Hoppa till huvudinnehåll

Varje år går stora mängder värme till spillo i Finland - Åbo vill vara föregångare: “Vi har gott kunnande och god jord att lagra energi i”

en man visar och pekar på en skärm
Rauli Lautkankare, lektor i byggnadsteknik vid Åbo yrkeshögskola, visar hur spillvärme kan utnyttjas. en man visar och pekar på en skärm Bild: Yle/Jasmine Nedergård värmesystem,Åbo yrkeshögskola,presentation,byggnadsteknik,rauli lautkankare

Finland måste minska sina utsläpp och Åbo vill bli föregångare genom att vara klimatneutral år 2029. Genom att satsa på att utnyttja spillvärme kommer man långt, och värdet på dessa satsningar kan gå upp till flera hundra miljoner euro, säger sakkunnig.

- Det är otroligt viktigt att vi utnyttjar spillvärme mera effektivt för att få ner utsläppen i Finland, säger Rauli Lautkankare, lektor i byggnadsteknik vid Åbo Yrkeshögskola.

Cirka 35 procent av koldioxidutsläppen i Finland kommer idag från energianvändningen i byggnader, och då går också stora mängder energi till spillo varje år, eftersom spillvärmen inte utnyttjas effektivt.

Rauli Lautkankare säger att det finns spillvärme överallt omkring oss; i affärerna, i restaurangerna, till och med i asfalten på somrarna.

Det här betyder att potentialen är enorm om vi börjar utnyttja spillvärmen, och dessutom är det här enligt Lautkankare relativt lätt att åstadkomma.

en man i svarta glasögon och mörkblå skjorta
Det finns mycket ännu att göra inom utnyttjandet av spillvärme, säger Rauli Lautkankare. en man i svarta glasögon och mörkblå skjorta Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo yrkeshögskola,byggnadsteknik,rauli lautkankare

Åbo stad satsar på unikt solvärmesystem vid Salutorget

Eftersom Åbo stad har som mål att vara klimatneutral 2029 behöver man också göra satsningar och investeringar. Nyligen godkände stadsfullmäktige planerna på ett unikt värmesystem för Salutorget och torgparkeringen.

Det här gläder Nikolas Salomaa, från företaget nollaE som planerar värmesystemet, eftersom han förstås vill se att det blir verklighet.

- Åbo stad skulle inte kunna bli klimatneutral utan det här, säger Salomaa.

Med hjälp av det här systemet kommer nämligen torgparkeringens årliga koldioxidutsläpp minska med 950 ton jämfört med en värmepumpsanläggning.

- Det kommer vara 100 procent koldioxidneutralt.

Kommer locka turister som vill ta del av energilösningarna

Salomaa säger att Åbo i och med det här projektet kommer få mycket synlighet globalt.

Han berättar att det finns en by i Okotoks i Kanada, där 53 egnahemshus värms upp till 99 procent med enbart solenergi.

På vintern kan det bli närmare -38 grader kallt där, så många har kommit dit för att ta del av deras lösningar. Palomaa talar om flera tusentals turister, och säger att så också kommer vara fallet när systemet vid Salutorget blir klart.

- Det här systemet är ungefär tolv gånger större och helt unikt. Det finns också mitt inne i staden. Åbo kommer få en massa synlighet av det här.

en man i kavaj och skägg håller en presentation
Nikolas Salomaa säger att det var tufft att bli indragen i de politiska diskussionerna om Salutorgets värmesystem, men att han är lättad att det nu är över. en man i kavaj och skägg håller en presentation Bild: Yle/Jasmine Nedergård värmesystem,presentation,byggnadsteknik,NollaE

"Åbo stad har goda möjligheter att vara föregångare"

Lektor Rauli Lautkankare är mycket nöjd över att Åbo stad gått in för att vara klimatneutral 2029, med allt vad det innebär, speciellt inom satsningen på energismarta lösningar.

- Åbo stad har enligt min mening goda möjligheter att vara föregångare inom just minskning och utnyttjande av spillvärme och andra energilagringssystem. Vi har ett gott kunnande och många företag är intresserade av dessa lösningar.

- Vi har också möjligheten att ha ett väldigt bra lagringsmaterial, eftersom jordmånen är av lera och sten på många ställen i staden.

Och skulle all den värme som nu går till spillo i Finland börja utnyttjas mera effektivt, så talar vi i ekonomiska termer om ett värde på hundratals miljoner, om inte miljarder euro, säger Lautkankare.

- Och det gäller även om bara en del av spillvärmen skulle utnyttjas.

Salutorgets uppvärmningssystem är unikt i världen

Med sina 23 250 kvadratmeter blir Salutorget i Åbo världens största solvärmesystem och världens största solvärmelager.

Torgparkeringen är planerad att vara den mest energieffektiva underjordiska parkeringen i världen, där man kombinerar solenergi, fjärrvärme, geotermisk energi och underjordisk lagring av värmeenergi.

Efter första användningsåret producerar parkeringen själv alla den värmeenergi den behöver, och är därför troligtvis Europas första underjordiska nollenergiparkering.

Torgparkeringens energisystem använder sig av värmeenergi från solen, vilken samlas in med hjälp av rör under Salutorgets yta.

Under våren är energisystemet som kallast, och då kan den lagrade kylan användas som fjärrkyla.

Under sommaren värmer solen upp Salutorgets yta och den uppvärmda vätskan i rören förs djupt under marken. Djupet är som mest 50 meter.

Under hösten är värmelagringssystemet som varmast och den varma omkringliggande jorden överför värme till vätskan i energipålarna. Vätskan förs därefter till rören under Salutorgets yta.

På hösten blir också luften kyligare och isbildning kan bildas på gatorna i Åbo, men rörledningarna under Salutorgets yta fungerar som ett smösmältningssystem, vilket håller torgets yta torr fastän det är kyligt och snöar.

Under första året stöds torgets issmältning av Åbo Energis fjärrvärme. Fjärrvärme fungerar som ett backup-uppvärmningssystem.

Projektet minskar torgparkeringens årliga koldioxidutsläpp med cirka 950 ton jämfört med en värmepumpslösning.

Källa: nollaE