Hoppa till huvudinnehåll

Barn med specialbehov har få möjligheter att delta i motionsklubbar i Västnyland

Närbild på två innebandyklubbor och en boll vid tekning
Motion är bra för alla - också personer med intellektuell funktionsnedsättning borde ha möjlighet att delta i motionsidrott. Närbild på två innebandyklubbor och en boll vid tekning Bild: Mostphotos innebandy,innebandyspelare,idrott,gymnastik,Gymnastiksal,gymnastiksalar,idrottshallar,idrottsanläggningar,skolidrott,Tekning

Yle Västnyland frågade per e-post några föreningar och de västnyländska kommunerna om de ordnar idrotts- och motionsverksamhet för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi frågade också om de har planer på att starta verksamhet för alla och vad de gör om en familj med barn som har specialbehov tar kontakt.

Här kan du läsa svaren från de föreningar och de kommuner som svarade på våra frågor.

Föreningar

  • BK-46

Inom BK-46 juniorsektion i handboll i Karis säger man att det inte finns verksamhet för barn med specialbehov. Det har diskuterats, men föreningen har inte sådana resurser att det skulle vara möjligt att förverkliga på kort sikt. Föreningens juniorsektion måste ta ställning till behovet om föräldrar med barn med funktionsvariationer tar kontakt.

  • Hurja Piruetti

I dansinstitutet Hurja Piruetti i Karis dansar barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Alla barn dansar i samma grupp, men till exempel i akrobatikgruppen kan barnets förälder vara närvarande under lektionen.

Hurja Piruetti har också i flera år gett danslektioner för boende i Eteva som är en samkommun som erbjuder boende och andra tjänster för personer med funktionsnedsättning i södra Finland. Hurja Piruetti försöker få barn med särskilda behov att delta i gruppaktiviteter. Om behovet av stöd är stort så kan en personlig assistent delta i lektionen.

  • Ingå IF

Ingå IF har inte någon speciell verksamhet för personer med specialbehov. Föreningen konstaterar att det är en fråga om brist på ledare för att skapa en sådan verksamhet, men föreningen är öppen för alla. IIF tror att man tillsammans med föräldrar eller personlig assistent kan komma överens om vad föreningen kan erbjuda.

Föreningen har inte för tillfället några planer på att börja med verksamhet för barn med funktionsvariationer. IIF konstaterar att det skulle vara en viktig sak att även personer, och speciellt barn med specialbehov, skulle få möjlighet att idrotta. Detta skulle kräva hjälp av personer med erfarenhet av liknande verksamhet, eller samarbete med till exempel DUV.

  • Sjundeå gymnastikförening

Sjundeå gymnastikförening har inga separata grupper för barn med specialbehov. Det har diskuterats inom föreningen, men det är omöjligt att starta någon verksamhet just nu. Det beror på att tillgången till gymnastiksalar är mycket begränsad. Föreningen har varit tvungen att begränsa utbudet för barn eftersom det finns väldigt få tider i skolans gymnastiksal där föreningens redskap finns.

Om en familj kontaktar föreningen så försöker man tillsammans se om någon av de nuvarande grupperna kunde vara lämplig för barnet. Det finns föräldra-barngrupper för yngre barn som också barn med specialbehov kan delta i. I de grupperna deltar barnet med en förälder som kan hjälpa barnet vid behov.

  • FC HIK Hangö

FC HIK i Hangö har ingen verksamhet som är speciellt riktad till dem med intellektuell funktionsnedsättning.

Om behov finns så kontrollerar föreningen om det finns möjligheter att ordna aktiviteter för dem som har specialbehov.

Städer och kommuner

  • Raseborg

Raseborgs stads idrott och hälsomotion arrangerar simskola för barn med specialbehov. Det finns också en grupp som heter Håll dig i form för unga och vuxna. Det ordnas gymnastik för Kårkullas klienter.

Raseborgs stad försöker ordna verksamhet för alla grupper. Om staden kontaktas av personer med funktionsvariationer så försöker staden ordna verksamhet som passar.

  • Lojo

I Lojo finns en klubb för barn i åldern 5-7 och som har svårt att delta i idrottsföreningarnas verksamhet. I Jalavan koulu finns två grupper för elever som vill motionera. Jalavan koulu är en skola för elever med specialbehov. I Neidonkeidas simhall ordnas simklubb med barnens föräldrar. Dessutom ordnar en idrottsförening fotbollsträningar och i höst är det planerat att börja med basket. Lojo stad berättar för familjer vad de har att erbjuda och ger kontaktuppgifter om familjer hör sig för om det utbud staden har.

  • Hangö

Hangö stads ungdoms- och idrottstjänster integrerar barn med specialbehov i till exempel gymnastik för 4-7-åringar. Staden försöker ordna så att de som har liknande behov deltar i samma grupp. Staden försöker ordna aktiviteter som precis alla barn med olika funktionsvariationer kan delta i. Det varierar hur länge barnen deltar i olika motionsformer. Ibland behöver de inte delta så länge, det kan till exempel gå snabbt att lära sig cykla. Ibland pågår samarbetet mellan staden och familjen en längre tid då olika färdigheter måste övas, till exempel genom lek och spel. Målsättningen är att alla ska kunna delta i aktiviteterna oberoende av sina begränsningar.

  • Ingå

Ingå kommun ordnar inte idrottsverksamhet. Kommunen delar däremot ut verksamhetsunderstöd till föreningar och ger avgiftsfria turer i gymnastiksalar och på idrottsplatser. Kommunen har för tillfället inga planer på att även ordna verksamhet för barn med specialbehov.