Hoppa till huvudinnehåll

"Maten räcker till alla" – jordbrukarna i Österbotten jobbar på som vanligt

Korna i ladugården
På husdjursgårdarna produceras kött, mjölk och ägg i samma utsträckning som före coronaepidemin. Korna i ladugården Bild: Yle/ Stefan Paavola lantbruk,lantbruksföretagare,Boskap,mjölkboskapsgårdar,mjölkboskap,mjölkboskapsskötsel,kor,Kalv,bonde,Lovisa,liljendal

Arbetet på de österbottniska gårdarna fortsätter som tidigare. Det meddelar Österbottens svenska producentförbund, som vill ge ett lugnande besked om matproduktionen i Österbotten under rådande undantagstillstånd.

Den pågående coronaepidemin har och kommer att ha en stor inverkan på hela samhället.

Men från jordbrukarhåll framhåller man nu att arbetet än så länge fortsätter som tidigare.

Maten räcker till alla, de österbottniska växthusen är i full produktion och mängden grönsaker som produceras ökar varje dag. På husdjursgårdarna produceras kött, mjölk och ägg i samma utsträckning som före coronaepidemin, skriver ÖSP.

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård konstaterar att Finlands höga självförsörjningsgrad av livsmedel är en trumf i den rådande situationen.

Porträtt av Tomas Långgård.
Tomas Långgård. Porträtt av Tomas Långgård. Bild: Yle/Sofi Nordmyr porträtt,tomas långgård

- Vi har därför en god beredskap att kunna fortsätta att leverera ren och inhemsk mat till de finländska konsumenterna, säger Långgård.

Dock konstaterar man att situationen kan bli utmanande på de enskilda gårdarna om många producenter insjuknar samtidigt eller om det uppstår personalbrist i andra delar av livsmedelskedjan.

Studerande hjälper vid behov

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att lantbruksbranschens agronomstuderande, yrkeshögskolestuderande och yrkesstuderande hjälper lantbruksföretag i situationer där lantbruksföretagaren insjuknar i coronavirus eller om avbytarservice inte finns att tillgå.

Branschens yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet möjliggör att arbete på lantbruksföretag kan räknas in i studierna. För studerande möjliggör arrangemanget att studierna kan fortsätta trots undantagstillståndet.