Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland, Norden och världen – antalet smittade per kommun, antalet döda och personer på sjukhus

Coronastatistik från Finland.
Coronastatistik från Finland. Bild: Henri Salonen Coronavirus,COVID-19

Våra interaktiva grafer följer med spridningen av covid-19 och uppdateras kontinuerligt. Se hur många som smittats och hur många som vårdas på sjukhus i Finland just nu.

Från och med 25.6 uppdateras uppgifterna om dödsfall och sjukhusvårdade endast på måndagar, onsdagar och fredagar.

Information om datakällor och uppdateringar

Den här artikeln är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Graferna uppdateras med nya siffror minst varje dag. Vi lägger till nya grafer då vi får tillgång till ny relevant data. Ibland plockar vi bort grafer om datakällan inte längre uppdateras eller om datan av andra orsaker inte längre beskriver läget. All data är verifierad och jämförbar.

Datakällor

Uppgifterna om antalet bekräftade fall i Finland kommer från THL:s öppna API som uppdateras varje dag kl. 12, i vår grafik med fem minuters fördröjning. THL ger inte ut exakta antal för kommuner med 1-4 fall. Kartans fallfrekvenser räknar med att dessa kommuner med säkerhet har ett fall. Datans licens är CC BY 4.0.

Datan om personer som får sjukhusvård uppdateras manuellt utifrån THL:s lägesrapport varje vardag. Den exakta tidpunkten varierar, men normalt mellan klockan 15 och 16.

All internationell data kommer från den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Deras data uppdateras mellan klockan 14 och 15 finsk tid, och därför kan siffrorna som gäller Norden ligga lite efter grafiken som gäller Finland. Tidigare använde vi Johns Hopkins som datakälla men eftersom deras data tidvis har haft brister så har vi övergått till ECDC.

Här är en lista på alla ändringar och uppdateringar

Sedan söndagen 15.3 utför Helsingfors och Nylands sjukvårdssdistrikt tester endast på riskgrupper, vilket påverkar statistiken.

Uppdatering 19.3: Eftersom THL inte längre rapporterar sjukvårdsdistrikt för alla bekräftade fall så syns inte alla fall på kartan. Vi jobbar på en ersättande grafik.

Uppdatering 23.3: Kartan har nu flyttats ner och ersatts av en grafik som visar antalet nya fall per dag i Finland.

Uppdatering 24.3: Datakällan har ändrats från Johns Hopkins till ECDC (EU:s smittskyddsmyndighet). Eftersom tillförlitlig data på antalet tillfrisknade inte längre finns att tillgå så är den informationen borttagen.

Uppdatering 2.4: En grafik över hur många som vårdas på sjukhus har lagts till. Grafen med nya fall per dag uppdateras inte för tillfället och har flyttats ner.

Uppdatering 8.4: En kommunvis karta över bekräftade fall har lagts till. Artikeln fick också en ny huvudbild.

Uppdatering 9.4: Från och med 9.4 uppdateras kommun- och sjukvårdsdistriktskartorna klockan 12.05. En bugg som gjorde att Mariehamn saknades från den kommunvisa grafiken har åtgärdats.

Uppdatering 28.4: En ny del med sammanfattade siffror har lagts till högst upp.

Uppdatering 12.5: Grafiken som visade det totala antalet intensivvårdsplatser i Finland togs bort eftersom uppgifterna var föråldrade.

Uppdatering 13.5: Grafen med bekräftade fall dag för dag lades tillbaka och kompletterades med en trendlinje.

Uppdatering 20.5: Kartan med bekräftade fall per sjukvårdsdistrikt har ersatts med en karta som visar nya fall per kommun.

Uppdatering 22.6: Siffrorna i början av grafiken visar nu förändring sen föregående vecka istället för föregående dag. Den här ändringen gjordes eftersom nya siffror på dödstal och sjukhusvårdade numera bara kommer på vardagar. Dessutom korrigerades en bugg i kommunkartan som felaktigt färglade kommuner där antalet bekräftade fall korrigerats minskat.

Uppdatering 2.7: Den nordiska grafiken visar nu antalet utförda test. Dessutom ändrades de relativa talen från att visa per en miljon invånare till per 100 000 invånare.

Ändring i data 15.7: Från och med den 15.7 räknar THL corona-fall som har drabbat samma individ inom ett år som ett fall i statistiken. Tidigare kombinerades fallen inom tre månader. Ändringen ledde till att det totala antalet smittfall minskade. På grund av ändringen kan även de veckovisa ändringarna på kommunnnivå tillfälligt vara negativa.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes