Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad öppnar skild mottagning för patienter med luftvägsinfektioner under coronatider

Desinfektionsmedel i en flaska.
Stadssjukhuset i Åbo är förberedd på att ta emot fler patienter. Desinfektionsmedel i en flaska. Bild: Karoliina Simoinen / Yle social- och hälsovårdsreformen (sote),sjukhus,vårdbranschen,sjukvård,närvårdare,Sjukskötare (YH),patienter,desinfektion

Åbo stad öppnar en skild mottagning för patienter, som lider av luftvägsinfektioner. Mottagningen finns i Tallbacken, men delas upp så att äldre patienter och patienter i arbetsför ålder är i olika lokaler.

Det berättar Jane Marttila, expertläkare vid Åbo stad.

I regel genomförs inga coronatester på mottagningarna, understryker Marttila. Undantaget är de situationer, då personen har insjuknat allvarligt och behöver sjukhusvård. Allt enligt instruktioner från sjukvårdsdistriktet.

Ring i förväg, om du är sjuk

Mottagningarna är till för de patienter som behöver uppsöka läkarvård på grund av sina symptom. Man ska ringa till läkarmottagningen i förväg och boka en tid.

Staden vill undvika att många sjuka patienter väntar på sin tur samtidigt i en aula, eftersom det här ökar på smittorisken mellan patienterna, säger Marttila.

Mottagningen hittas i stadssjukhuset, vid ingången till den tidigare jouren på Kommunalsjukhusvägen 20, hus 1.

Den som behöver en mottagningstid ska ringa till numret 02- 266 1130 på måndagar mellan klockan 7.30-14 och tisdagar till fredagar mellan klockan 8-14. Man kan också skriva in sina symptom på webbtjänsten omaolo.fi, och vid behov kontaktas man sedan av hälsovårdspersonalen.

De patienter som bokat en tid till den nya mottagningen får ett munskydd då de kommer på plats. Patienterna ska också hålla ett avstånd på 1,5 meter från varandra.

Under veckoslut och kvällar ska man ringa till jouren vid ÅUCS på numret 02- 313 8800.

Den som mår bra, ska krya på sig hemma

Den nya mottagningen öppnar på måndag. De patienter som lider av en luftvägsinfektion och förkylningssymtom men som mår bra, ska krya på sig hemma. Om symptomen förvärras och man exempelvis får svårt med att andas, ska man kontakta hälsovården.

Övriga patienter som inte lider av de här symptomen ska besöka hälsocentralerna i Kråkkärret, centrum och Runosbacken.

Fler äldre patienter med luftvägsinfektioner vårdas på stadssjukhuset

Åbo stad utvidgar samtidigt sin verksamhet och har också läkartider kvällstid. Det här gäller såväl patienter som lider av luftvägsinfektioner som andra patienter. Det här görs för att minska på belastningen på samjouren vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Staden förbereder sig också på att utvidga verksamheten på bäddavdelningen för äldre infektionspatienter.

Dessutom förbereder sig staden på att effektivera mottagningen av de patienter, som får specialsjukvård på Åbo universitetscentralsjukhus. Det här för att det ska finnas så många lediga bäddplatser som möjligt på ÅUCS, säger Marttila.

"Alla får en akut läkartid"

Marttila påpekar också att alla Åbobor fortfarande får en akut läkartid vid behov, oberoende av vad man lider av. Alla resurser läggs nu på att trygga det här.

Men alla mindre brådskande ärenden har avbokats eller sköts på distans, säger Marttila. Det här görs också för att äldre patienter inte ska utsättas för smitta på hälsovårdscentralerna.

Åbo stad har förberett sig för coronaepidemin också på andra sätt.

Bland annat har resurser omfördelats nu då dagverksamheten och rehabiliteringsverksamheten för äldre är på paus. Staden lägger också mer resurser på hemvården, då intervallvård inte för tillfället erbjuds för närståendevårdare på grund av smittorisken.

Vanligtvis har alltså närståendevårdare rätt till en vilopaus och då kan den som vårdas få en plats på ett serviceboende för en tid.

Eftersom den här tjänsten inte nu erbjuds, så satsar staden mer resurser på att hjälpa närståendevårdare hemma, berättar Marttila.