Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan det finnas alternativ till gymnasiet i Hangö - staden hoppas på utbildning för hamnarbetare

Långtradarsläp i hamn.
Examina som kunde bli aktuella i Hangö är till exempel yrkesexamen inom stuveribranschen och grundexamen inom logistik. Långtradarsläp i hamn. Bild: Robin Lindberg / Yle Hangö,Västnyland,logistik,logistikbranschen,frakt,last,stuvning (transport),stuveriarbete,västra hamnen i hangö

I Hangö finns planer på yrkesutbildningslinjer på andra stadiet inom hamn och logistik. Den finska utbildaren Luksia skulle stå bakom utbildningen i samarbete med Hangö stad och de aktörer som verkar i hamnen.

Stadsdirektör Denis Strandell nämner två orsaker till varför sådana här utbildningsmöjligheter behövs i Hangö.

Dels kunde det öppna möjligheter för sådana Hangöungdomar som ser sin framtid inom hamn- och logistikverksamhet att jobba i Hangö.

Dels behöver företagen som fungerar i hamnen fortlöpande nya arbetstagare.

Möjligheterna utreds nu

Bollen ligger nu hos Luksia, säger Strandell.

Han hoppas att Luksia i slutet av år 2020 kunde presentera en plan för hur yrkesutbildningen kunde komma igång.

Man i arbetsrum.
Stadsdirektör Denis Strandell hoppas att Hangö kunde bli den ort som utbildar arbetskraft för alla hamnar i Finland. Man i arbetsrum. Bild: Robin Lindberg / Yle Hangö,Västnyland,Denis Strandell,Strandell Denis

Idén kläcktes för ungefär ett och ett halvt år sedan, uppskattar Strandell. Det var efter ett möte med den finska utbildaren på andra stadiet Luksia. Det hela är fortfarande i ett utredningsskede.

Gymnasium är nu enda studiealternativet

Man har länge i Hangö sett att det är ett problem att det inte finns övriga studiemöjligheter på andra stadiet än gymnasieutbildning, förklarar han.

Eftersom Hangö är en liten ort, tror inte stadsdirektör Strandell att det i staden kunde finnas något stort utbud av studiemöjligheter.

Men i och med att Hangö är en mycket viktig och växande hamnstad, finns möjligheter att erbjuda utbildning inom logistik och hamn, enligt honom.

Olika examina kunde erbjudas

Det kunde finnas olika studieinriktningar med allt från stuveri till att sköta olika fordon och logistik.

Långtradare i en hamn, i bakgrunden ett fartyg.
Västra hamnen i Hangö hör till de största i Finland. Långtradare i en hamn, i bakgrunden ett fartyg. Bild: Robin Lindberg / Yle Hangö,Västnyland,västra hamnen i hangö

Exakt vilka typer av examina som kommer att bli möjliga att ta i Hangö klarnar senare. Det som främst intresserar Strandell är yrkesexamen inom stuveribranschen. Ett annat exempel är grundexamen inom logistik. En tänkbar möjlighet är att få utbildning via läroavtal.

Det skulle inte enbart vara frågan om studier för ungdomar, utan arbetstagare i hamnarna kunde få vidareutbildning i olika delar av hamn- och logistikverksamhet.

Samarbete med hamnföretagen avgörande

Avgörande för utbildningsmöjligheterna är att utbildningen förverkligas i tätt samarbete med de aktörer som verkar i hamnen, säger Denis Strandell.

– Närmast tänker jag på att de lärarkrafter och utbildare som behövs skulle komma från hamnen och de företag som är verksamma där.

Stadsdirektör Denis Strandell visionerar också framåt och ser det som en möjlighet att Hangö kunde bli den ort som utbildar arbetskraft för alla hamnar i Finland.

Kanske senare också på svenska

Inledningsvis skulle utbildningen gå på finska.

Sedan hänger det på vilka lärarkrafter som fås, säger Strandell om möjligheten att också erbjuda utbildning på svenska.

Det finns inga principiella hinder för att den finskspråkiga utbildaren Luksia kunde erbjuda utbildning också på svenska, säger han.

I slutet av hösten 2019 samlade han representanter för företag inom stuveri, logistik och transport till ett möte om utbildning i Hangö inom logistik och övrigt hamnarbete.

Tanken är att studerandena även skulle ha möjlighet att bo på internat. Då det gäller lokaliteter har Hangö stad inte någon brist på lägenheter, säger Strandell.

Tre killar.
Antto Parkkonen, Aleksi Nuutinen och Wolmar Lindström tycker det är bra om man kan få en yrkesutbildning i Hangö. Tre killar. Bild: Robin Lindberg / Yle Västnyland,Hangö,Wolmar Lindström

Niondeklassare gillar idén

Niondeklassarna Antto Parkkonen och Aleksi Nuutinen i Hangö högstadium gillar att det kanske blir möjligt att yrkesutbilda sig i Hangö. Det gör också niondeklassaren Wolmar Lindström.

- Eftersom ganska många i Hangö efter grundskolan börjar jobba i hamnen, skulle det vara bra att kunna utbilda sig inom den branschen här, säger han.

Antto Parkkonen och Aleksi Nuutinen skulle själv kunna tänka sig en utbildning inom hamn och logistik.

Wolmar Lindström gillar att jobba på fartyg, berättar han.

– Så det skulle säkert vara helt intressant.

Studiehandledare: Det kunde gå att planera en framtid i Hangö

Johan Nilsson är studiehandledare i Hangö högstadium. Det är en intressant idé och det vore bra med ett alternativ till gymnasiestudier inom andra stadiets utbildning, anser han.

– Gymnasieutbildningen är bra men passar givetvis inte alla. Då skulle det nog vara bra att kunna erbjuda något alternativ på nära håll så att man inte skulle behöva åka så väldigt långt bort för att hitta en lämplig utbildning.

Man framför skoltavla.
Studiehandledare Johan Nilsson vid Hangö gymnasium välkomnar alternativ åt Hangöungdomarna. Man framför skoltavla. Bild: Robin Lindberg / Yle Hangö,Västnyland,hangö högstadium

En annan sak Nilsson nämner är att en sådan här utbildning kunde leda till att fler ungdomar börjar planera att bli kvar i Hangö i och med att det kontinuerligt finns jobb i hamnarna.

Inte minst regeringens planer att förlänga läroplikten till 18 års ålder från år 2021 gör att det nu skulle vara av stor vikt att få ny utbildningsmöjligheter på andra stadiet i Hangö, anser Johan Nilsson.

– Vi är lite bekymrade för om vi under åren framöver kommer att få unga från Hangö och Ekenäs intresserade av den här branschen, och om vi hittar tillräckligt många arbetstagare i närområdet― Petter Sammalisto, vd för Hangö Stevedoring.

Hangö Stevedoring uppskattar planerna på utbildning

Det är ett intressant projekt, säger Petteri Sammalisto, som från och med 9 december 2019 är verkställande direktör för Hangö Stevedoring, som har producerat hamntjänster i Hangö hamn sedan år 1912.

Det vore en bra sak för Hangö med utbildning inom hamn- och logistikfunktioner, anser han.

Men vad kunde det på sikt betyda för stuveribolaget att det finns utbildning inom branschen i Hangö?

– Vi är lite bekymrade för om vi under åren framöver kommer att få unga från Hangö och Ekenäs intresserade av den här branschen, och om vi hittar tillräckligt många arbetstagare i närområdet.

Så om de här utbildningsplanerna blir verklighet, vet vi att vi får nytt folk på jobb till exempel då äldre går i pension, säger Sammalisto.

Inkoo Shipping: Bra med utbildade arbetstagare

Det låter riktigt intressant, säger verkställande direktören för hamnbolaget Inkoo Shipping i Ingå, Thomas Bergman, om eventuella utbildningslinjer inom hamn och logistik.

– Visst är det bra med stuvare som har en utbildning och kravkort från början.

Inkoo Shipping har inte på senare tid haft svårt att hitta lämpliga arbetstagare. Det har funnits ganska många som söker jobben, berättar Bergman.