Hoppa till huvudinnehåll

SDP i Helsingfors fullmäktige pekar ut bolag med påstådda kopplingar till skatteparadis: “Vi vill påvisa att det är möjligt för bolag att undvika skatt”.

Helsingin kaupungintalo
SDP:s grupp i Helsingfors fullmäktige skärper tonen mot skatteparadisekonomin. Helsingin kaupungintalo Bild: Antti Kolppo / Yle Helsingfors stadshus

Socialdemokraterna i Helsingfors fullmäktige skärper tonen i frågan om skatteparadis. Hela fullmäktigegruppen anser i en enkät som Spotlight har gjort att staden har eller har haft avtal med bolag som idkar aggressiv skatteplanering.

När Helsingfors stad år 2012 fattade ett principbeslut om att undvika samarbete med företag som har kopplingar till skatteparadis var det fullmäktigeledamot Thomas Wallgren (SDP) som drev frågan allra hårdast.

- Det slår ju ut som dålig vård när vi har företag som bara tänker på pengar i vården till exempel, menar Wallgren.

Aggressiv skatteplanering

Men frågan är om Helsingfors stad har avtal med företag som har kopplingar till skatteparadis. Spotlight ställde frågan till de 85 folkvalda i Helsingfors stadsfullmäktige. Vi fick 28 svar, en tredjedel av ledamöterna svarade således.

De flesta (14) svarade att de inte vet om så är fallet. Ett fåtal (3) svarade nej, att staden inte har gjort avtal med bolag som har kopplingar till skatteparadis.

Den socialdemokratiska gruppen på 12 politiker svarade som grupp via Thomas Wallgren så här:

Dessa bolag idkar eller har enligt uppgifter som vi fått av pålitliga finländska experter åtminstone indirekt idkat aggressiv skatteplanering som en del av en koncern:

Mehiläinen Oy
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Hoiva Mehiläinen Oy
Attendo Oy
Esperi Care Oy
Terveystalo Julkiset palvelut Oy
Fortum Waste Solutions Oy

Juridiken starkare än moralen

Aggressiv skatteplanering innebär att ett bolag så långt som möjligt försöker minimera sina skatteutgifter till stat och kommun. Men det innebär inte nödvändigtvis att det skulle vara olagligt.

- Aggressiv skatteplanering kan också vara laglig, så då måste man slå ut händerna i kommunerna, då kan man inte göra någonting, säger Jonna Törnroos, som är jurist och expert på offentlig upphandling på Kommunförbundet.

Vinner juridiken över moralen och etiken?

- Ja, svarar Törnroos.

Gynna småföretagarna

Thomas Wallgren kommenterar SDP:s svar genom att understryka att hans grupp i fullmäktige inte vill anklaga enskilda bolag för olaglig verksamhet.

Thomas Wallgren på sitt arbetsrum
Thomas Wallgren Thomas Wallgren på sitt arbetsrum Bild: Yle/Evert Rönnqvist Thomas Wallgren,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),skatteparadis,Helsingfors stadsfullmäktige

- Det är inte så att jag vill, eller vår grupp vill peka ut de här bolagen som olagliga. Vi vill påvisa att så som vi nu har det så är det möjligt för bolag att få pengar av oss och undvika skatt. Inte är det ju bolagens fel, inte vill jag peka ut enskilda människor som jobbar på de här bolagen.

Wallgren hoppas att skattelagstiftningen skärps så småningom så att möjligheterna till så kallad aggressiv skatteplanering begränsas.

- Vi borde gynna de små hederliga företagarna istället för de stora banditerna. Det finns goda grunder att misstänka att de här bolagen minimerar sitt skatteavtryck.

Wallgrens recept för framtiden är att staden gör mera i egen regi, att man idkar folkupplysning samt att företag krävs på så kallad landvis rapportering.

“Inte ska vi ha svarta listor över bolag”

Sossarna är den tredje största gruppen i Helsingfors. Daniel Sazonov som är gruppordförande för huvudstadens största parti - Samlingspartiet - verkar överraskad när Spotlight visar honom SDP:s svar.

- Får jag ta en bild av det här, undrar han och tar fram sin mobiltelefon.

Daniel Sazonov från samlingspartiet utanför fullmäktigesalen i Helsingfors.
Daniel Sazonov Daniel Sazonov från samlingspartiet utanför fullmäktigesalen i Helsingfors. Bild: Yle/Kjell Lindroos Samlingspartiet,Helsingfors stadsfullmäktige,Daniel Sazonov,gruppordförande

Efter det kommenterar Sazonov enkäten:

- Det är ganska vågat att som fullmäktigegrupp göra en lista på betydande finländska företag. Ett slags SDP:s svarta lista över företag. Det är nog att gå ganska långt.

Daniel Sazonov understryker att bolagen nog tar sitt ansvar och följer lagen.

- Inte ska vi ha svarta listor över företag, upprepar han.

Staden måste agera lagligt

De gröna är näst största partiet i Helsingfors fullmäktige. Otso Kivekäs som är fullmäktiges ordförande säger att han inte kan ta ställning till de namngivna bolagen.

- Läget just nu är det att internationell kutym - som är laglig i sig - möjliggör skattesmitning. Det är problemet. Som stad måste vi naturligtvis agera lagligt.

Otso Kivekäs är fullmäktigeordförande i Helsingfors stadsfullmäktige
Otso Kivekäs Otso Kivekäs är fullmäktigeordförande i Helsingfors stadsfullmäktige Bild: Yle/Kjell Lindroos Otso Kivekäs,De Gröna,Helsingfors stadsfullmäktige,fullmäktigeordförande

Kivekäs vill undvika att staden hamnar i en juridisk gråzon.

