Hoppa till huvudinnehåll

Yle gör om i sin ledning för att kunna svara mot allt snabbare förändringar i medievärlden

Två kvinnor justerar en kamera.
Två kvinnor justerar en kamera. Bild: Ilmari Fabritius Yle,kameror

Marit af Björkesten får ansvar för Yles nya enhet för strategi och publikrelation. Ansvaret för Yles finskspråkiga kreativa innehåll och medier samlas inom en enhet under ledning av Ville Vilén. Svenska Yle får en ny direktör.

Med förnyelsen vill Yle svara mot de snabba förändringarna inom mediefältet, där innehåll och utgivning blir allt tätare sammanbundna med varandra. Samtidigt finns ett behov av att leda strategin och publikrelationen allt mer som en helhet.

“Vi har ända sedan hösten jobbat med Yles nya strategi. Under arbetets gång har utgivningens framtida roll i ett digitaliserat medielandskap och behovet av en starkare helhetsstyrning av bolaget, lyfts fram i ett antal diskussioner. Målet med förändringarna är att försäkra oss om att Yle, som snart fyller 100 år, fungerar smidigt och effektivt, samt är betydelsefullt för finländarna också i framtiden”, säger bolagets VD Merja Ylä-Anttila.

Den nya enheten för strategi och publikrelation ansvarar i fortsättningen för bolagets strategiprocess, innehålls-, medie- och tjänstestrategier samt publik- och samhällsrelationer. Svenska Yles nuvarande direktör Marit af Björkesten har utnämnts till ny direktör för enheten. Rekryteringen av en ny direktör för Svenska Yle inleds omedelbart.

Bolaget grundar också en ny enhet för kreativt innehåll och media, som ansvarar för planeringen och driften av de finskspråkiga kanalerna och tjänsterna, programinköpen, den egna programproduktionen, arkivet, försäljningen och marknadsföringen av innehållet. Yles styrelse har utsett den nuvarande direktören för kreativt innehåll, Ville Vilén, att leda den nybildade enheten.

Yle förstärker också rollen för kommunikation och varumärke. Bolaget rekryterar en ny direktör, med ansvar för intern och extern kommunikation, medierelationer och bolagets varumärke. Direktören kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Den nuvarande utgivningsdirektören Ismo Silvo fortsätter i ledningsgruppen som VDs ställföreträdare med ansvar för att utveckla public service-uppdraget i ett framtida, digitaliserat medielandskap.

Yles nuvarande direktör för strategi- och kommunikation, Gunilla Ohls, lämnar ledningsgruppen i sommar för att gå i pension senare i år. Organisationsförändringarna och förändringarna i bolagets ledningsgrupp träder i kraft sommaren 2020.

“Bolaget inledde under hösten ett utvecklingsprogram för styrningen av bolaget. De nu gjorda förändringarna är en målmedveten fortsättning på det arbetet. I en förändrad omgivning måste Yle förändras snabbt och smidigt”, säger ordförande för Yles styrelse Thomas Wilhelmsson.

Yles styrelse beslöt om förändringarna på sitt möte den 11.3. I samband med det godkändes också bolaget bokslut för 2019.

Ansvarsområdena i bolagets ledningsgrupp från och med 15.6.2020

 • Merja Ylä-Anttila, VD
 • Ismo Silvo, VDs ställföreträdare
 • Marit af Björkesten, Strategi- och publikrelation
 • Ville Vilén, Kreativt innehåll och media
 • Jouko Jokinen, Nyheter och aktualiteter
 • Panu Pokkinen, Sport och evenemang
 • Eija Hakakari, Personal
 • Janne Yli-Äyhö, Teknologi och utveckling
 • Maisa Hyrkkänen, Ekonomi
 • Katri Olmo, Juridik, styrelsens och förvaltningsrådets sekreterare
 • xx, Svenska Yle (utnämns senare)
 • xx, Kommunikation och varumärke (utnämns senare)