Hoppa till huvudinnehåll

Personalbrist stänger hälsostationer i Karleby – vårdarna drabbade av både säsongsinfluensa och förkylning

Sairaanhoitaja potilashuoneen ovella, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Arkivbild Sairaanhoitaja potilashuoneen ovella, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,patientrum,Stetoskop

Karleby stad har tvingats stänga hälsostationerna i Lochteå och Ullava på grund av brist på vårdare. Ett tiotal sjukskötare och några läkare lider av säsongsinfluensa och förkylning.

Det är svårt att hitta vikarier eftersom de som vanligen kan hoppa in som vikarier redan jobbar. Studerande och vårdare som är hemma har varit svåra att rekrytera.

Just nu är Karleby huvudhälsostation fortfarande öppen, det är också hälsostationerna i Björkhagen och Kelviå. Personal från Lohteå har flyttats till Kelviå.

Markku Vähähyyppä som är ansvarig för hälsostationerna säger att åtgärderna räcker för tillfället, men att situationen snabbt kan förändras.

Läs också