Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns social- och hälsovård är förberedd på coronaviruset – beredskapen diskuterades på omsorgsnämndens möte

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen.
Arkivbild. I Kimito är man förberedda på coronaviruset. En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

På omsorgsnämndens möte på torsdagen i Kimitoön diskuterade man bland annat beredskapen för coronaviruset.

Kommunens ledande läkare Sami Salminen berättar att man har en beredskapsplan färdig ifall coronaviruset tar sig till Kimitoön. Till planen hör till exempel att man har tillräckligt med arbetare förberedda som kan rycka in vid behov. Dessutom har man förberett extra utrymmen som kan ta emot patienter om flera insjuknar.

- Vi är ganska bra förberedda skulle jag säga, vi har haft regelbundna möten och uppdaterat pandemiplanen, säger Salminen.

Enligt Salminen är det inte en fråga om det kommer coronavirus till Kimitoön, utan om när. För tillfället har man ändå inte inför förbud för anhöriga att besöka människor vid exempelvis äldreboenden.

Viktigt att förebygga spridning

Däremot råder han människor att använda sunt förnuft, och inte besöka äldreboenden eller äldre i deras hem om man själv är förkyld. Det vill säga precis som vid en vanlig influensa.

Enligt Salminen är det viktigaste just nu att försöka förebygga ytterligare spridning av viruset, då det utmärkande för coronaviruset är dess snabba spridning.

- Då räcker våra resurser till att vi kan sköta alla, det är målsättningen bakom olika begränsningar och beredskapen. Till exempel att man måste vara hemma en tid om man kommer tillbaka från en resa utomlands, säger Salminen.

Läget ses över

På måndag ordnas ett beredskapsledningsgruppsmöte, där man ska gå genom inom vilka sektorer den lokala coronavirusepidemin påverkar verksamheten i kommunen och på vilka sätt.

- Vi ser över lägesbilden hur det är nu och vad sjukvårdsdistriktet säger om saken och så vidare. Så att alla sektorer i kommunen vet var vi är, säger Salminen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland