Hoppa till huvudinnehåll

Antalet viltfåglar har rasat – Jord- och skogsbruksministeriet kallar läget oväntat och alarmerande

Sinisorsia
Bland arterna är det bara gräsanden som verkar stabil, men också där har bytesmängden minskat med 60 000 indiVIder sedan millenieskiftet. Sinisorsia Bild: Matti Myller / Yle gräsand

Mängden viltfåglar minskar drastiskt i Finland, rapporterar Uutissuomalainen. Orsaken är de invasiva arterna mink och mårdhund, och att övergödningen av vattendragen ökat.

Antalet viltfåglar har sjunkit drastiskt inom så gott som alla arter. Bland arterna är det bara gräsanden som verkar stabil, men också där har bytesmängden minskat med 60 000 individer sedan millennieskiftet.

Vår näst viktigaste viltfågel, krickan, har minskat från 140 000 till 90 000 individer. Där fångsten på knipa tidigare varit 90 000, är storleken nu 30 000 individer, och mängden skjuten bläsand har sjunkit från 50 000 till 26 000.

Bland de andra vattenfåglarna har bytesmängden sjunkit till under 10 000.

Värst är det för brunandsbeståndet. Fågeln fridlystes år 2018.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriet är läget oväntat och alarmerande.

– Situationen är ytterst alarmerande – jag skulle kalla den historiskt dålig. Ungproduktionen är dålig och bestånden minskar, säger sakkunniga Heidi Krüger för Uutissuomalainen.

Tre miljoner euros projekt ska rädda viltfåglarna

De största bovarna bakom trenden är invasiva främmande arter och övergödningen av vattendrag.

På grund av övergödningen har skogssjöarna blivit så mörka att det blivit svårt för fåglarna att hitta föda i form av insekter. Därtill har övergödningen ökat mängden karpfiskar i vattnen, som livnär sig på samma insekter som fåglarna.

Övergödning har uppstått då man under förra århundradet sänkte vattenytan i skogssjöar genom dikning för att få större åkrar. Därtill påverkar överanvändningen av gödsel, samt torvindustrin.

Förekomsten av mink och mårdhund har likväl lett till att andfåglarnas ägg och ungar blir uppätna. Båda av dessa invasiva arter har kommit ut i den finska naturen efter att individer rymt från minkfarmer.

Vid årsskiftet inledde Jord- och skogsbruksministeriet projektet SOTKA, där tre miljoner euro ska användas för att rädda viltfåglarna. Bland annat ska övergödningen av vattendrag motarbetas och invasiva arter bekämpas.