Hoppa till huvudinnehåll

ECB vidtar stimulansåtgärder på grund av coronaviruset - däremot ändrar man inte på räntorna

Christine Lagarde under en presskonferens vid ett APEC-möte i Peru 18.11.2016
Dagens kvantitativa lättnader är de första under Christine Lagardes period som ECB-chef. Christine Lagarde under en presskonferens vid ett APEC-möte i Peru 18.11.2016 Bild: EPA/MARTIN ALIPAZ Christine Lagarde,Internationella valutafonden

Europeiska centralbanken ECB bibehåller räntorna på nuvarande nivå. Däremot går ECB inför stödköp av stats- och företagsobligationer för att stimulera den europeiska ekonomin.

Trots förväntningar om en räntesänkning valde ECB att hålla kvar räntorna på nuvarande nivåer.

Depositionsräntan bibehålls vid nuvarande -0,5 procent. I praktiken betyder det här att bankerna tvingas betala för att ha pengar deponerade hos centralbanken.

För att stimulera ekonomin kommer ECB att köpa upp stats- och företagsobligationer till ett värde av 120 miljarder euro i år.

Åtgärden kompletterar de befintliga stödköpen på 20 miljarder euro per månad som ECB beslutat om tidigare.

ECB kommer också att erbjuda mer billiga och långfristiga lån till banker för att försäkra sig om deras likviditet. ECB kommer också att lätta på kapitalbestämmelser i syfte att se till att bankernas utlåning inte tryter.

Genom att stöda bankerna vill man försäkra sig om att bankerna fortsätter finansiera hushåll och företag.

Lättnaderna kommer som ett välkommet besked för det italienska banksystemet som hör till de svagare i Europa.

Överlag syftar åtgärderna till att väga upp den ekonomiska nedgång som coronautbrottet väntas leda till.

ECB-chefen Christine Lagarde efterlyser nu ambitiösa och koordinera fiskala åtgärder för att underlätta det ekonomiska läget.

- Vi välkomnar de åtgärder åtgärder som redan vidtagits av flera regeringar för att trygga tillräckliga resurser för hälsovårdssektorn och för att erbjuda stöd till drabbade företag och anställda, sade Lagarde.

Vidare välkomnar Lagarde den snabba responsen från euroländeras regeringar och de europeiska institutionerna på den utmaning coronapandemin innebär.

Överlag har de ekonomiska utsikter inom euroområdet försämrats betydligt till följd av virusutbrottet, bedömer ECB.

Besvikelse över utebliven räntesänkning

Efter räntesänkningar från såväl amerikanska Fed som Bank of England förväntade sig många att ECB också sänkt räntorna ytterligare.

Att så inte blev fallit togs emot med besvikelse på marknaden. Europas börser pekar nedåt trots beskedet om kvantitativa lättnader.

Källor: ECB, AFP, AP