Hoppa till huvudinnehåll

Lärare på plats trots tomma klassrum - nu testas distansundervisningen

Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator.
Jasmin Bilenberg undervisar sina elever digitalt i ett tomt klassrum. Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator. Bild: Isabel Nordberg /Yle Sirkkala skola,distansundervisning

I en del skolor i Åbo är lärarna på plats ännu även om eleverna inte är det. I Sirkkala skola är lärarna närvarande för att testa genomföra distansundervisning digitalt och för att planera hur undervisningen ska skötas.

Inne i ett tomt klassrum sitter klasslärare Jasmin Bilenberg. Hon håller distansundervisning online för sin klass i årskurs fyra. Eleverna genomför uppgifter genom applikationen "Kahoot", som är en plattform för att skapa frågesporter online.

- Kom ihåg att adjektiv beskriver hur någonting är, tipsar Bilenberg eleverna som genomför uppgifterna.

Nästan hela klassen är med online, men på grund av problem med uppkopplingen föll vissa elever bort.

- Även om det förekom en del tekniskt strul var det en trevlig stund för eleverna att träffa och höra klasskompisarna på distans, säger Bilenberg.

Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator.
Jasmin Bilenberg strävar till att klassen ska träffas online en gång per dag för att alla ska känna av samhörighet. Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator. Bild: Isabel Nordberg /Yle Sirkkala skola,distansundervisning

Lärarna har påbörjat distansundervisningen onsdagen 18.3. Jimmy Svartström som också undervisar elever i årskurs fyra, förklarar att det kommit flera direktiv gällande var distansundervisningen ska ske.

Enligt den senaste informationen får man välja om man jobbar hemifrån eller från skolbyggnaden.

- Vi har valt att samlas i skolan den här veckan. På så sätt kan vi få stöd av varandra. Man kan gå runt till de andras klassrum och följa med hur saker fungerar. Det har varit riktigt trevligt, förklarar Svartström.

Bilenberg berättar att de under dagens lopp tilldelat uppgifter åt eleverna online. Utöver det har kollegorna diskuterat sinsemellan om hur de ska genomföra undervisningen. Hon beskriver dagen som annorlunda men trevlig.

Jimmy Svartström och Jasmin Bilenberg står framför griffeltavlan i ett klassrum.
Jimmy Svartström och Jasmin Bilenberg tycker det är trevligt att lärarna samlats för att hjälpa varandra och planera tillsammans. Jimmy Svartström och Jasmin Bilenberg står framför griffeltavlan i ett klassrum. Bild: Isabel Nordberg /Yle Sirkkala skola,skola

Bland lärarkollegerna är stämningen bra. Jimmy Svartström förklarar att situationen gjort att stämningen blivit mer avslappnad på bara en dag.

- Under vårt möte på tisdagen var det nog väldigt mycket blandade känslor bland folk gällande hur undervisningen ska skötas. Nu känns de som att saker och ting börjat rulla på trots att det ännu bara är frågan om första dagen, berättar han.

Dessutom är det Svartströms första läsår som klasslärare. Han förklarar att det blir en till utmaning att infinna sig i en sådan situation som nu råder i landet.

- Det gäller att hålla humöret uppe och göra det bästa av situationen, säger han.

Distansundervisningen för med sig utmaningar

Svartström förklarar att det kommer att bli svårt att helt och hållet kontrollera vad eleverna gör därhemma. Han förklarar att situationen kan se väldigt olik ut och att flera är beroende av vuxnas hjälp.

Jasmin Bilenberg förklarar att elevernas arbetsinsats delvis går att bevaka med hjälp av inlämningsuppgifter. Eleverna får uppgiften på en digital plattform. När uppgiften är gjord lämnar de in den. Då går det att kolla ifall uppgiften verkligen är gjord.

- Allt går tyvärr ändå inte att kontrollera. Man kan ju inte vara helt säker vem det sist och slutligen är som skrivit uppgiften, om det är eleven själv.

De praktiska ämnena kommer också vara svåra att genomföra och kontrollera på distans. Svartström hänvisar till bildkonst, musik och gymnastik. Till viss mån går det att använda sig av internet, men det blir väldigt svårt att övervaka.

Bild på en tom gymnastiksal med ribbstolar och basketkorg
De praktiska ämnena såsom gymnastik är utmanande att undervisa i på distans. Bild på en tom gymnastiksal med ribbstolar och basketkorg Bild: Mostphotos idrott,gymnastik,Gymnastiksal,gymnastiksalar,idrottshallar,idrottsanläggningar,skolidrott,basketboll,Ribbstolar

Det finns också en viss problematik gällande prov och betygsättning. En del prov kan genomföras som nättentamen, men båda klasslärarna säger att prov inte är högst i prioritet gällande undervisningen på distans.

- Huvudsaken just nu är bara att överleva. Vi får fundera på betyg och vitsord vid något annat tillfälle. Just nu känns det väldigt långt bort att tänka på sådant.

Bilenberg förklarar att lärarna i viss mån kan utvärdera uppgifter de kan ta del av. Problemet är att klasslärarna inte kan kontrollera inlärningsprocessen när eleverna är hemma.

Vad tänker eleverna?

Svartström har uppfattat elevernas inställning som positiv. De flesta anser att distansundervisning är en lämplig utmaning. Han påpekar att vissa föräldrar kan uppleva lärometoden som jobbig.

- Ännu på tisdag, då en del elever ännu var på plats, tyckte eleverna att de gladeligen klarar av en månad bra. Det kan ju hända att situationen ser annorlunda ut redan nästa vecka ifall det blir mycket tekniska problem. Vi får försöka göra vårt bästa och ha en positiv inställning.

Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator.
Ännu i tisdags var en del elever på plats i skolan. Nu är det bara klassläraren i klassrummet. Jasmin Bilenberg sitter i ett tomt klassrum och håller distansundervisning med hjälp av en dator. Bild: Isabel Nordberg /Yle Sirkkala skola,pulpeter

Jasmin Bilenberg märkte av en viss oro bland eleverna som var på plats i skolan på tisdagen.

- Det är så klart en oviss känsla för barnen också. Också det att de inte kan träffa sina klasskompisar. Därför kom vi överens om att vi försöker träffas online en gång om dagen. På så vis kan vi känna av samhörigheten i en klass, säger Bilenberg

Hon berättar att eleverna verkade väldigt glada då de hade sin första undervisning online. Hon tror att de främst var glada över att se och höra varandra.