Hoppa till huvudinnehåll

Oenigt fullmäktige skjuter upp spårvägsbeslut i Åbo

Skiss över framtidens spårvägar i Åbo
Skiss över framtidens spårvägar i Åbo Bild: Sigge Arkkitehdit Oy spårvägar,spårvägsplaner i åbo

Efter långa diskussioner på måndagen fattade fullmäktige beslutet att bordlägga spårvägsplanerna i Åbo. Tanken var att projektet skulle ha gått in i en ny fas med fokus på två linjer som skulle binda samman Kråkkärret med Salutorget och hamnen.

Spårvägsplanerna i Åbo har reviderats och istället för att dra linjer till kranskommunerna Reso och S:t Karins ligger fokus nu på två rutter i Åbo. Den ena enligt rutten Kråkkärret - Vetenskapsparken (Österås) -Salutorget och den andra enligt rutten Salutorget - Resecentret -Slottsstaden (passagerarhamnen).

Den totala kostnaden för spårvägen uppskattas uppgå till 284 miljoner euro.

Frågan om att bygga en spårväg i Åbo har blivit en verklig långkörare i staden och ärendet delar åsikter bland stadens beslutsfattare. Det blev också tydligt under måndagens möte.

Sannfinländarnas Mikael Miikkola var en av de mest högljudda spårvägsmotståndarna på mötet. Han ifrågasätter beslutet att Åbo ensam ska planera spårvägen utan att linjer dras till kranskommunerna och han kallar projektet för orealistiskt.

Mies baretti päässään katsoo kameraa kohti.
Sannfinländarnas Mikael Miikkola. Mies baretti päässään katsoo kameraa kohti. Bild: Yrjö Hjelt / Yle Mikael Miikkola

- Vi i den Sannfinländska gruppen kommer att kämpa emot projektet så länge som det pågår.

Han fick medhåll av Centerns Jarmo Laivoranta som säger att spårvägen hör till det förgångna och att spårvägen blir så dyr att den skulle innebära en försämring av staden tjänster.

Också Vänsterförbundet kom med flera kritiska talturer under måndagens möte.

- Åbo har en för liten befolkning för att spårvägen skulle vara en effektiv trafiklösning. Beslutet att dra en linje till hamnen istället för Reso betjänar stora byggföretag och inte stadens invånare, konstaterar Johannes Yrttiaho.

Yrttiaho är också kritisk till att 15 miljoner euro reserverats för planeringen och projektbolag som ska bildas för ändamålet. Han är också kritiskt till att insynen i projektet försämras i ett bolag.

Yrttiaho fick stöd av partikamraten Jaakko Lindfors som ifrågasatte prislappen för spårvägen.

”Åbo hör till en av de få vinnarna när det handlar om urbanisering”

Spårvägen har också ett utbrett stöd bland flera av stadens beslutsfattare.

De grönas Jukka Vornanen säger att ärendet utretts i så många år att det nu finns tillräckligt med information för att fatta ett beslut.

Jukka Vornanen från De gröna.
De grönas Jukka Vornanen. Jukka Vornanen från De gröna. Bild: Yle De Gröna,jukka vornanen

- Åbo hör till en av de få vinnarna när det handlar om urbanisering i Finland. Därför borde vi satsa på tillväxt och spårvägen passar bra in här.

Samlingspartiets Lauri Kattelus var inne på samma spår.

- Urbaniseringen är ett faktum och städer måste utvecklas. Vi ska ha en plan för hur vi ska uppnå tillväxt, säger Kattelus.

Stadsdirektör Minna Arve var på plats för att presentera spårvägsplanerna. Enligt Arve är spårvägen viktig med tanke på utvecklandet av Åbo.

- Spårvägen stöder hållbar utveckling i Åbo och stärker stadens dragningskraft. Vi behöver trafiklösningar som stöder stadens klimatmål, konstaterar Arve.

Minna Arve
Stadsdirektör Minna Arve. Minna Arve Bild: Yle / Kalle Mäkelä minna arve

Åbo stad räknar med att få tillbaka en stor del av de investerade pengarna. Förhoppningen är att en spårväg ökar på attraktionskraften och bidrar med både inflyttning och ny företagsverksamhet.

På förslag av Vänsterförbundets Pirjo Rinne röstade fullmäktige om att bordlägga ärendet. Rösterna föll 45 för att fortsätta behandla ärendet och 20 för bordläggning. Det det var tillräckligt för att ärendet bordlades.

Staden har som målsättning att byggandet inleds senare under 2020-talet och att spårvägstrafiken inleds 2029.

Stadsfullmäktige möts följande gång 20 april enligt den nuvarande planen.