjande för att ta fram en modell som kan användas i andra kommuner. Anslaget beviljades på THL:s rekommendation och gäller för åren 2017-19.
  • Seinäjoki stad och yrkeshögskolan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu beviljades 61 390 euro av Södra Österbottens förbund för att göra befrämjande av barn och ungas välfärd till exportprodukt för tiden november 2017- september 2018.
  • Stadens utvecklingsföretag Into Seinäjoki Oy beviljjades 44 248 euro av Södra Österbottens förbund för företagssamarbete inom Healthy Kids of Seinäjoki för september 2018-april 2019
  • Into Seinäjoki Oy har också beviljats 266 514 euro från EU:s områdesutvecklingsfond för att utveckla Healthy Kids of Seinäjoki som regional styrka och källa till tillväxt för företag för maj 2019- april 2021
Grafen som visar en minskning på 50% i barnfetma vid sidan om Peter Bergstens graf som inte visar någon nämnvärd minskning
Till vänster en graf som Seinäjoki gjort på basis av uppgifter från patientdatasystemet Effica. Uppsala universitets Peter Bergsten kunde inte återskapa den kraftigt nedåtgående trenden för femåringar i sin analys (t.h) våren 2018. Grafen som visar en minskning på 50% i barnfetma vid sidan om Peter Bergstens graf som inte visar någon nämnvärd minskning Bild: Seinäjoen kaupunki + Peter Bergsten Grafik

Rätt avsikt, fel analysmetod

Men forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd THL och en läkare i Seinäjoki nu funnit att statistiken är missvisande. Det har inte varit någon halvering av barnövervikten som påstått, snarare har nivåerna legat still berättar professor Peter Bergsten i Uppsala.

– Absolut inga halveringar av övervikten utan det är små rörelser utifrån egentligen en horisontell kurva över tid.

Bergsten får medhåll av distriktsöverläkare Arja Lassila i Seinäjoki, som varit med och analyserat data som samlats under åren 2009-2016.

– Det är inte minus 50, det vet vi. Kanske kommer människorna att säga: Vad har ni gjort? Har ni ljugit för hela världen om det här? Men jag tror inte att de har ljugit utan de fick resultat och de har gjort det bästa de kan, säger Arja Lassila.

De data kommunen presenterade år 2015 var helt enkelt inte vetenskapligt analyserade, och det har lett till feltolkningar, menar Lassila.

Forskaren Peter Bergsten vid Uppsala Universitet håller upp en bok med titeln Seinäjoki
Professor Peter Bergsten vid Uppsala universitet blev intresserad av Seinäjokis resultat och har nu tittat närmare på dem. Forskaren Peter Bergsten vid Uppsala Universitet håller upp en bok med titeln Seinäjoki Bild: Sveriges Radio / Johan Bergendorff person

Bakgrunden till Healthy kids of Seinäjoki

År 2009 började man i Seinäjoki fundera på åtgärder för att minska övervikt och fetma hos barn. Förebyggande åtgärder infördes några år senare på bred front i enlighet med THLS nationella program. Bland annat slopade man födelsedagsgodiset i daghem, hjärtmärkt mat infördes och man ökade på motionen i skolor och daghem.

Det unika enligt staden var att man involverade samtliga delar av samhället för att uppnå resultat.

Då kommunen några år senare analyserade statistiken kom man fram till andelen överviktiga bland 5-åringarna hade gått ner från 17 procent år 2009 till 9,6 procent år 2014.

Samtidigt bad Världshälsoorganisationen WHO Institutet för hälsa och välfärd om förslag på kommuner som framgångsrikt jobbar med att minska övervikten hos barn. I det sammanhanget nämndes Seinäjoki, och WHO publicerade en artikel som gick ut på att barnfetman hade minskat med 50%.

Beslutsfattarna i Seinäjoki har varit medvetna om den missvisande statistiken

Samtidigt har konceptet marknadsförts till övriga kommuner i Finland och till andra länder, allt medan journalister världen över rapporterat om Seinäjokis resultat. Peter Bergsten presenterade sin misstanke om felaktig tolkning av datan redan våren 2018 under Healthy kids of Seinäjoki konferensen.

Erkki Välimäki, livskraftschef vid Seinäjoki stad hävdar ändå att staden hela tiden gått ut med information om att Seinäjoki-modellen baserar sig på det kommunen i praktiken gör för att minska barnens övervikt. Enligt honom har det inte i något skede varit relevant hur kurvorna har sett ut. Välimäki menar också att alla siffror som presenterats stämmer.

– Seinäjoki-modellen är en omfattande modell för att främja hälsa och välmående och det tror vi på och det för vi framåt så som vi hela tiden har gjort. Vi har inga intentioner att ändra på våra egna uppfattningar. Excel-tabeller är Excel-tabeller och forskning är forskning, säger Välimäki.

När Välimäki hänvisar till Excel-tabeller, syftar han på de siffror och grafer som Seinäjoki själv rapporterade i sina välfärdsrapporter, som visade på en kraftig nedgång bland andelen överviktiga barn i flera åldersgrupper.

Erkki Välimäki och Arja Lassila vid Seinäjoki stad menar att det viktigaste är att man jobbar aktivt och mångsidigt med att förebygga övervikt bland barn och unga.
Erkki Välimäki och Arja Lassila vid Seinäjoki stad menar att det viktigaste är att man jobbar aktivt och mångsidigt med att förebygga övervikt bland barn och unga. Erkki Välimäki och Arja Lassila vid Seinäjoki stad menar att det viktigaste är att man jobbar aktivt och mångsidigt med att förebygga övervikt bland barn och unga. Bild: Sveriges Radio / Johan Bergendorff personer (individer)

Ny analys på kommande

De som är inblandade i programmet har med säkerhet vetat åtminstone ända sedan år 2018 att statistiken, som baserar sig på dessa Excel-tabeller och som staden officiellt gått ut med inte vetenskapligt håller streck och att barnfetman med all sannolikhet inte alls gått ner såsom man kommunicerat utåt.

– Vi rår så klart inte över hur media världen över berättar om saker och ting. Det är deras sak. Vi har inte gått ut med denna information på det sättet att den (fetman) skulle ha halverats. Vi har hela tiden konsekvent berättat om arbetet med att främja hälsa och välmående som görs hos oss. Det är vårt budskap, säger Välimäki.

På frågan varför staden inte tar bort den missvisande statistiken som satte Seinäjoki på världskartan svarar Välimäki att man på sin webbsida har ett flertal olika grafer som sanningsenligt visar hur utvecklingen sett ut sedan flera år tillbaka. Man sticker heller inte under stol med att barnövervikten nu har ökat marginellt.

Arja Lassila poängterar att man är nöjd om man med åtgärderna i programmet lyckats stoppa viktökningen och läget hålls stabilt.

Lassila och Institutet för hälsa och välfärd THL medger att staden inte analyserat data på ett vetenskapligt sätt i början. Vid THL anser man att Seinäjoki borde korrigera de uppgifter som finns publicerade över resultaten från 2009-2016.

– Självfallet om den vetskapen finns att statistiken inte är pålitlig, utan är någon slags preliminär analys, så vore det bra om de tog bort det. Men det är definitivt på Seinäjokis ansvar, säger Tiina Laatikainen, forskningsprofessor vid THL.

Också Fransesco Branca, chef för närings- och matsäkerhetsavdelningen vid WHO säger att man nu måste se över statistiken på nytt och acceptera att resultatet kan vara ett annat när man analyserar en större grupp barn.

Som bäst pågår en omfattande vetenskaplig undersökning av all data från 2009-2016 där Bergsten, Lassila och THL samarbetar. Resultaten presenteras förhoppningsvis i slutet av mars, när årets Healthy kids of Seinäjoki seminarium planeras gå av stapeln.

Artikeln är ett samarbete med Johan Bergendorff, programledare för Vetenskapsradion Hälsa vid Sveriges radio.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle