Hoppa till huvudinnehåll

"Lite som att köpa grisen i säcken" – Många öppna frågor oroar kommundirektörer inför ny vårdsamkommun

Vasa centralsjukhus
Vasa sjukvårdsdistrikt ska ombildas till Österbottens välfärdsområde. Vasa centralsjukhus Bild: Yle / Mari Latva-Karjanmaa Vasa centralsjukhus

I slutet av april ska alla kommuner ha sagt ja eller nej till att överföra sin vård till Österbottens välfärdsområde. Men mycket är oklart och frågor kring ekonomi, fastigheter och närservice oroar stort ute i kommunerna.

På onsdag förra veckan samlades politiker och tjänstemän för att diskutera öppna frågor kring den nya samkommunen - och man tvingades konstatera att mycket av arbetet är på hälft.

Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs (SFP, fullmäktigeordförande i Kristinestad) sade då att man knappast kommer att ha ett färdigt paket som det är enkelt för kommunerna att ta ställning till inom april månad.

Ändå är det Ragnäs uppfattning att de flesta kommuner nog kommer att gå med i den nya samkommunen.

Vi frågade ett antal kommundirektörer vilka problem de ser i att allt inte är klappat och klart.

Korsholm: Väldigt lite om ekonomin

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att kostnadsnivån är intressant.

- Var kommer man att ligga efter att man lagt om hela vårdstrukturen?

Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran.
Rurik Ahlberg Medelålders man i kostym står på väg, tittar in i kameran. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,Korsholm,kommundirektörer

Ahlberg konstaterar att arbetet är på hälft och att man inte kommer att ha svar på alla frågor i slutet av april.

- Jag har redan länge tyckt att en månad till skulle ge ganska mycket.

Hur känns det att fatta ett beslut och veta så här pass lite?

- På presentationen igår (onsdag 4.3, red.anm.) var det väldigt lite om ekonomin och jag förväntar mig att man under den kommande månaden kommer att presentera mer om ekonomin.

En fråga som dryftats ute i kommunerna är om man kunde lämna delar av sin vård, till exempel äldrevården, utanför det nya välfärdsområdet.

Är det här något som ni funderar på i Korsholm?

- Vi har utrett den här frågan en del. Det är svårt att plocka ut äldreomsorgen. Om man vill ha äldreomsorgen kommunal i framtiden borde man plocka ut åtminstone hela socialvården och antagligen också primärvården.

Faller då inte hela tanken med vårdsamkommunen?

- Ja, så har vi har det ju i dagsläget. Men vi lever ju inte i ett tomrum här där vi har helt fritt att välja. Det finns statliga planer för social- och hälsovården som bygger på det att man på landskapsbasis ska ha en ny struktur för produktionen av social- och hälsovård.

Elevvården också en knepig fråga

Här lyfter Ahlberg också upp elevvården.

- Vem sköter om den i framtiden? Där finns ett tydligt gränssnitt gentemot välfärdsområdet. Ur kommunens synvinkel är det ju viktigt att man kan besluta om saker som gäller de egna eleverna. Så länge det inte är allvarliga problem, då kanske det blir en fråga för välfärdsområdet.

Vad har då Ahlberg snappat upp bland kollegerna? Kommer kommunerna att gå med? Går det att i det här sena skedet ställa sig på bromsen?

- Jag har inte hört värst mycket på sista tiden. Jag tror att de största frågetecknen finns i södra delen av landskapet, men jag har inte hört något nytt.

Som en sammanfattning konstaterar Ahlberg att frågorna som det handlar om är pengar, fastigheter och närheten till vården.

Korsnäs: Större risker för en liten kommun

Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs, säger att det är svårt att säga exakt vad kommunen behöver veta för att kunna fatta ett beslut före utgången av april.

- Någon form av konsekvensanalys för vad som händer med servicen i Korsnäs är väl det som oroar beslutsfattare och personal. Vi har ingen grupp som funderat specifikt på personalfrågorna. Hur blir det med lönen i den nya samkommunen, vad tänker man kring löneharmoniseringen?

- Fastigheterna är en stor fråga. Hur långa garantier får kommunerna för sitt fastighetsägande? Det här är en oro, säger Båssar.

Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs.
Christina Båssar Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs. Bild: Yle/Joni Kyheröinen christina båssar

Som Ahlberg anser även Båssar att ekonomin är en stor fråga.

- Det nya grundavtalet säger att varje kommun ska stå för sina egna kostnader men vi vet inte hur det går till i praktiken. Ytterligare ett bekymmer är att ett gemensamt välfärdsområde ska ha ett gemensamt kösystem, utan gränser. Då borde vi ha ett system som håller koll på om det är kommunens egna klienter som använder servicen eller om det kommer in folk från annat håll.

Det finns många detaljer som man knappast kommer att ha svar på i slutet av april, tror Båssar.

Hur är det att fatta ett så här stort beslut utan att ha en färdig helhet att ta ställning till?

- Man har ju aldrig facit på förhand i alla frågor. Till viss del måste man kunna tänka och se en gemensam enhet som man bygger upp tillsammans. Men beslutet är svårare att fatta för en liten kommun. Riskerna är större. Hur ska man garantera att det finns service och personal i Korsnäs? Beslutet är svårare att ta i Korsnäs än i Vasa.

- Jag stöter på att man lite vill nonchalera oron som finns i små kommuner och det känns inte bra. Vi har olika verkligheter i en större stad och en liten kommun, säger Båssar.

En sjukskötare kontrollerar kanyl på en hand.
En sjukskötare kontrollerar kanyl på en hand. Bild: Karoliina Simoinen / Yle social- och hälsovårdsreformen (sote),sjukhus,vårdbranschen,sjukvård,närvårdare,Sjukskötare (YH),patienter,Canule

Patrick Ragnäs (SFP) från Kristinestad är ordförande i styrgruppen. Han säger sig ha en fingertoppskänsla om att kommunerna nog kommer att gå med i välfärdsområdet.

Delvis på grund av tryck från statligt håll och dels för att arbetet med välfärdsområdet redan gått så långt att det inte är någon idé att dra sig ur.

Hur tänker du kring det?

- Jag ser kanske lite mer negativt på det. Baserat på vad vi diskuterat internt och vad vår personal tycker. Där har det inte varit någon stor entusiasm gentemot detta, nuvarande system fungerar bra.

Vörå: Går Korsholm med så är vi också med

Så här kommenterar Vörås tf kommundirektör Tom Holtti läget:

- Tåget rullar på men det finns otroligt många öppna frågor. Det visar på komplexiteten i den nya, stora organisationen. Man kommer inte att få svar på alla frågor.

Tom Holtti
Tom Holtti Tom Holtti Bild: Yle/Roy Fogde Vörå,tom holtti

Finns det något som man i Vörå åtminstone vill ha på det klara innan man tar ett beslut?

- Vad händer med fastigheterna? Och kan man ha äldreomsorgen i egen regi? Där är väl svaret troligtvis nej. Och sen då den ekonomiska effekten på vår kommun? Idag har vi en ganska förmånlig primärhälsovård och äldreomsorg.

Vilka signaler har ni fått hittills gällande kostnaderna?

- Egentligen har man inte gett några signaler. Man pratar inte så mycket om kostnaderna. Inte mellan kommundirektörerna och de presenteras inte heller i modellerna över välfärdsområdet. Det är nog mer vad som analyseras fram från eget håll som man sedan jämför med hur det har gått när vårdområden har skapats.

- Och det ser inte så positivt ut. Det ser ut som att kostnaderna alltid ökar, säger Holtti.

"Inte så många andra alternativ än att köpa grisen"

Det är lite som att köpa grisen i säcken vad gäller kostnaderna, menar Tom Holtti.

- Lite nog. Men i Vörås situation har vi väl inte så många andra alternativ än att köpa grisen.

