Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna i HUS styrelse håller låg profil inför beslutet om Raseborgs sjukhus

Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Tidigast den 6 april 2020 klubbas beslut om verksamheten vid Raseborgs sjukhus Ordförandeklubba i Borgå stadshus Bild: Yle/Robin Halttunen ordförandeklubba borgå

Inför vårens viktiga styrelsemöte vill nästan inga styrelsemedlemmar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS säga om de vill bevara samjouren i Raseborgs sjukhus eller inte. De säger heller ingenting om vilken verksamhet som ska finnas på sjukhuset framöver.

Björn Månsson (SFP) från Helsingfors är ett undantag.

Det lönar sig inte att i det här skedet sluta med samjouren vid Raseborgs sjukhus, säger han.

– Jag kommer att föreslå att samjouren fortsätter tillsvidare så att det nya landskapet i Västnyland har en chans att ta ställning till hur det för sin del vill ha det med samjouren och sjukhuset.

Ekenäs sjukhus sett från baksidan med en skylt i förgrunden
Personalen har börjat söka sig bort från Raseborgs sjukhus på grund av osäkerheten. Ekenäs sjukhus sett från baksidan med en skylt i förgrunden Bild: YLE / Linus Westerlund sjukhus,Ekenäs,Raseborg,jourverksamhet,ingångar,raseborgs sjukhus

Månsson: Ett sjukhus med vissa specialiteter i framtiden

Björn Månsson betonar att idén med landskapsreformen är att integrera primärvård och specialistvård. Han tänker sig att Raseborgs sjukhus kunde utgöra stommen i en sådan här större hälsocentral för de här tre kommunerna. Hälsocentralen kunde gärna ha “filialer” i Hangö och Ingå.

Raseborgs sjukhus skulle samtidigt vara ett HUS-sjukhus med vissa specialiteter som behövs, visionerar Månsson.

Men det är viktigt att det är landskapet som ska ta ställning.

– Annars ställer vi landskapet inför fullbordat faktum, om vi kör ner sjukhuset nu så att det bara blir lokalbedövningsmöjlighet.

Om samjouren försvinner, betyder det att inga större operationer längre kunde utföras på Raseborgs sjukhus, utan bara ingrepp som går att sköta med lokalbedövning, och det här bara om Social- och hälsovårdsministeriet ger undantagstillstånd.

Ordföranden har inga svar

Alla styrelsemedlemmar i sjukvårdsdistriktets styrelse har fått möjlighet att svara på Yle Västnylands frågor om Raseborgs sjukhus inför vårens möte där styrelsen ska besluta vilken verksamhet som ska finnas på sjukhuset. Beslut fattas tidigast 6 april.

Det finns 17 ledamöter i styrelsen. Den största politiska gruppen är Samlingspartiets grupp med fem ledamöter. Till den gruppen hör styrelseordföranden Ulla-Marja Urho från Helsingfors.

Hon vill inte ta ställning i det här skedet.

Kommunerna skriver utlåtanden

Ärendet är på utlåtanderunda. Jag har ännu inte några svar, skriver hon.

De som skriver utlåtanden, bland annat kommunerna Raseborg, Hangö och Ingå, får ta ställning till den sjukhusrapport som blev offentlig i januari. Rapportens slutsats är att Raseborgs sjukhus ska få ha kvar sin samjour.

Kommunerna får också bland annat ta ställning till information i en beredande text som HUS-tjänstemän har gjort - som till exempel att det är dyrt att upprätthålla Raseborgs sjukhus på det sätt som sjukhuset nu fungerar, och att Raseborgs sjukhus gör personalbristen större på annat håll inom sjukvårdsdistriktet.

Tjänstemännen tar inte upp frågan om vilka nya kostnader som uppstår i fall sjukhuset läggs ner, något som sjukhusdirektör Gabriela Erroll har pekat på.

Samlingspartister vill ha god vård i rätt tid

Samlingspartisterna Marika Niemi i Esbo och Sirpa Peura i Vanda vill inte ta ställning då utredningsarbetet om sjukhuset pågår. För dem är det viktigt att se till att patienten får vård av god kvalitet och i rätt tid.

Mikko Piirtola (Saml) i Lojo skrev förra veckan en insändare i tidningen Länsi-Uusimaa (på finska bakom betalmur). Där kommer det tydligt fram att han vill lägga ner samjouren för att Raseborgs sjukhus används för lite och är för dyr, och det går inte att garantera god kvalitet på vården.

Socialdemokraterna och De Gröna väntar och ser

Socialdemokraterna har tre platser i styrelsen. Pirkko Letto från Vanda svarar att hon tar inte ställning förrän socialdemokratiska styrelsegruppen diskuterar saken senast på fredag nästa vecka.

Alla tre medlemmar från De Gröna har svarat att de inte nu tar ställning till hur det ska bli med samjouren i Raseborgs sjukhus.

Jari Oksanen, som är styrelsens viceordförande och kommer från Borgå, betonar att styrelsemedlemmarna ännu inte vet vilket förslaget till det avgörande styrelsemötet kommer att vara.

Vissa vänsterförbundare vill bevara samjouren

Vänsterförbundets Anna Vuorjoki i Helsingfors konstaterar att tjänstemanna-arbetsgruppen rekommenderar att samjouren fortsätter. Vuorjoki väntar på utlåtandena och vill diskutera med partifolk innan hon tar ställning. Partiet har inte tagit ställning, men Vuorjoki vet att det bland partifolk i Nyland finns sådana som anser att det är viktigt att samjouren får finnas kvar.

Från Centern, Sannfinländarna och Helsingfors universitet har Yle Västnyland inte fått några kommentarer.

Både Centern, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Vänsterpartiet har en plats i HUS-styrelsen, medan Helsingfors universitet har två.