Hoppa till huvudinnehåll

Nordiska ministrar vill höra ungas åsikter om jämställdhet

Barbara Gaardlykke Apol, Nicholas Kujala och Touko Niinimäki satt alla med i en panel som diskuterade jämställdhet i Norden tidigare i veckan.
Barbara Gaardlykke Apol, Nicholas Kujala och Touko Niinimäki satt alla med i en panel som diskuterade jämställdhet i Norden tidigare i veckan. Barbara Gaardlykke Apol, Nicholas Kujala och Touko Niinimäki satt alla med i en panel som diskuterade jämställdhet i Norden tidigare i veckan. Bild: Michaela Rosenback jämställdhet

Ny kampanj uppmanar unga nordbor att dela med sig av sin syn på jämställdhet. De nordiska jämställdhetsministrarna lovar lyssna och föra informationen vidare.

Hur ser unga på jämställdhet och vad tycker de är viktiga jämställdhetsfrågor? Genom kampanjen #GenerationEqualityNordic vill Nordiska ministerrådet tillsammans med UN Women synliggöra unga nordbors perspektiv på globala jämställdhetsfrågor.

- Det finns en myt om att jämställdhet kommer av sig själv i takt med att tiden går. Men så är det inte, vi måste hela tiden jobba för den, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

De nordiska länderna är på många sätt föregångare när det kommer till jämställdhet. Ofta lyfts jämställdheten fram som en av grundpelarna i vårt välfärdssamhälle. Ändå finns det fortfarande många stora och utmanande frågor att jobba med.

Det finns en myt om att jämställdhet kommer av sig själv i takt med att tiden går. Men så är det inte.― Eva Biaudet

Jämställdhetsminister Thomas Blomqvist lyfter fram våld mot kvinnor, sexuella trakasserier, löneskillnader och fördelningen av föräldraledigheten som några exempel på vad Finland behöver ta itu med.

- Min åsikt är faktiskt att jämställdheten globalt sett har avstannat eller till och med tagit ett steg tillbaka på vissa håll. Då är det viktigt att vi i Norden är föregångare och prioriterar de här frågorna, säger Blomqvist.

Genom hashtaggen GenerationEqualityNordic ger man unga nordiska medborgare en möjlighet att dela med sig av sina tankar om jämställdhet på sociala medier.

De kommentarer och inlägg som samlas under hashtaggen ska senare föras vidare till beslutsfattare i Norden som i sin tur ska ta diskussionerna vidare till FN-nivå.

- Vi behöver lyssna på unga för att kunna identifiera problemen och sedan göra något åt dem, säger Nicholas Kujala, president för Ungdomens Nordiska råd.

"Vi ligger långt efter"

Barbara Gaardlykke Apol är Ungdomens Nordiska råds tidigare president, hemma från Färöarna och nu bosatt i Danmark.

Hon lyfter fram Färöarnas stränga abortlagstiftning som en akut jämställdhetsfråga. På Färöarna kan abort beviljas om det är fara för kvinnans liv, vid våldtäkt eller missbildningar hos fostret. Är kvinnan gift måste mannen samtycka till aborten.

- Där ligger vi långt efter övriga Norden.

En tanke med kampanjen är också att de nordiska länderna kan ta modell av varandra och gemensamt inspirera andra att jobba för ett mer jämställt samhälle.

- Norge har till exempel en jättebra translag, säger Touko Niinimäki från Gröna Unga.

Den lagen har uppmärksammats bland annat för att folk över 16 år själva får välja sitt juridiska kön utan varken medicinska ingrepp eller psykologisk utvärdering. Dessutom får 6 till 16-åringar korrigera sitt juridiska kön med vårdnadshavarens tillstånd.

Alla har något att vinna

Kampanjen riktar sig till personer mellan 18 och 30 år. Instagram är den främsta plattformen och under hashtaggen GenerationEqualityNordic kan man dela med sig av sina tankar om jämställdhet, vilka de största utmaningarna är och hur vi kan möta dem.

Gaardlykke Apol påpekar hur viktigt det är att diskussionen förs i en lättillgänglig kontext med inkluderande retorik.

- Ofta använder vi ord som jämställdhetskamp och insinuerar då att det finns vinnare och förlorare i den kampen. Men de facto har alla något att vinna på jämställdhet, säger Gaarldykke Apol.

Hon understryker också att hur vi talar om jämställdhet är viktigt för att feminismen inte ska bli en klassfråga.

- Vi använder svåra ord som intersektionalitet. Då blir debatten väldigt akademisk och inte så inkluderande.

- Precis, det är inte vardagligt ordbruk och jämställdhetsfrågan borde vara en vardagsfråga, säger Nicholas Kujala.

Citaten är från en diskussion om ungas syn på jämställdhet i Norden som ordnades i Helsingfors den 5 mars. Diskussionen var ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet, NIKK och Ungdomens Nordiska råd.

Vad tycker du man borde göra för att främja jämställdheten i Norden? Kommentera gärna här under artikeln!

Nyligen publicerat - X3M