Hoppa till huvudinnehåll

Församlingen bandar söndagsgudstjänsten och visar den på webben - ”Det här kan vara framtidens melodi”

Ekenäs kyrka
Ekenäs kyrka kommer också i framtiden att vara öppen för församlingsmedlemmar. Dock får endast tio personer samtidigt vistas i kyrkan. Ekenäs kyrka Bild: Yle/Robin Lindberg Ekenäs,kyrka

De undantagsförhållanden som gäller i Finland för tillfället ställer till det också för församlingarna. Eftersom församlingen inte kan ordna en öppen gudstjänst, bandas förrättningen och visas på församlingens webbplats.

Kyrkorna runt om i landet kommer inte att ordna söndagsgudstjänster som är öppna för allmänheten medan det råder undantagsförhållanden i Finland. Undantagsförhållanden på grund av coronaviruset gäller åtminstone fram till den 13 april.

I stället kommer Ekenäsnejdens svenska församling att sända bandade gudstjänster på webben.

- Vi följer de direktiv vi fick nyligen. Via de bandade gudstjänsterna vill vi tillgodose våra församlingsmedlemmar, att de får se bekanta ansikten, berättar Anders Lindström, kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling.

Psalmer och annan musik ingår

Lindström säger att gudstjänsterna förrättas med församlingens personal.

- Psalmer och musik ingår i gudstjänsterna, vi har förstås inte någon kör på plats.

Porträttbild på Anders Lindström.
Kyrkoherde Anders Lindström säger att psalmer och musik ingår i de bandade gudstjänsterna. Porträttbild på Anders Lindström. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Ekenäs,kyrkoherde,gudstjänst,Raseborg,präster,anders lindström

Upphovsrättsorganisationen Teosto har tänjt lite på sina regler på grund av läget i landet.

- Teosto har nu inkluderat också bandning i det avtal vi har med dem. Det betyder i praktiken att vi kan framföra gudstjänstmusik och psalmer under de här gudstjänsterna, förklarar Lindström.

Han tror att det att gudstjänsterna nu bandas och läggs på nätet kan vara ett startskott för att församlingarna också i framtiden kan göra det.

- Vår informatör har länge sagt att vi borde göra så här. Nu har vi jobbat ganska mycket för att få ihop det hela eftersom vi inte haft tekniken.

- Jag tror att det här kan vara framtidens melodi eller ett komplement till hela vår palett av gudstjänster, säger kyrkoherden.

Öppna gudstjänster i framtiden

Han tror inte att behovet att ordna öppna gudstjänster kommer att försvinna någonstans.

- Människor har ett behov att mötas och träffa andra. Givetvis kommer vi i framtiden att ha öppna gudstjänster och kyrkdörrarna öppna.

Församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan har ett lagstadgat krav att ordna gudstjänster varje söndag i sin huvudkyrka.

- Enligt kyrkolagen ska församlingarna också handa de kyrkliga förrättningarna.

Vi kommer också att ha våra kyrkor öppna för bön och stillhet på de tider vi annonserat gudstjänster― Anders Lindström, kyrkoherde

Det att kyrkan trots coronapandemin vill förrätta och förrättar gudstjänster har enligt kyrkoherden Lindström att göra med kyrkans roll i samhället.

- Vi kommer också att ha våra kyrkor öppna för bön och stillhet de tider vi annonserat gudstjänster.

Undantagsförhållandena gör att endast tio personer samtidigt kan vistas i kyrkan. Då kyrkdörrarna är öppna står kyrkvaktmästaren och räknar människorna som går in.

- Då finns det också personal på plats om någon vill ha ett enskilt samtal.

Vigslar inhiberade

På grund av coronaviruset har flera planerade vigslar inhiberats inom Ekenäsnejdens svenska församling. Begravningar kommer att ordnas också medan undantagsförhållanden råder.

Kakdekoration som föreställer ett brudpar.
Flera vigslar har framskjutits på grund av coronaviruset. Kakdekoration som föreställer ett brudpar. bröllop,dekorationer

Precis som i all annan verksamhet nu gäller regeln att högst tio personer får samlas också vid begravningar.

- Vad jordfästningar gäller så är reglerna sådana att de närmast anhöriga ska kunna delta. Min uppfattning är att deltagarantalet inte kan stiga upp till 20 eller 30 personer.

- Här gäller också 70-års regeln och att människorna ska ha tillräckligt stora avstånd mellan varandra.

Lindström understryker att de här reglerna följs eftersom man vet att coronaviruset kan spridas i folksamlingar.

Han säger att det kommer att ordnas en del dop under våren.

- De här dopen ordnas med ett reducerat antal deltagare. En del har också valt att skjuta fram dopet.

Personalen jobbar normalt

Anders Lindström säger att prästerna och församlingens övriga personal jobbar normalt.

Han tror att behovet för enskilda samtal mellan församlingsmedlemmar och församlingens person kommer att öka.

- Det som vi ha velat förmedla är att vi är tillgängliga. Det har varit vårt budskap, vi sätter inte lapp på luckan.

Vill man inte komma till pastorskansliet på besök går det bra att ringa också.

- I dessa tider kan det ju vara att man till och med föredrar att använda telefon för att hålla kontakt med oss, säger Lindström.

Liknande verksamhet i andra församlingar

Han säger att också regionens övriga församlingar sannolikt jobbar enligt samma mönster som Ekenäsnejdens svenska församling.

- Hur de andra församlingarna jobbar kan jag inte säga i detalj, men jag vet att också andra streamar eller bandar sina gudstjänster.

Bilden på kyrkan byttes ut 21.3 klockan 9:47.

Läs också