Hoppa till huvudinnehåll

Tvätta händerna, ät med din egen enhet, desinficera spelkonsolerna - än så länge bara små justeringar i vardagen på garnisonen i Dragsvik

Beväringar utanför byggnad på Nylands brigad.
Nylands brigad följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s direktiv gällande coronaviruset. Beväringar utanför byggnad på Nylands brigad. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Nylands brigad,Dragsvik, Raseborg

Slevar i matsalen byts ut oftare och spelkonsolerna ska desinficeras efter användning.

Små justeringar har gjorts. Men på det stora hela fotsätter vardagen på Nylands brigad som tidigare trots den tilltagande oron för coronavirusets framfart också i Finland.

- Än så länge fungerar verksamheten här på Nylands brigad helt som vanligt, säger brigadkommendör Arvi Tavaila.

Men beredskap finns om viruset skulle göra entré, försäkrar brigadkommendör Arvi Tavaila.

- Vi följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s direktiv. Utöver det har försvarsmakten också några egna direktiv som vi följer, säger Tavaila.
Här kan du läsa vad försvaret informerat utåt om sin coronaberedskap.

I matsalen sitter enheterna numera åtskilda från varandra. Slevar och redskap byts ut efter att varje enhet tagit sin mat― Ines Theman, beväringskommittén

Vid behov är brigaden beredd att på kort varsel vidta tilläggsåtgärder.


I det här skedet syns försiktighetsåtgärderna främst i matsalen.

- I matsalen sitter enheterna numera åtskilda från varandra. Slevar och redskap byts ut efter att varje enhet tagit sin mat, berättar beväringskommitténs ordförande Ines Theman.

Brigadkommendör Arvi Tavaila
Brigadkommendör Arvi Tavaila betonar god handhygien. Möten har i allt högre grad ersatts av virtuella möten också på Nylands brigad. Brigadkommendör Arvi Tavaila Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Brigadkommendör Arvi Tavaila

Theman har också varit med om att i beväringskommitténs fritidshus sätta upp skyltar som påminner om god handhygien och att spelkonsolerna ska desinficeras efter att man använt dem.

Beväringskommitténs ordförande Ines Theman och chefsläkare Anssi Tuohino.
Beväringskommitténs ordförande Ines Theman tillsammans med chefsläkare Anssi Tuohino vid Dragsvik hälsostation. Beväringskommitténs ordförande Ines Theman och chefsläkare Anssi Tuohino. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Nylands brigad,ines theman

Både brigadkommendör Arvi Tavaila och chefsläkare Anssi Tuohino vid Dragsvik hälsostation betonar att brigaden har en god beredskap ifall en epidemi skulle bryta ut inom garnisonen.

- I alla försvarsmaktens truppförband finns det en epidemiplan. På det sättet har vi hela tiden varit förberedda, säger Tavaila.

Samma åtgärder för andra smittsamma sjukdomar

Brigadkommendören hävdar att åtgärderna i grunden är de samma oberoende av vilken smittsam sjukdom som skulle spridas.

- Vi har beredskap att isolera dem som insjuknar antingen på vår hälsostation eller i våra enheter i olika byggnader, beroende på deras antal, säger Tavaila.

- Läget kan förändras väldigt snabbt men vi följer hela tiden med direktiv från Institutet för hälsa och välfärd THL och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, betonar chefsläkare Anssi Tuohino.

Beväringar utanför byggnad på Nylands brigad.
Verksamheten fortsätter nästan som normalt på Nylands brigad. Beväringar utanför byggnad på Nylands brigad. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,beväringar,Huvudstaben,Dragsvik, Raseborg,huvudstaben vid nylands brigad

Tuohino och Tavaila försäkrar att det vid behov går att reagera snabbt.

-Vi har det vård- och skyddsmaterial som vi behöver och det finns planer för hur vi agerar om en epidemi bryter ut, försäkrar Tuohino.

Hemskickad för säkerhets skull

Hittills har försvarsmakten kartlagt beväringär och personal som besökt epidemiområden eller varit i närkontakt med personer som bär på viruset.

Dessa personer har för säkerhets skull förlagts i hemkarantän i två veckor. I praktiken handlar det om en person i stampersonalen och ett fåtal beväringar. Ingen av dem har visat några sjukdomssymptom.

Deltagandet i internationella övningar har inhiberats men dessa beslut fattas av huvudstaben.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland