Hoppa till huvudinnehåll

ÅA i Vasa får bibliotek mitt i hjärtat av campus: "En bra lösning som fungerar för alla"

En del av biblioteket ska flytta till det här öppna utrymmet.
Här i hjärtat av campuset kommer biblioteket att finnas. En del av biblioteket ska flytta till det här öppna utrymmet. Bild: Yle/Roy Fogde Åbo Akademi,åbo akademi i vasa

I höstas inledde Åbo Akademi i Vasa planeringen för att flytta sin biblioteksverksamhet vid vetenskapsbiblioteket Tritonia till campus Academill. Nu har man hittat en plats i campuset för verksamheten.

Den nuvarande personalmatsalen och delar av slöjdutrymmena kommer att få ge vika för det nya biblioteket. Också utrymmen ovanför personalmatsalen kommer att omorganiseras till ett bibliotek.

- Tanken är att böckerna och bibliotekets verksamhet ska vara i direkt anslutning till ingången från det som vi kallar brandgatssidan här i Academill, säger dekanus Fritjof Sahlström.

- När man kommer in genom dörren så kommer man genast att märka att man är i ett universitetscampus för att man är nästan mitt i biblioteket. Biblioteket på ena sidan, matsalen på andra och vår stora foajé rakt framför.

Personalens matsal ska bli bibliotek.
Personalens matsal kommer att få ge vika för biblioteket. Personalens matsal ska bli bibliotek. Bild: Yle/Roy Fogde Åbo Akademi,åbo akademi i vasa

Ska stå klart 2021

Hur själva biblioteket kommer att se ut vet man inte ännu, men det kommer att klarna nu när man närmare börjar planera utrymmena.

- Det känns riktigt bra just nu. Jag tror vi kommer att få fram en bra lösning som fungerar för alla, konstaterar Sahlström.

Tanken är att utrymmena nu kommer att renoveras och senast vid årsskiftet 2021 ska bibliotekstjänsterna vara flyttade till Academill.

- Den här typen av processer där man dels avslutar ett fint samarbete på ett någolunda bra sätt och dessutom flyttar verksamhet och får det att fungera tar lång tid.

- Det är samtidigt långsiktiga beslut. Bibliotek brukar inte flytta fram och tillbaka så hemskt mycket, så det är värt att låta det ta den tiden.

Dekanus Fritjof Sahlström
Dekanus Fritjof Sahlström är nöjd med lösningen. Dekanus Fritjof Sahlström Bild: Yle/Roy Fogde Åbo Akademi,Fritjof Sahlström

Hoppas studerande utnyttjar biblioteket mer

Tritonia, som erbjuder bibliotekstjänster för personal och studerande vid stadens fem universitet och högskolor, kommer att måsta flyttas då den ska bli mer ekonomiskt hållbar. Detta ledde till att samtliga parter i samarbetet kring Tritonia sade upp sina avtal.

Enligt Sahlström har samarbetet med Tritonia varit bra och gärna skulle han ha sett att det skulle ha fortsatt. Men enligt honom var det här bästa lösningen för alla parterna

- Det som är bättre är att vi får böckerna, kunskapssökningen och biblioteket på samma ställe som våra studerande är.

- Klart man har kunnat gå över bron till Brändö, inte har det varit hopplöst långt, men våra studerande har i mycket mindre utsträckning än de borde utnyttjat biblioteket på Brändö. Där hoppas vi att det faktiskt blir bättre för våra studerande.

Läs också