Hoppa till huvudinnehåll

Också specialbarn behöver få ha en hobby - Isabella spelar fotboll i Ekenäs IF

Roger Nyström och Isabella Nyström.
Isabella Nyström spelar fotboll sedan tre år i ett av EIF:s flicklag i Ekenäs. Pappa Roger Nyström ser fram emot fotbollssamarbetet mellan EIF och DUV som gör att alla barn med specialbehov kan spela fotboll. Isabella klarar sig bra i EIF:s flicklag. Roger Nyström och Isabella Nyström. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,roger nyström

Isabella Nyström tycker om att spela fotboll med EIF:s flicklag. Just nu tycker hon att hon inte behöver spela fotboll med barn med specialbehov. Men alla som har en intellektuell funktionsnedsättning ska få spela fotboll i framtiden.

Så resonerade Ekenäs idrottsförenings fotbollssektion och inleder nu ett samarbete med föreningen DUV i Västnyland som jobbar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Niklas Busk, verksamhetsledare för fotbollssektionen vid Ekenäs IF, berättar att EIF funderat på det här det senaste året. Men man har inte lyckats göra något på grund av att man inte har de kunskaper som behövs.

- Det behövs kunnig personal som sköter det här. Men så kontaktade DUV oss och de har det vi saknar och vi har det de saknar.

Jag vet att vi kanske tar vatten över huvudet, men å andra sidan är det en viktig sak― Niklas Busk, verksamhetsledare för fotbollssektionen vid EIF

Fredrica Degerth, huvudansvarig fritidsledare på DUV i Västnyland, är en av dem som är engagerad från DUV:s sida.

Fredrica Degerth.
Fredrica Degerth från DUV i Västnyland tror på samarbetet mellan DUV och EIF. Fredrica Degerth. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,Fredrica Degerth

Hon tror att de med specialbehov kommer att tycka att det är häftigt att spela i EIF.

- Det kommer att vara roligt när det är EIF:s riktiga logo, när det inte är vi som leder fotbollen.

Dags att börja pussla

Nu har EIF och DUV alla pusselbitar, säger Niklas Busk, och nu gäller det att få ihop pusslet.

Det är roligt att vara på turneringar, men mest tycker jag om att vara tillsammans med laget― Fotbollsspelaren Isabella Nyström

EIF och DUV hoppas att verksamheten kan starta i april. Tanken är att alla får spela, oavsett kön och ålder.

- Det är ännu oklart om det blir en grupp eller flera grupper, men tanken är att det är så brett som möjligt så att ingen blir utanför.

Niklas Busk.
Niklas Busk vill att EIF som förening tar ansvar för att alla ska ha en möjlighet att idrotta. Niklas Busk. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,Ekenäs,niklas busk

Niklas Busk ska också träffa personer inom Finlands bollförbund för att se hurdant stöd bollförbundet kan ge.

- De har inte personresurser att ge, men de kan ordna utbildning och det tar vi gärna emot.

"Idrottsföreningar måste ta ansvar"

Niklas Busk anser att idrottsföreningar inte kan fortsätta att jobba så som de gör i dag: allt koncentreras kring kärnverksamheten.

- Vi måste ta ansvar och det förväntas att vi tar mera ansvar i samhället. Fotbollen är vår kärnverksamhet, men det som kommer till stödjer fotbollen.

Har föreningarna resurser att utvidga sin verksamhet?

- Det är en risk, det är klart. Jag vet att vi kanske tar vatten över huvudet, men å andra sidan är det en viktig sak. Vi måste kanske skära ner någonstans, resurserna är ett problem. Varför skulle någon ha mera rätt än någon annan att idka idrott?

Gränser kan suddas ut

Fredrica Degerth hoppas att EIF och DUV kan sudda ut gränser tack vare samarbetet.

- Vi kanske får i gång även andra föreningar. Om någon visar att det fungerar, så öppnas flera dörrar. Det är mycket mera än fotboll vi skulle vilja prova på.

Anfallaren Isabella

EIF har redan integrerat barn med intellektuell funktionsnedsättning i sina fotbollslag.

Isabella Nyström från Ekenäs är 13 år. Hon började spela fotboll med EIF då hon var tio år.

Isabella Nyström.
Isabella Nyström gillar fotboll, men har också simning och ridning som hobbyer. Isabella Nyström. Bild: Roger Nyström Ekenäs,Raseborg,Västnyland,isabella nyström

Isabella Nyström spelar mest som anfallare och gillar fotboll eftersom det är ett varierande spel.

- Det är roligt att vara på turneringar, men mest tycker jag om att vara tillsammans med laget.

Jag tror också att flickorna i laget lär sig mycket― Fotbollspappan Roger Nyström

Isabella Nyström säger bestämt att hon inte vill spela i ett lag med andra barn med specialbehov. Det är EIF:s flicklag som gäller nu.

