Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen stöder företagen med fem miljarder euro

Finansminister Katri Kulmuni på regeringens presskonferens.
Staten hjälper nu de företagen som har råkat i trångmål på grund av coronaviruset. Finansminister Katri Kulmuni på regeringens presskonferens. Bild: Petteri Bülow / Yle coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,Regeringen Marin,Katri Kulmuni

På måndagen presenterade finansminister Katri Kulmuni (C) regeringens senaste beslut för att trygga företagens verksamhet i Finland under coronaepidemin. Regeringen slår nu fem miljarder euro i bordet, men kräver mera flexibilitet av arbetsmarknadsparterna.

De åtgärder som regeringen nu presenterade är mycket mer omfattande än det stöd på en halv miljard som regeringen presenterade på söndagen.

Regeringen tar en tilläggsbudget på cirka 100 miljoner euro till riksdagen på fredagen.

- Det centrala målet är att trygga de medel som social- och sjukvården behöver för att klara av att vårda coronafallen och trygga företagens finansiering, sade finansminister Katri Kulmuni.

27 miljoner euro satsas på social- och hälsovården. Resten av pengarna ska gå till företagsfinansiering.

Många olika finansieringskanaler

Regeringen förbereder sig på att höja Finnveras satsningar på små- och medelstora företag från två miljarder till över fyra miljarder euro.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut.

Höjningen kan träda i kraft genast då Arbets- och näringsministeriet och Finnvera fattat beslut om den.

Kulmuni hoppades att beslutsgången kan göras snabbare så att den bara tar tre till fyra dagar.

Dessutom tar regeringen pengar ur statens pensionsfond för att under en begränsad tid köpa upp företagscertifikat för en miljard euro.

Regeringen kommer också att för företagsskatter, som borde betalas efter mars, för en tid ändra skatteredovisningen när det gäller uppskov och sänkningar av räntor.

Regeringen kommer också att förlänga betaltiden för avgifterna för arbetspensionsförsäkringar (ArPL) och för pensionsförsäkringen för företagare (FöPL) med tre månader.

Dessutom ger Social- och hälsovårdsministeriet arbetspensionsbolagen rätt att avvika från rådande kapitalkrav.

Staten lotsar också mera pengar till företagen via näringscentralerna.

Finland måste notifiera EU för att kunna förverkliga alla dessa planer, men regeringen bedömer att dessa processer inte kommer att ta länge.

När det gäller den kommunala ekonomin förbereder sig regeringen på att höja kommunernas fördelningsandelar från samfundsskatten under en begränsad tid.

Den totala effekten av dessa åtgärder är cirka fem miljarder euro.

Mera flexibilitet behövs

Trots detta behöver Finland enligt Kulmuni ytterligare ekonomiska åtgärder för att dels på kort sikt komma över krisen, och dels på längre sikt bygga en stabil ekonomi.

Enligt henne är det nu läge att ta i bruk alla tänkbara möjligheter till flexibilitet.

Därför inleder regeringen redan på måndag kväll förhandlingar med arbetsmarknadsparterna.

Företagarna: en bra början

Den finländska regeringens plan för att rädda företagen kan jämföras med de planer som övriga nordiska länder har aviserat.

Sveriges regering satsar 28 miljarder euro och Norge satsar drygt åtta miljarder euro. Danmark tryggar 75 procent av alla anställdas lön.

Mikael Pentikäinen som är vd för företagarna i Finland ser det finländska paketet som en bra början.

- Det innehåller en del av de åtgärder som vi under de senaste dagarna har föreslagit för regeringen. Det här paketet innehåller verktyg som hjälper olika typer av företag. Det är viktigt.

Han tycker ändå att regeringen är ett steg efter.

- Situationen har redan förändrats, och nu behövs ännu mer drastiska åtgärder.

Företagarna i Finland föreslår att regeringen under en begränsad tid tar på sig finansieringen av företagarnas och arbetsgivarnas pensions- och andra avgifter.

- Dessutom borde Finland på samma sätt som Sverige återbörda de skatter som företagen redan betalat under början av året och ge företagen kanske ett års respit att betala tillbaka dem, säger Pentikäinen.

Det avgörande är nu enligt honom att myndigheterna genast erbjuder företagarna praktisk hjälp.

- Vi har effektiverat vårt samarbete med myndigheterna. Vårt mål är att varje företagare ska få hjälp så nära som möjligt.

Han oroar sig också över att skolstängningarna leder till att många föräldrar måste stanna hemma för att sköta sina barn.

- Alla företag kan inte erbjuda sina anställda möjlighet till distansarbete. I sådana fall har arbetsgivaren ofta varken möjlighet eller plikt att betala ut någon lön. Men de som sköter barn hemma har inte heller rätt till utkomststöd. Staten borde garantera dessa personers inkomst, tycker Mikael Pentikäinen.