Hoppa till huvudinnehåll

Uutissuomalainen: Uppbåd för kvinnor möter på motstånd bland finländare

Uppbåd i Raseborg.
En stor del av unga män kallas till uppbåd, men kvinnor behöver inte delta ännu. Enligt de som svarat på Uutissuomalainens enkät behövs ingen förändring för kvinnors del. Uppbåd i Raseborg. Bild: YLE/ Tiina Grönroos Raseborg,Ekenäs,uppbåd

Över hälften av de som har svarat på en enkät av mediekoncernen Uutissuomalainen säger att de motsätter sig att kvinnor, precis som män, ska kallas till uppbåd.

Diskussionen om uppbåd för kvinnor dyker upp då och då, men än så länge verkar inte finländarna ha intresserat sig för en förändring.

Av de som svarade på Uutissuomalainens enkät säger 54 procent att de inte vill ha uppbåd för kvinnor.

De som är för är 34 procent, medan 12 procent inte vill svara på frågan.

Om man delar in de som har svarat i åldersgrupper, så är det endast bland de som är över 70 år gamla som fler är för än emot uppbåd för kvinnor.

I fråga om partisympatier är det Centerns och Samlingspartiets anhängare som är mest intresserade av ett nytt system för uppbåd.

Bland både kvinnor och män hamnar de som vill ha uppbåd för kvinnor i minoritet, särskilt kvinnor är emot en förändring.

Tietoykkönen har gjort enkäten för Uutissuomalainen, 1 000 personer har intervjuats.

Frågan som ställdes var Kannatatko myös naisille pakollisia kutsuntoja? (Stöder du uppbåd som ska vara obligatoriskt även för kvinnor?) Svarsalternativen var “ja”, “nej” eller “kan inte svara”.

Läs också