Inga problem att få spela med EIF

Pappa Roger Nyström kontaktade EIF:s fotbollssektion eftersom han själv spelat fotboll.

- Jag tycker att lagidrotten gav mig mycket och tyckte att hon kunde vara med. Det visade sig att det inte var något problem alls, men det beror mycket på tränarens inställning. Om man bara ska vinna matcher, så går det inte.

Det var inte heller något problem med Finlands fotbollsförbund som måste ge lov åt Isabella Nyström att spela matcher tillsammans med dem som är yngre.

- Jag tycker att det är bra att hon spelar med EIF:s flickor, men jag tror också att flickorna i laget lär sig mycket.

Ingen specialbehandling

Isabella Nyström får ingen specialbehandling under träningarna.

- Hon behandlas lika som alla andra, men det är klart att man ibland måste se genom fingrarna när någon kon faller.

Pappa Roger behandlar henne inte heller annorlunda på träningarna.

- Jag kör henne till hallen och sedan kör jag hem. Jag hämtar henne då träningen är slut.

Stort hopp till EIF och DUV

Isabella Nyström tänker spela fotboll länge, men i något skede blir hon för stor i ett lag där de andra är yngre, säger hennes pappa.

- Jag hoppas därför på att EIF och DUV skapar ett lag för barn med specialbehov.

DUV har stort utbud av hobbyer

DUV i Västnyland hör till FDUV förbundet för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. Den lokala föreningar har massor av hobbyer att erbjuda.

Heidi Grandell, Mattus Riska och Jaane Karell i Teater Magnitudes musikal Robin Hood.
Teater Magnitude visade Robin Hood på Tryckeriteatern i Karis våren 2019. Heidi Grandell, Mattus Riska och Jaane Karell i Teater Magnitudes musikal Robin Hood. Bild: Ida Flemmich Karis,Raseborg,Västnyland,jaane karell

En titt på webbplatsen visar att man kan välja på allt från musikgrupp och teater, till sång, skvallerklubb och stallklubb samt kvällar på uncan i Ekenäs.

Resurser finns

DUV försöker hitta något roligt att göra på fritiden för alla, säger Fredrica Degerth, eftersom det kan vara svårt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att gå med i vanliga föreningar.

- Då behövs ofta en stödperson och det har inte alla. Därför har vi ett så brett utbud som möjligt så att alla hittar något att göra via oss.

Det här kräver mycket resurser av DUV i Västnyland.

Fredrica Degerth säger att DUV har ett jättestort team på hjälpledare som är under 18 år och äldre personer som jobbar som ansvariga DUV-ledare.

Fem till sex personer kan ställa upp som ledare varje hobbykväll.

Det är vanligtvis frågan om jobb med lön, men det finns också tillfällen då arbetet är frivilligt.

- Vi är lyckligt lottade som har många ungdomar och äldre som ställer upp och älskar jobbet.

En del grupper svåra att nå

Fredrica Degerth medger att vissa målgrupper är svåra att nå.

Det är frågan om dem som redan bor ensamma, och DUV har inte heller lyckats så bra med att nå familjer med barn under skolålder.

DUV i Västnyland har försökt nå ut till en del föreningar genom att kontakta dem för ett samarbete.

- Men det här är en målgrupp som föreningarna inte vet hur de ska bemöta. Vi är öppna för samarbete eftersom vanliga föreningar skulle vara bättre för vissa.

Namnet kan skrämma

Fredrica Degerth säger att namnet DUV, och det som tidigare kallades utvecklingsstörning, känns skrämmande för dem med en intellektuell funktionsnedsättning, men som ändå är högfungerande.

- Ungdomar som bor i stan och ser sig själva som högfungerande kan tycka att det är ett stort steg att delta i DUV:s hobbyer. De väljer istället att vara hemma.

Om vi skulle våga ta emot utmaningar, så skulle vi kanske hitta lösningar― Fredrica Degerth, huvudansvarig fritidsledare för DUV

Fredrica Degerth tror att problemet ligger i att man inom vanliga föreningar inte vet hur man ska bemöta barn och unga med specialbehov.

- Man förstår inte varför de reagerar som de gör, och ungdomarna kan känna sig missförstådda. Vi skulle kunna hjälpa med handledning om vi hittade gemensam sak med föreningarna.

Alla kan inte integreras

Fredrica Degerth anser ändå att det behövs olika grupper, alla barn med specialbehov kan inte vara integrerade

- Det kan vara jobbigt för en person som är högfungerande att anpassa sig till en långsammare takt. Då är det bättre att ha olika grupper. Man måste se till individen och fundera vad målet är med det man gör.

Tror du att vi kommer till en punkt där alla är med i föreningsverksamhet utan att det upplevs som jobbigt?

- Man måste bara modigt prova. Det är mycket vi inte provat på då DUV och föreningarna har egna aktiviteter. Men om vi skulle våga ta emot utmaningar, så skulle vi kanske hitta lösningar. Nu tror vi bara att det blir en massa jobb.