Hoppa till huvudinnehåll

Yle gjorde en ekonomisk vinst på 6,0 miljoner euro 2019 – ekonomin hölls i balans

Yles ekonomin hölls i balans 2013-2019.
Yles ekonomin hölls i balans 2013-2019. resultat

Yles omsättning 2019 var 478,0 miljoner euro, vilket var en ökning med 1,3 procent jämfört med i fjol.

Intäkterna totalt uppgick till 480,6 miljoner euro, av vilket anslaget på basis av Yleskatten utgjorde 98,2 procent (2018: 97,3). Övriga intäkter bestod huvudsakligen av intäkter från försäljning av program och tjänster.

Räkenskapsperiodens vinst var 6,0 miljoner euro. Förlusten från föregående år var 5,5 miljoner euro. Enligt förvaltningsrådets riktlinjer ska variationerna i resultatet från år till år ta ut varandra. Variationen uppstår främst vartannat år till följd av regelbundet återkommande stora idrottsevenemang.

”Resultatet för 2019 uppvisade som planerat ett överskott och Yle lyckades hålla ekonomin i balans”, säger Yles ekonomidirektör Maisa Hyrkkänen.

Yles kostnader och avskrivningar var 474,5 miljoner euro (2018: 481,8). Personalkostnaderna uppgick till 222,3 miljoner euro (2018: 225,2) och motsvarade 46,8 procent av samtliga kostnader.

Övriga rörelsekostnader var oförändrade och uppgick till totalt 179,8 miljoner euro (179,8). I övriga kostnader ingick upphovsrättsersättningar för musik och radio, upphovsrättshonorar, reprisersättningar och andra ersättningar för rättigheter i program för sammanlagt 34,4 miljoner euro. Yle anskaffade andra tjänster för programverksamheten till ett värde på 20,7 miljoner euro. I övriga rörelsekostnader ingick kostnader för teknik 45,2 miljoner euro, distribution 25,6 miljoner euro samt hyror och fastigheter 22,1 miljoner euro.

Investeringar i annat än visningsrätter uppgick till 20,7 miljoner euro och driftskostnaderna för dem var 19,2 miljoner euro. De största utvecklingsprojekten gällde fastighetsutveckling, radioenheternas förnyelseprojekt Radiostigen och nyheternas nya image. Satsningar gjordes också i utvecklingen av webbtjänsterna.

Yles styrelse godkände bolagets verksamhetsberättelse och bokslut 2019, rapporten om förvaltnings- och styrsystemet 2019 och ersättningsrapporten 2019 vid sitt möte 11 mars 2020. Yles förvaltningsråd behandlar bokslutet 31 mars 2020.