Hoppa till huvudinnehåll

Konstgräsplanen i Pickala får stort stöd av Sjundeå kommun

En fotboll på en konstgräsplan.
Förhoppningen är att Bollförbundet godkänner konstgräsplanen i Pickala till sommaren. Bilden är inte från Pickala. En fotboll på en konstgräsplan. Bild: Markku Rantala / Yle fotboll,konstgräs

Sjundeå kommun ger ett betydande stöd för att konstgräsplanen på Pickala sportplan ska bli färdig till sommaren.

Det är en privat förening som bygger en konstgräsplan i Pickala.

Föreningen Siuntiolaisen liikunnan ystävät, på svenska ungefär Sjundeå motionsvänner, har kontaktat kommunen för att få stöd. Föreningen har tidigare fått donationer i form av arbete och material av lokala företag.

Med hjälp av donationerna och talkoarbete har halva planen kunnat anläggas med konstgräs.

Föreningen hoppas att planen kan bli i ett sådant skick till sommaren att Finlands Bollförbund godkänner den.

Sjundeå kommun är med på noterna. Kommunfullmäktige beslutade på måndagen (9.3) ge ett stöd på totalt 31 000 euro.

Stödet innefattar

  • två flyttbara omklädningsrum för 11 500 euro,
  • vatten- och avloppsinstallation till omklädningsrummen för 1&nbps;500 euro,
  • elanslutning och kabeldragning för 10 000 euro samt avloppspumpstation och fogningsarbete för 8 000 euro.

Däremot beviljades inte ett stöd på 5 000 euro för talkoarbete som föreningen också hade ansökt om.