Hoppa till huvudinnehåll

Afrika är de ungas kontinent och det öppnar möjligheter för europeiska bolag, säger Jutta Urpilainen - i dag presenterar hon EU:s nya Afrikastrategi

 Jutta Urpilainen träffade flyktingbarn som studerar i en EU-finansierad skola i samband med sin resa till Kenya i december.
Jutta Urpilainen besökte en EU-finansierad skola för flyktingar i Kakuma i samband med ett besök till Kenya i december. Jutta Urpilainen träffade flyktingbarn som studerar i en EU-finansierad skola i samband med sin resa till Kenya i december. Bild: ©EU Jutta Urpilainen

Finlands EU-kommissionär Jutta Urpilainen ser att ett tätare samarbete kan öppna nya möjligheter för såväl Afrika som för EU.

Bryssel, Belgien

Berättelsen om Afrika har alltför länge utgått från de problem och utmaningar som finns på kontinenten, säger EU-kommissionären Jutta Urpilainen. Nu är det det dags att ändra på narrativet.

- Afrika är en möjligheternas kontinent med mycket potential. Det finns många unga och en allt större del av befolkningen utbildar sig.

- Det handlar om hur Europa bygger upp partnerskap (med Afrika) i ett läge där konkurrensen med olika aktörer blir allt större.

I klartext utgår kommissionens Afrikastrategi som presenteras i dag från en värld där den geopolitiska konkurrensen hårdnat och där länder som Kina, Ryssland och Indien i allt större utsträckning driver sina egna intressen i Afrika.

- I det här läget frågar våra samarbetspartner vad Europa kan erbjuda dem. Då är det bra att ha en partnerskapsmodell och en strategi att erbjuda.

EU kan erbjuda heltäckande samarbete

Europas trumfkort är att man kan erbjuda Afrika ett brett samarbete som omfattar mer än handel och investeringar, säger Urpilainen.

- Nog märks våra värderingar klart: god förvaltning, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Urpilainen listar tre trender som Afrikastrategin i synnerhet tar fasta på: den geopolitiska konkurrensen, den gröna omställningen och den demografiska utvecklingen.

En död ko i torrt landskap i Senekal, Sydafrika 11.1.2016
Klimatförändringen för med sig extrema väderfenomen som torka och översvämningar. En död ko i torrt landskap i Senekal, Sydafrika 11.1.2016 Bild: EPA/KIM LUDBROOK torka,Sydafrika

Klimatförändringen drabbar Afrika

Arbetet för att göra Europa koldioxidneutralt under de kommande 30 åren är en av ledstjärnorna för Ursula von der Leyens kommission.

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Afrika och de europeiska klimatmålen ska därför återspeglas i samarbetet med Europa, säger Urpilainen.

Digitaliseringen är i sin tur ett viktigt redskap för att uppnå klimatmålen. Samtidigt räknar man att bättre digital infrastruktur kan bidra till att skapa 15 till 20 miljoner nya arbetstillfällen per år i Afrika.

Digitaliseringen underlättar också livet för vanliga människor på grannkontinenten.

- Ser man till banksektorn så har människor nödvändigtvis inte ett bankkonto. Men de har ändå möjligheter att göra betalningar med sina telefoner och vara en del av den teknologiska utvecklingen.

Viktigt är också att göra unga människor delaktiga i samhället, säger Urpilainen. Var och en måste ha en möjlighet att höja sin levnadsstandard och bygga upp en framtid med hopp.

Kinas inflytande ökar i Afrika

Under de senaste åren har Kina ökat sitt inflytande i Afrika. Kinesiska företag står bakom många stora infrastrukturprojekt som genomförts på kontinenten.

De europeiska investeringarna till Afrika är ändå betydligt större än Kinas, påminner Urpilainen. Europa investerar över 200 miljarder euro per år i Afrika då motsvarande siffra för Kinas del är under 40 miljarder.

Afrikas andel är ändå endast en bråkdel av de europeiska bolagens sammanlagda investeringar.

Urpilainen berättar att hon diskuterat med Finlands näringsliv EK om de möjligheter hon ser i Afrika för finländska företag.

Samtidigt är Urpilainen medveten om att bolag ser risker med att investera i Afrika.

Johannesburg är Sydafrikas ekonomiska huvudstad
Den växande afrikanska medelklassen är intressant för många europeiska företag. Bilden är tagen från Johannesburg. Johannesburg är Sydafrikas ekonomiska huvudstad Bild: YLE / Nina Simberg johannesburg

Företagens framgång ger ringar på vattnet

Urpilainen lyfter fram Juncker-kommissionens allians mellan EU och Afrika som ett gott exempel på hur man genom att kombinera bidrag och privata initiativ lyckats skapa nya investeringar.

- Men för att europeiska företag ska vilja investera i Afrika behövs också kunnig arbetskraft. Då framhävs betydelsen av utbildning.

Sysselsättningen är av avgörande betydelse för Afrikas utveckling, säger Urpilainen.

Hon hänvisar till prognoser som visar att det kommer att finnas 700 miljoner människor i arbetsför ålder i Afrika om tio år.
Målet är ett samarbete som gynnar alla parter.

- Givetvis vill vi att våra företag är framgångsrika. Men vi vill också att investeringarna ska föra med sig positiva resultat, säger Urpilainen,

Ursula von der Leyen och Jutta Urpilainen besöker Etiopien.
Jutta Urpilainen och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen besökte Etiopien i december. Ursula von der Leyen och Jutta Urpilainen besöker Etiopien. Bild: © EU Jutta Urpilainen,Ursula von der Leyen

Engagemang på högsta nivå

Jutta Urpilainen är i egenskap av kommissionär för internationellt partnerskap ansvarig för att göra EU:s Afrikastrategi.

Strategin har utarbetats i samarbete med EU:s höga utrikespolitiska representant Josep Borrell. Målet är ändå att kommissionen som helhet ska känna sig delaktig i samarbetet med Afrika.

Urpilainen gläder sig över kommissionsordföranden Ursula von der Leyens starka engagemang för samarbetet med Afrika.

von der Leyen valde att besöka Etiopien som sitt första resmål utanför Europa en knapp vecka efter att den nya kommissionen tillträtt.

- Det har en stor betydelse och det är något man uppskattat i Afrika.

Möjligheter och utmaningar i Afrika

  • Den ekonomiska tillväxten i Afrika är god. Sex av världens tio snabbast växande länder finns i Afrika. (2018)
  • Samtidigt är fattigdom ett stort problem i Afrika. 390 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen.
  • EU är med 222 miljarder euro de största investeraren i Afrika före USA (42 miljarder) och Kina (38 miljarder).
  • Afrika är de ungas kontinent. Man räknar med att 375 miljoner unga kommer uppnå arbetsför ålder inom de kommande 15 åren.
  • Tillgången på utbildningen är en utmaning i många afrikanska länder. Bland unga i åldern 18-24 studerar färre än en av tio.

Källa: EU

Läs också