Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå överväger att gå med i patientdatasystemet Apotti

Läkare framför dator.
Sjundeå använder flera olika patientdatasystem. Läkare framför dator. patientregister

Sjundeå funderar på att som första västnyländska kommun att gå med i patientdatasystemet Apotti. Raseborgs och Lojo sjukhus tog i bruk Apotti den 1 februari.

Datasystemet ersätter de befintliga systemen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och samlar all information om patienternas vård på ett och samma ställe.

Meningen att Apotti ska används som ett gemensamt system för specialsjukvården och kommunernas social- och hälsovård. Men hittills har ingen västnyländsk kommun tagit i bruk det.

Kostar mycket

Om Sjundeå går med i aktiebolaget Apotti kostar det en hel del. Enligt beräkningarna handlar det om en summa på drygt 100 000 euro.

Utöver det beräknas Sjundeås andel av Apottis låneborgen vara lite på en miljon euro. Låneborgen skulle upphöra senast år 2028.

Utöver det kommer en del indirekta kostnader eftersom det kräver resurser av kommunen att ta i bruk ett nytt system.

Enligt beräkningarna skulle behovet av personalresurser år 2020 vara ett årsverk och år 2021 3,5 årsverk.

Splittrad helhet

Sjundeå har för tillfället flera olika klient- och patientdatasystem som behöver förnyas. Det skulle bli billigare att uppdatera dem, men de befintliga datasystemen är en splittrad teknisk helhet och de diskuterar inte med varandra.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 2 mars att remittera ärendet.

Läs också