Hoppa till huvudinnehåll

EU uppmanar medlemsländerna till solidaritet i kampen mot coronaviruset: "Tillgången på skyddsutrustning måste garanteras"

KYS:n henkilökunta harjoittelee suojapukujen pukemista ja käyttöä kuusi kertaa vuodessa.
Personal vid Kuopio universitetssjukhus övar användningen av skyddsutrustning. KYS:n henkilökunta harjoittelee suojapukujen pukemista ja käyttöä kuusi kertaa vuodessa. Bild: Sami Takkinen / Yle coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,Epidemia,sjukhus,Kuopio universitetssjukhus,patientisolering,Infektionsmedicin,smittskydd,smittsamma sjukdomar,Kys

Frågan om hur munskydd och annan säkerhetsutrustning ska fördelas mellan EU-länderna diskuterades vid hälsoministrarnas sammanträde i Bryssel i dag.

Coronaepidemin har fått länder som Tyskland och Tjeckien att förbjuda exporten av medicinsk utrustning som munskydd, handskar och skyddsoveraller.

Frankrike fattade i sin tur den här veckan ett beslut om att infordra alla befintliga och framtida lager av skyddsmasker.

Maskerna kommer att reserveras för personer som smittas av viruset och anställda inom vården.

EU uppmanar medlemsländerna att hjälpa varandra i mån av möjlighet.

- Spridningen av coronaviruset testar vårt hälsovårdssystem. Vi måste se till att det finns tillräckligt med resurser och personal för att garantera sjukhusens kapacitet och för att utbilda den medicinska och hela vårdpersonalen, sade hälsokommissionären Stella Kyriakides.

- Tillgången på skyddsutrustning och specialbehoven för
högriskgrupper måste också garanteras.

Kommissionären för krishantering Janez Lenarcic konstaterade att medlemsländerna visserligen har rätt att begränsa exporten av medicinsk utrustning.

Det här kan ändå försvåra EU:s möjligheter att tackla den pågående epidemin, varnade Lenarcic.

Hälsovården är i första hand en nationell befogenhet och medlemsländerna har därför stor frihet att avgöra hur man hanterar den pågående epidemin.

Finland ser att EU har en nyckelroll då det gäller att koordinera insatser och utbyta information.

- Genom starka och samordnade gemensamma åtgärder som syftar till ett bättre informationsutbyte kan vi förebygga att viruset sprids vidare, sade social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru.

Italien, som drabbats värst av EU-länderna, skickade i slutet av februari ut en förfrågan om munskydd via EU:s mekanism för civilskydd.

En del medlemsländer har nekat till Italiens begäran med hänvisning till att man måste trygga resurserna för den egna hälsovården.

Källor: EU-rådet, AFP, Statsrådet

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes