Hoppa till huvudinnehåll

Nästan alla elever i Västnyland stannar hemma

Matsalen i Kvevlax lärcenter
Bara en liten del av eleverna i Västnyland får närundervisning under coronaepidemin. Regeringen rekommenderar att bara de elever som är i skolan får skolmat. Arkivbild. Matsalen i Kvevlax lärcenter Bild: Yle/Anna Ruda Korsholm,skolmatsal

I Hangö, Raseborg, Lojo och Ingå gick endast två till tre procent av barnen till skolan på onsdagen.

På grund av coronavirusepidemin håller alla skolor i landet stängt från och med i dag (18.3) och sköter undervisningen på distans.

Undantaget är barn med specialbehov och barn vars föräldrar jobbar med samhällsbärande funktioner. Sådana jobb kan finnas inom sjukvård, undervisning, journalistik, eller olika myndigheter som polis och gränsbevakning.

Dessa barn får gå i förskolan och grundskolans årskurs 1-3 som vanligt.

Yle Västnyland frågade de västnyländska kommunerna hur många barn som fortsättningsvis får närundervisning.

I De allra flesta barnen i Västnyland började i distansskola 18.3.
I De allra flesta barnen i Västnyland började i distansskola 18.3.

Bland de barn som har rätt att få närundervisning finns det även barn som fått beslut om särskilt stöd.

Av de elever som får närundervisning är andelen med särskilda behov varierande, upp till 35 procent.

Uppgifterna bygger på svar som kommunerna gett under onsdagen den 18 mars. Sjundeå kommun har inte svarat på vår förfrågan.

Skolmat bara för dem som är i skolan

När det kommer till skolmaten rekommenderar regeringen att kommunerna serverar skolmat endast till de barn som har rätt till närundervisning.

I Hangö, Raseborg och Ingå har skolorna endast serverat skolmat till de elever som får närundervisning.

Regeringens rekommendation om skolmaten kom först i dag på eftermiddagen och därför har bland annat Lojo i dag låtit elever som studerar på distans komma till skolan för att äta skollunch.

Efter regeringens information på eftermiddagen ändrade Lojo sin policy. Måltider erbjuds inte längre till elever i distansundervisning om det inte finns särskilda behov för någon elev - om de här undantagen måste man ändå komma överens separat med staden.

Några skolor står tomma

De flesta skolor ordnar närundervisning, men inte alla. I Raseborg har bland annat Svartåskolan, Pojo kyrkoby skola och Snappertuna skola inga elever i sina lokaler.

I Hangö står exempelvis Lappvik skola tom. Detsamma gäller Degerby skola och Västankvarns skola i Ingå.

Tillägg 19.3.2020 vid 14-tiden: Stycket som börjar med "Efter regeringens information på eftermiddagen ändrade Lojo ... ".

Artikeln och rubriken korrigerades 19.3.2020 vid 16.30-tiden: Tidigare stod det att cirka 10 procent av Lojobarnen fick närundervisning men uppgiften var ett missförstånd: Det var 10 procent av barnen i årskurs 1-3 och barn med specialbehov som fick närundervisning i Lojo. Av alla barn i grundskolan fick endast 2-3 procent närundervisning också i Lojo.