Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om oljeraffinaderi i Sverige: Jasidan vill ha arbetsplatserna, nejsidan protesterar mot fossila bränslen

Oljeraffinaderiet i Lysekil.
Oljeraffinaderiet i Lysekil släpper i dag ut 1,7 miljoner ton koldioxid per år. Oljeraffinaderiet i Lysekil. Bild: imago/Kamerapress/ All Over Press Preemraff Lysekil

Världen håller andan för prisraset på olja de senaste dagarna, men i Lysekil utanför Göteborg i Sverige pågår en mer lokal oljekamp: den där jobbtillfällen ställs mot närmiljön.

I dag på tisdagen inleds förhandlingarna om oljebolaget Preems ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Över hundra personer och flera miljöorganisationer överklagade miljötillståndet från 2018.

Oljebolaget Preem vill ha miljölov dels för att göra om tjockoljan, en restprodukt från raffinaderiet, till diesel och bensin. Men miljölov har också sökts för att producera grönare bränsle.

Naturskyddsföreningen är en av dem som överklagat och ser fallet som en viktig fråga.

– I Sverige och resten av världen har vi enats om att vi ska klara helt avgörande klimatmål om att minska utsläppen snabbt. Att i det skedet bygga ut ett oljeraffinaderi som orsakar en miljon mer ton utsläpp av koldioxid varje år är helt fel väg att gå, säger Johanna Sandahl, ordförande.

Skulle bli största utsläppskällan

Kritiken handlar främst om att utsläppsökningen från utbyggnaden är så stor.

Satsningen skulle öka på Preems utsläpp i Lysekil med en miljon ton, från dagens 1,7 till 2,7 miljoner ton per år. Det skulle göra oljeraffinaderiet till Sveriges enskilt största utsläppskälla för koldioxid.

Men protesterna handlar också om att Preem fortfarande satsar på fossila bränslen i en tid när sådan produktion borde avvecklas.

– Om vi ser på själva klimatfrågan behöver transportsektorn gå över till förnybara drivmedel snabbt. Elektrifiering av fordonsflottan behöver ske väldigt snabbt, vi ska inte använda en fossil råvara till att driva våra fordon, säger Sandahl.

"Ökar i Lysekil men minskar globalt"

Preem vill investera 15 miljarder kronor i vätgasteknik som ska omvandla tjockoljan till renare bensin och diesel. Men den tekniken ökar på utsläppen så att Preem behöver nytt miljötillstånd.

Men hos Preem lyder argumentet att punktutsläppen ökar i just Lysekil, för att minska i Sverige och globalt genom de nya satsningarna.

– Just i Lysekil och i Sverige blir det en påfrestning, det blir ett högre punktutsläpp för koldioxid i Sverige, men globalt sett mindre, säger Preems presschef Dani Backteg och förklarar att det är renare drivmedel som kommer ut på de svenska vägarna och som de kommer att exportera.

– Utsläpp stannar inte vid en kommungräns, vårt sätt att se på det är internationellt, säger Backteg.

Preem har lagt upp mål om att bli klimatneutrala till år 2045. De ska satsa på biodrivmedel och målet är att producera 25 gånger mer förnybart drivmedel till år 2030 än i dag.

Men Naturskyddsföreningen ger inte mycket för de löftena.

– Det finns ingenting som skulle vara juridiskt bindande kopplat till kallade löftena om att minska utsläppen eller tillverka biodrivmedel. Det här handlar om att processa tjockolja för att göra bensin och diesel, det är det ansökan handlar om, säger Sandahl.

Regeringen ska avgöra

Frågan engagerar också på grund av arbetstillfällena. Preem är den största arbetsgivaren i regionen, och utbyggnaden skulle ge upp till 350 nya jobb.

Både för- och emotsidan ordnar demonstrationer inför Mark- och miljööverdomstolens förhandlingar i dag.

Fallet är exceptionellt också för att det efter förhandlingarna kommer att prövas av regeringen. Det är första gången som regeringen hänvisar till den nya klimatlagen för att behandla ett tillståndsärende.

Samtidigt har oljepriset de senaste dagarna gjort läget ovisst. Backteg beskriver läget på världsmarknaden som dramatiskt.

– Det är omöjligt att säga vad som händer om ett par dagar. Men för oss är oljepriset inte lika avgörande som för andra företag eftersom vi är både köpare och säljare, så ett lågt pris är ett lågt pris även i nästa led.

Läs också