Hoppa till huvudinnehåll

På daghemmen är mobbning förbjuden i lag - många föräldrar anser att det inte hjälper

dagisbarn tittar ivrigt ner i de odlingslådor Åbo stad placerat ut för att se om där växer något.
Barn lär sig sociala färdigheter på dagis, och alla bråk är inte mobbning. Mobbning förekommer ändå även bland småbarn. Barnen på bild har inget med nyheten att göra. dagisbarn tittar ivrigt ner i de odlingslådor Åbo stad placerat ut för att se om där växer något. Bild: Yle/Linus Hoffman Dagisbarn,daghem,barnträdgårdslärare,barn (åldersgrupper),utomhusidrott,odlingslådor

Enligt Undervisningsministeriet har den nya lagen lett till att kommunerna nu gör upp handlingsplaner för hur man kan förebygga mobbning, skriver Yle Uutiset.

Mobbning på daghem har varit förbjuden i lag i ungefär ett års tid, men ingen vet hur lagen egentligen har förverkligats. Ingen utredning eller uppföljning har gjorts av läget.

I praktiken förpliktigar tillägget i lagen kommunerna att satsa mer på att förebygga mobbning och dem som jobbar inom småbarnspedagogiken att ingripa i mobbningssituationer ännu kraftfullare än tidigare.

- Det har naturligtvis inte varit tillåtet att mobba innan lagändringen heller, men med tillägget vill man poängtera att barn bör skyddas mot all sorts trakasserier, säger Kirsi Alila som är utbildningsråd på Undervisnings- och kulturministeriet.

Ingen förändring har skett, anser föräldrar

Efter att lagförändringen trätt i kraft har man enligt Alila gjort upp fler handlingsplaner än tidigare i syfte att förebygga mobbning. Kommunerna har också satsat mer på att fortbilda personalen.

Också inom Småbarnspedagogikens lärarförbund SLF har man sett tecken på det här. Förbundets ordförande Anitta Pakanen säger att hon tror att man i många daghem i ännu högre grad följer med barnens lekar eftersom det är då mobbning oftast förekommer.

Yle Uutiset bad föräldrar till barn i daghemsåldern att berätta om de ansåg att lagen haft någon verklig inverkan på vardagen i daghemmen. Många av dem som hörde av sig via Yles webbplats ansåg att ingen förändring skett.

Ett misslyckat år förändrade allt

Så här skriver en av föräldrarna som kontaktade Yle:

Mobbningen pågick i ett år tills mobbaren slutade på dagiset. Sedan började en ny mobbare och det helvetet lever vi med fortfarande. Det går inte att få ett slut på det.

Totalt hörde ungefär 120 föräldrar av sig och berättade om sina erfarenheter. Vem som helst fick svara på enkäten och det är inte frågan om en undersökning som gjorts med vetenskapliga metoder.

Ungefär 90 av dem som kontaktade Yle berättade att deras barn blivit mobbat på dagis också efter att lagförändringen trätt i kraft.

Största delen av dem anser att daghems- eller familjedaghemspersonalen inte har ingripit i mobbningen tillräckligt, trots lagen.

Ett svårt år förändrade allt

En mamma säger till exempel att hennes barn mobbades i ungefär åtta månaders tid innan mobbningen fick ett slut.

Till slut var vi tvungna att vara i kontakt med daghemmets högsta ledning

En del av föräldrarna som har skrivit till Yle säger att personalen inom småbarnspedagogiken har förminskat barnens upplevelser. En mamma berättar att det här hände hennes barn i förskolan. Hon säger att inget gjordes för att få ett stopp på mobbningen.

Barnets självkänsla är svag på grund av upplevelserna i förskolan. De fem första åren gick fint, men ett svårt år förändrade allt

Varje fall måste tas på allvar

De meddelanden som Yle tagit emot berör endast en bråkdel av alla de barn som deltar i småbarnspedagogiken i Finland.

Anitta Pakanen säger ändå att varje meddelande om mobbning måste tas på allvar.

- Det är verkligen oroväckande om det här är verklighet och vardag för en del. Alla föräldrar borde ha en känsla av att om mobbning sker så ingriper personalen direkt, säger hon.

Enligt Pakanen är det i första hand de vuxna i barnets egen grupp som har ansvar för att ingripa i situationen. Om situationen inte förbättras kan föräldrarna ändå ta kontakt med daghemmets förman eller till och med kommunens ledning, såsom en av föräldrarna som citeras i artikeln gjorde.

- Föräldrarna har rätt till det, men utgångspunkten borde så klart vara att problemet går att lösa utan sådana åtgärder, säger Pakanen.

Slag, isolering, glåpord

Utifrån föräldrarnas erfarenheter är mobbningen oftast fysisk, det handlade om till exempel knuffar och slag. Många föräldrar berättade även om att deras barn lämnats utanför eller på annat sätt isolerats från gruppen.

Hen har blivit utsatt för glåpord, riven i håret, skrapad i ansiktet och till slut utsatt för dödshot

Så här skriver en mamma om vad hennes fyraåring har utsatts för:

Hot, fysiskt våld och att bli lämnad utanför. Mobbningen ledde till att vi tog bort barnet från dagiset, eftersom personalen inte ingrep tillräckligt

Jaana Juutinen som är lektor i småbarnspedagogik vid Uleåborgs universitet säger att det ofta är svårt att avgöra vad som är mobbning och vad som är brist på social kompetens.

Alla bråk är inte mobbning

Oberoende av hurudana konflikter det är frågan om borde man alltid lyssna på barnet, enligt Juutinen.

- Alla pedagoger har ett ansvar att stanna upp och fundera över situationen och att ge stöd åt barnen. Om ett barn upplever att hen blir mobbad måste man ta det på allvar.

Juutinen har arbetat med småbarnspedagogik i 20 år. Hon säger att det är bra med en lag som förbjuder mobbning, eftersom lagen uppmanar alla att uppmärksamma frågan.

Hon tror också att de flesta som arbetar inom småbarnspedagogiken redan är uppmärksamma. Och de flesta föräldrar som kontaktat Yle håller med.

En grupp barn ville inte ha med min äldre dotter i sina lekar på dagis. En av pedagogerna tog tag i problemet och berättade för barnen att alla tas med i leken och om det här inte passar er så avbryts hela leken. Jag var tagen av sättet som pedagogen reagerade på, skriver en mamma till Yle

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Lyömistä, haukkumista ja syrjimistä – kiusaaminen päiväkodissa on lailla kiellettyä, mutta monen vanhemman mielestä se ei auta av Kirsi Karppinen.

Artikeln är översatt av Frida Holmberg.