Hoppa till huvudinnehåll

Nu har nästan alla Europas skolor stängt och allt fler länder stänger gränserna - se läget på kartan

 Europeiska länder stänger sina gränser på grund av coronavirus.
Fler och fler europeiska länder har stängt sina gränser. Europeiska länder stänger sina gränser på grund av coronavirus. Bild: Illustration, Henri Salonen. Foton: Eleni Paspatis, Yle, Jakub Morkowski och Dumitru Doro, EPA. coronavirus

Finland är nu ett i raden av europeiska länder som har gått in för strikta åtgärder för att begränsa spridningen av Covid19-viruset. Imorgon stänger skolorna och myndigheterna förbereder sig för snabb stängning av gränserna. Här ser du läget i resten av Europa.

På kartan ser du de länder som gått in för att helt eller delvis stänga gränserna för persontrafik. Hittills har inget land stoppat godstrafiken.

Många länder och regioner har infört nödlägen eller undantagstillstånd

Största delen av kontinentens länder har nu valt att antingen delvis eller helt stänga sina gränser, med undantag för godstrafik.

- Schengen har slutat att existera. Det kommer nu bara att finnas i historieböckerna, hann redan italienska Veneto-regionens guvernör Luca Zaia säga då Österrike stängde sina gränser mot Italien.

Medan Zaias dom troligen är förhastad och stängda gränser väntas bli ett undantag, är läget i Europa utan motstycke sen järnridåns fall.

Fortfarande är ändå många experter av den åsikten att stängda gränser knappast biter på spridningen, då viruset redan sprids inom länderna.

- Det är nog ett beslut som tagits helt på politisk nivå, sa den svenska epidemiologen Anders Tegnell till Aftonbladet då Danmark stängde sina gränser.

- Historiskt har det visat sig vara en fullständigt meningslös åtgärd.

Varken Världshälsoorganisationen WHO eller europeiska ECDC rekommenderar stängda gränser, och de flesta nationella hälsovårdsmyndigheter har inte heller propagerat för dem.

Gränsåtgärderna har i stället setts som försök att lugna invånare med konkreta åtgärder, då många av de åtgärder som vidtas för att öka beredskapen och hantera epidemin varken syns eller hörs i människors vardag.

Skolor stängda i nästan hela Europa

Också i största delen av Europa har myndigheter, nationella eller lokala, fattat beslut om att stänga skolor.

För hur länge och i vilken utsträckning skolor, dagvård och högre utbildning har stängts varierar från land till land.

Det gör också åsikterna om det överhuvudtaget är en effektiv metod mot spridningen.

– Myndigheten anser inte att det i dagsläget är en lämplig åtgärd att stänga skolor. Den effekten är svag om den överhuvudtaget finns. Vi vet att skolbarn inte driver den här epidemin. Skolbarn är i mindre utsträckning smittsamma, sa Johan Carlson, generaldirektör för svenska Folkhälsomyndigheten.

Experter och myndigheter i andra länder har kommit till andra slutsatser, speciellt i länder där epidemin har spridits vidare har öppna skolor setts som en spridningsrisk.

Men alla åtgärder måste ändå ske med de negativa effekterna i åtanke, påpekar experterna.

- Vi efterlyser kraftiga åtgärder av alla världens regeringar. Men alla åtgärder måste vägas mot de sociala och ekonomiska skador de kan orsaka, sa WHO:s chef Tedros Adhanom då Covid-19 hade förklarats vara en pandemi.

Det är till exempel därför finska dagvården inte stänger dörrarna.

Den negativa effekten då många människor som utför samhällsbärande uppgifter tvingas bli hemma med sina barn anses väga tyngre.