Tror då Holtti, som Patrick Ragnäs, att de flesta nog kommer att gå med i välfärdsområdet?

- För Vörås del ser det ut som att vi oavsett blir tvingade att gå med. Vi har primärhälsovården tillsammans med Korsholm och något alternativ till det har vi inte. Väljer Korsholm att gå med så är vi ju också med. Och är det då allt eller inget som gäller så är ju också vår socialvård med.

Hur ser Holtti då på möjligheterna att behålla servicen nära kommuninvånarna? Och är situationen svårare för en liten än för en stor kommun?

- Det kan vara svårare för en liten kommun. Men hälsovårdscentralen i Oravais är ganska strategiskt placerad längs med riksåttan, så där kommer det nog att finnas service. Det finns ju också möjlighet till elektroniska tjänster och där ser jag att välfärdsområdet kan vara en resurs som gör att man har råd med en utveckling i den riktningen.

- Men det är mycket som ännu är osett och mycket handlar ju om hur man politiskt gör beslut i den nya samkommunens fullmäktige och styrelse.

Mycket hänger på politikerna

På tal om beslutsfattandet så finns det ännu ingen förvaltningsstadga.

Hur hoppas du att beslutsfattandet sker i den nya samkommunen? Vad är viktigt för Vörå?

- Att man lyssnar på de små kommunerna och deras situation. Vi har inte råd med stora kostnadsökningar. Man borde ju nog i utvecklingen försöka hålla sig till ett nollsummespel något så när.

Vilka är då chanserna att små kommuner hörs i organisationen?

- Svårt att säga. Det är ganska långt upp till vilka politiker som sitter med i de beslutande organen och hur samarbetet över kommungränserna går, säger Holtti.

Närpes: Saknas garantier för personalen

Också Björn Häggblom, tf stadsdirektör i Närpes, har många frågor kring välfärdsområdet. Det känns riskabelt att fatta beslut om att gå med när så mycket av helheten fortfarande är öppen.

Det beslutsunderlag som de förtroendevalda har att utgå ifrån är långt ifrån heltäckande, påpekar Häggblom.

- Just nu finns det fler frågetecken än utropstecken.

En man med kort mörkt hår står intill en väggmatta.
Björn Häggblom En man med kort mörkt hår står intill en väggmatta. Bild: Yle/Juho Teir Närpes,förvaltningsdirektörer,björn häggblom

Häggblom nämner bland annat att man fortfarande saknar en förvaltningsstadga, att man inte vet om all service kommer att finnas kvar på orten om några år och att det saknas garantier för personalen.

- Det handlar inte bara om vårdpersonalen utan också om personal som sköter stödfunktioner kring mat och städning. Hur går det för dem i en framtida upphandlingsrond?

Fastigheterna kvar i egen regi

Närpes har under de senaste åren investerat stora pengar i sina vårdfastigheter, så det känns extra viktigt att ha kvar fastigheterna i egen regi.

- Förhoppningsvis kommer välfärdsområdet att betala en hyra som både täcker skötsel och låneamorteringar och helst så att det blir lite pengar över också. Kommunernas kostym krymper ju rejält om vi ger ifrån oss all vård.

I dagsläget har Närpes all orsak att vara nöjd med hur man lyckats organisera vården lokalt, påpekar Häggblom.

- Vi erbjuder bra service här i Närpes, nära våra invånare. Dessutom har vi både vårdtrappan och kostnadsnivån i skick. Det gör att man tänker efter två gånger innan man överger det man byggt upp.

Att det är så ont om tid får också kritik från Häggblom. Arbetsgrupperna ska vara klara med sina slutrapporter den 1 april. I Närpes har stadsstyrelsen möte den 14 april och fullmäktige den 27 april.

- Det är många öppna frågor och väldigt lite tid.

Hans Frantz (SFP) som är styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt, intervjuades av Malin Hulkki i Yle Österbottens morgonsändning på torsdag 12 mars. Här nedan kan du höra hur han svarade på frågorna från kommundirektörerna.

Läs också