Hoppa till huvudinnehåll

Så här förbereder sig Yle inför coronaviruset

Vi har noga följt med coronaläget sedan epidemin började och bolaget har satt igång åtgärder, eftersom situationen är exceptionell. Målet med åtgärderna är att skydda Yles anställda och säkerställa att bolaget kan fungera i alla lägen.

Yle följer myndigheternas instruktioner och agerar enligt dem.

Med tanke på Yles lagstadgade uppdrag, är den kritiska verksamhetens funktionsförmåga säkerställd.

Möjligheten att röra sig i Yles utrymmen har begränsats. Besök har ställts in och till exempel Yle Uutiset har begränsat tillgången till enhetens utrymmen och studior, så att endast de personer som bör ha tillträde, har det.

Experter arbetar inte i samma utrymmen, team har delats upp så att en del arbetar på distans eller i fysiskt olika utrymmen. Bolaget rekommenderar överlag distansarbete och eftersträvar att alla interna möten sköts på distans

Anställda som har varit utomlands arbetar på distans i 14 dagar. Alla utrikesresor är inställda till slutet av maj och vi reser inte mellan Yles enheter om det inte är nödvändigt.

Yle har utrett beredskapen hos sina strategiska partners i fall av en coronavirussituation och säkerställt att funktionsförmågan bibehålls.

Yle följer med coronaläget i alla kanaler och producerar själv specialinnehåll och -tjänster för finländarna.