Hoppa till huvudinnehåll

FSS ryter till om Studentexamensnämndens beslut: "En rättvis behandling av examinanderna måste tryggas"

Emilie Jäntti
FSS ordförande Emilie Jäntti säger att Studentexamensnämndens beslut är problematiskt. Emilie Jäntti Bild: Yle/Niklas Fagerström porträtt,Finlands svenska skolungdomsförbund,förbundsordförande

Finlands Svenska Skolungdomsförbunds (FSS) ordförande Emilie Jäntti skriver i ett pressmeddelande att det beslut Studentexamensnämnden fattat om vårens studentskrivningar är problematiskt.

Realämnesproven i vårens studentskrivningar tidigareläggs med en vecka. FSS skriver att beslutet är förståeligt under rådande omständigheter, men att beslutet inte är oproblematiskt.

– Studentexamensproven är en jätteviktig del av tusentals abiturienters liv, inte minst för att antagningen till tredje stadiet nu för tiden i hög utsträckning baserar sig på studentexamen, säger FSS ordförande Emilie Jäntti i pressmeddelandet.

Inom förbundet är man oroliga för att somliga kan bli tvungna att skriva fem prov på fem dagar.

Långt i förväg har vårens examinander prickat in vårens provdatum i sin kalender och förberett sig därefter, skriver FSS i pressmeddelandet.

FSS skriver att en rättvis behandling av studenterna i vårens antagningsförfarande blir svår eftersom de sätts i olika utgångslägen.

– Rådande omständigheter är djupt olyckliga. I antagningsförfarandet ska vårens abiturienter tävla om samma studieplatser trots att en del examinanders provförberedelseplaner gått i stöpet och lästiden förkortas med en vecka, vilket naturligtvis inverkar på provframgången. Hur kommer detta beaktas i vårens antagningsförfarande då situationen försätter studerande i olika utgångslägen, frågar sig Jäntti.