- Det att staden hamnar i rätten är inte en konstruktiv lösning, betonar Kivekäs.

Bolagen kommenterar

Spotlight erbjöd de bolag som lyftes fram på SDP:s lista att kommentera. Här kan du läsa bolagens svar i sin helhet.

Terveystalo

Terveystalo on vahvasti suomalainen yksityinen terveysyritys. Yhtiö on listattu Helsingin pörssissä ja sillä on erittäin vahva suomalainen omistus. Terveystalon kaikki yhtiöt ovat kirjoilla Suomessa. Toimimme kuin mikä tahansa suomalainen yhtiö ja maksamme kaikki veromme Suomeen - tämä koskee myös Terveystalo Julkiset palvelut Oy:tä. Terveystalo-konserni tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2019 oli yhteensä 149 miljoonaa euroa.

Terveystalo investoi Suomeen ja on mukana kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa. Valtakunnallinen verkosto, palvelukehitys ja henkilöstön sekä sähköisten palveluiden kehittäminen ovat esimerkkejä ratkaisuista suomalaisen terveydenhuollon suurimpaan ongelmaan: saatavuuteen.

Esperi Care

Aihe herätti keskustelua erityisesti viime vuonna ja selventääksemme verojenmaksua Esperi -konsernissa, olemme avoimuuden ja läpinäkyvyyden nimissä avanneet mm. tätä osa-aluetta verkkosivuillamme.

Tässä vielä linkki sivujemme yhteiskuntavastuun osioon: https://www.esperi.fi/tietoa-meista/yhteiskuntavastuu

Attendo

Attendo är ett börsnoterat företag sedan 2015 och ägs av Nordiska institutioner, stiftelser och privatpersoner. Attendo betalar alltid skatt i det land där överskott uppstår och har den senare femårsperioden varit det Nordiska omsorgsföretag som betalat mest i skatt. Attendo-koncernen har aldrig haft säte i eller varit del av någon företagsstruktur med kopplingar till skatteparadis.

Under perioden 2004-2015 var Attendos huvudsakliga ägare IK Investment Partners (ca 85% av ägandet) genom en fond med säte i Luxemburg. Två mindre fonder (brittiska ICG samt finska Varma) samt chefer och medarbetare i Attendo stod för resterande ägandet. Attendo var som företag såväl legalt som redovisnings- och skattemässigt fristående från ägarna.

Fortum

Fortum sysslar inte med aggressiv skatteplanering. Fortums jämförelsebara effektiva skattesats för år 2019 var 22,4%, vilket överstiger Finlands skattesats på 20,0%. Fortum betalar skatt i de länder där verksamheten bedrivs, enligt lokala lagar och skattesatser. Fortum söker inte heller privata skatteavtal för specifika lösningar. Fortums verksamhet är internationell och Fortum har därför centraliserat sin finansieringsverksamhet till EU länder med stabil och förutsägbar skattelagstiftning. Fortum har stödbolag i Holland och på Irland för hantering av finansiering och ägarskap. Bolagen betalar skatt enligt de lokala skattesatserna på 25% och 12,5%.

EU, OECD och Global Forum har publicerat en svart lista på länder de klassar som ”skatteparadis”. Med två undantag (ett försäkringsbolag och en andel i en fond) har Fortum ingen verksamhet i dessa skatteparadis. Verksamheten i dessa två bolag är helt marginell i förhållande till Fortums övriga verksamhet och i båda fallen betalar Fortum skatter i Finland för vinsten från dessa bolag.

Fortum hör till B Teams skatteprogram (www.bteam.org) och vi har förbundit oss till en hållbar vidareutveckling av transparensen kring våra skatter.

Förra veckan publicerade vi vår skatterapport för 2019 (tyvärr bara på engelska och finska):

https://www.fortum.fi/sites/g/files/rkxjap156/files/investor-documents/fortum_verojalanjalki_2019.pdf

https://www.fortum.com/sites/g/files/rkxjap146/files/investor-documents/fortum_tax_footprint_2019.pdf

Krångliga bolagsstrukturer

En av de skatteexperter som socialdemokraterna har konsulterat är Metsos tidigare ekonomichef Reijo Kostiainen. Han är - i likhet med Thomas Wallgren - aktiv inom föreningen Reilu vero - Rättvis skatt.

Kostiainen har i detalj gått igenom bolagsstrukturerna för Mehiläinen, som bytte ägare år 2018. Från och med maj 2018 är Mehiläinens huvudägare fonderna som förvaltas av CVC Capital Partners med säte i Luxemburg.

- Det har byggts upp en väldigt komplicerad bolagsstruktur i samband med affären, menar Kostiainen.

Mehiläinen
Mehiläinen Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle Mehiläinen Oy,sjukvård,hälsovård

Han vill inte peka finger mot ledningen i Finland; de som jobbar för bolaget här följer bara de beslut som ägaren i Luxemburg fattar.

- Riskkapitalbolag brukar inte vilja betala skatter, utan satsar på en lönsam tillväxt, konstaterar Kostiainen.

Men han tvekar inte att säga vad han anser ligga bakom den långa och komplicerade ägarkedjan.

- Det här är ett exempel på aggressiv skatteplanering. Därmed inte sagt att det är olagligt.

Mehiläinen fick ta del av Reijo Kostiainens intervju i Spotlight och erbjöds kommentera, men hörde inte av sig.