Hoppa till huvudinnehåll

Svenska skolor fortsätter hålla öppet, Norge har näst högst andel smittade efter Italien

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Många av de bekräftade coronafallen i Sverige är fortfarande kopplade till skidåkningssemestrar i Italien och Österrike. Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Bild: AFP / Lehtikuva Folkhälsomyndigheten

"Vi vet att skolbarn inte driver den här epidemin", säger Folkhälsomyndigheten i Sverige. I Norge och Danmark är skolorna stängda, men statistiskt är de länderna också värre drabbade än de flesta andra länder.

Under sin pressträff på fredag eftermiddag meddelade Folkhälsomyndigheten i Sverige att de fortfarande inte rekommenderar att skolorna stängs. Beslutet motiveras med både sociala skäl och smittoskyddsorsaker, och med att det är en ineffektiv åtgärd.

– Myndigheten anser inte att det i dagsläget är en lämplig åtgärd att stänga skolor. Den effekten är svag om den överhuvudtaget finns. Vi vet att skolbarn inte driver den här epidemin. Skolbarn är i mindre utsträckning smittsamma, sa Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Vi vet att skolbarn inte driver den här epidemin

Han understryker att stängda skolor har stora sociala konsekvenser för många barn.

– Att bara stänga skolor och lämna barn helt åt sitt öde, det anser jag helt oacceptabelt. Innan man överhuvudtaget kan komma till det läget att stänga skolor så måste det finnas en planering: Var ska de här barnen vara? Det går inte att stänga skolor och lämna barnen utanför utan att veta vart de tar vägen, av både sociala, psykiska men också av smittskyddsskäl.

Dessutom är stängda skolor en påfrestning för samhället av andra orsaker, anser Folkhälsomyndigheten.

Sjukvården kan inte mista en stor grupp föräldrar som skulle vara hemma med barn som är helt friska

– Sjukvården kan inte mista en stor grupp föräldrar som skulle vara hemma med barn som är helt friska. En annan sak är att de kan inte ersättas med mor- och farföräldrar, för då går vi ifrån det som är viktigast, att skydda de äldre.

Samtidigt har en del friskolor redan valt att åtminstone tillfälligt vara stängda.

Evenemang med mindre folkmängder är inte förbjudna

Åtgärden att stänga skolor kan bli aktuell i ett läge med kraftig regional spridning, då man vill gå in för att minska rörligheten i samhället. Det är också resorna och rörligheten i samhället som är motiveringen till att större evenemang förbjuds, påpekar Carlson.

Folkhälsomyndigheten i Sverige påpekar att poängen med att förbjuda stora evenemang också handlar om att begränsa smittospridning genom resor.

Mindre och framför allt lokala evenemang finns det inte samma orsak att begränsa.

Att helt förlama samhället på aktiviteter motverkar de allmänna hälsomålen

– Jag vill poängtera: Det finns ingen anledning att ställa in små evenemang. Fotbollsträningar, hockeyträningar för ungdomar, promenader med barn, där har vi inte de stora riskerna, sa Carlson.

Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, fortsatte han.

– Att helt förlama samhället på aktiviteter motverkar de allmänna hälsomålen. Det är inte rimligt att man slutar med allting.

Samtidigt understryker Folkhälsomyndigheten att alla som visar minsta symptom på att vara sjuka ska stanna hemma.

Norge och Danmark värre drabbade än de flesta andra länder

I Norden har de starkaste krisåtgärderna mot coronaviruset setts i Norge och Danmark, som också statistiskt sett är de värst drabbade.

NRK skriver att det bara är Italien som har fler smittade per miljon invånare än vad Norge har nu. NRK citerar sajten Worldometers, men poängterar också att statistiken beror på att det finns kraftiga variationer i hur många som testas i varje land.

Länder med liten folkmängd som Island och Vatikanstaten har lämnats bort ur statistiken, och visst är de nordiska ländernas lägre folkmängd också en förklaring till att andelen smittade blir högt, när antalet smittade delas med antalet invånare.

Men en annan förklaring är att Norge aktivt har sökt efter smittade, precis som Sydkorea. Det förklarar professor Arnoldo Frigessi vid avdelningen for biostatistik vid Universitetet i Oslo.

– En hypotes är att vi i början av epidemin aktivt sökte efter dem som var sjuka, säger Frigessi till NRK.

I andra länder är antalet personer som testat positivt alltså lägre. Tidigt och omfattande testande har visat sig vara lyckat också i Sydkorea, skriver Dagens Nyheter: I Sydkorea har coronaviruset en dödlighet på 0,7 procent, vilket är avsevärt lägre än siffran på 3,4 procent som WHO uppger som för världen.

Det här anses bero på att Sydkoreas intensiva testande har lett till att sjuka upptäcks snabbt, också om de haft milda eller inga symtom alls.

Sverige testar inte längre alla misstänkta fall

Samtidigt blir det nu svårare att veta vad det verkliga antalet smittade i Sverige är: till exempel Region Stockholm har tidigare under veckan meddelat att det inte finns resurser att testa alla misstänkta enskilda fall, utan resurserna koncentreras till dem som är i riskgrupp eller till exempel jobbar inom vården.

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, påminner att fallen som rapporteras i Sverige inte behöver vara hela sanningen.

Kriterierna för provtagning varierar.

– Man ska ha det i åtanke när man ser rapporteringen från olika länder, det är ibland som att jämföra äpplen och päron, säger Wallensten.

Sverige är nu uppe i 755 rapporterade fall. Det är fortfarande 40–60-åringarna som dominerar, med en stark koppling till resande från Italien, men också en hel del fall från Österrike: många fall är kopplade till skidåkningssemestrar, säger Wallensten.

Svenska regeringen har i dag meddelat att kravet på läkarintyg avskaffas för de första 14 dagarna man är hemma, för att minska trycket på sjukvården.