Hoppa till huvudinnehåll

Österbottens tingsrätt befarar kaotisk höst ifall alltför många mål skjuts upp: "Det är möjligt att vi sliter i tre år för att komma ikapp"

Daniel Allén sitter på sin stol på sitt kontor bakom ett stort skrivbord. På hyllorna bakom honom finns många mappar.
Ledande lagman Daniel Allén vid Österbottens tingsrätt säger att många i personalen är oroliga över coronaviruset och gärna vill hållas hemma, men distansjobb är inte så lätt att ordna vid tingsrätterna. Att ta med papper hem utgör en datasäkerhetsrisk. Daniel Allén sitter på sin stol på sitt kontor bakom ett stort skrivbord. På hyllorna bakom honom finns många mappar. Bild: Yle / Axel Brink österbottens tingsrätt

Domstolsverket rekommenderar att domstolarna skjuter upp icke-brådskande mål till hösten på grund av coronaviruset. Vid Österbottens tingsrätt är man skeptisk till att tillämpa direktiven fullt ut. Vi befarar att det leder till rusning i höst, säger ledande lagman Daniel Allén.

Enligt domstolsverkets nya direktiv ska domstolsärenden skötas utan att någons hälsa äventyras.

Daniel Allén, ledande lagman vid Österbottens tingsrätt, befarar ändå rusning till hösten om alltför många mål skjuts upp.

- Om vi ska följa domstolsverkets direktiv till punkt och pricka innebär det en ganska radikal inskränkning av vår verksamhet under hela våren. Det skulle på ett ganska allvarligt sätt straffa sig på hösten.

Det kan bli en parentes på ett halvt år för många människor. Det som skulle ha kommit som en färdig dom i vår kanske kommer först sent på hösten

Vid Österbottens tingsrätt har man därför valt att lite mjuka upp domstolsverkets linje och gå in för en kompromiss, säger Allén.

- Vi följer linjen till tillämpliga delar. Vi har sagt att enskilda domare har möjlighet att hålla sessioner om de på förhand kan garantera att det inte uppstår några risker med den sessionen. Det kan gälla sessioner där bara en person ska vistas i salen en kort stund.

Bland annat häktningsärenden och vårdnadstvister sköts som normalt

Överlag kommer brådskande ärenden att skötas normalt under våren. Det gäller häktningsärenden och olika typer av frihetsberövanden. Också beslut angående vårdnadstvister och liknande sköts som normalt, säger Allén.

- Men när det gäller brottmål kommer vi att bli tvungna att återkalla en massa sessioner och de målen kommer troligtvis att skjutas upp till hösten, efter den 1 september.

- Det gör att det blir en anhopning på hösten som kommer att vara ganska svårbemästrad. Det är möjligt att vi sliter i tre år för att komma ikapp igen. Det är ingen rolig framtidsutsikt.

Österbottens tingsrätt.
Österbottens tingsrätt. Bild: Yle/Roger Källman österbottens tingsrätt

Därför litar Allén på att domarna kan avgöra från fall till fall vilka sessioner som trots allt kan hållas.

Domstolsverkets rekommendationer till domstolarna är inte juridiskt bindande eftersom domstolarna är självständiga enheter.

Också frågan om personalens sysselsättning är en stor fråga, säger Allén.

- Om alla skjuter upp sina semestrar till hösten har vi fullt med jobb men inget folk. Så nu borde väl alla ha sin semester och ta ut så mycket de kan av sina ledigheter.

Distansdeltagande inte problemfritt

Domstolsverket rekommenderar att domstolarna i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar distansdeltagande.

Ordföranden beslutar från fall till fall om vem som måste vara personligen närvarande och vem som kan delta genom distansförbindelse.

Distansdeltagande är ändå inte problemfritt, säger Allén.

- Vi har teknik för det till en del, det finns skärmar och videonätverk, men i och med att coronaviruset drabbat hela samhället har det ju visat sig att näten är övebelastade. Vi förhåller oss lite skeptiska till möjligheten att fullt ut använda de här redskapen.

Enligt Allén är telefon-eller Skypeförbindelse utan bild det bästa alternativet för distansdeltagande. Distansdeltagande lämpar sig i synnerhet för civila mål, framförallt förberedande handläggningar.

Polisen på plats utanför tingsrätten i Vasa.
Österbottens tingsrätt, arkivbild Polisen på plats utanför tingsrätten i Vasa. polisen,polisbil,rättegång,Styckmord,österbottens tingsrätt

Också i rättegångar kan man använda sig av videoalternativ så att parterna delta på avstånd.

- Jag tror nog att det finns möjligheter att vara lite kreativ i det här avseendet, men det finns en del mål som vi kommer att ha stora problem med, säger Daniel Allén.

Bland annat har man ett stort narkotikamål som troligen behandlas i april.

- Hur ska vi göra med 30 svarande i en sådan här situation? Ska man dela upp målet i olika delar och hur gör man med distansdeltagande och så vidare? Det är en ganska komplicerad fråga, säger Allén.

- Men när människor redan är häktade måste vi ta målet till behandling, vi kan inte skjuta upp det. Det är det som är problemet.

Hur bekymmersamt är det för människors rättsskydd att många rättegångar riskerar att skjutas upp?

- Vissa blir jätteglada och vissa blir jätteledsna då rättegångar skjuts upp. Men överlag vill vi ju ha målen framåt och det vill de flesta parter också. Så det är klart man kommer att lida av det här.

- Det kan hända att det blir en parentes på ett halvt år för många människor. Det som skulle ha kommit som en färdig dom i vår kanske kommer först sent på hösten.

"Sannolikt att någon insjuknar i coronavirus också hos oss"

Österbottens tingsrätt har i dagsläget 85 anställda, av vilka 22 är domare, tio stämningsmän och resten sekreterare.

Hur tänker du kring risken att personalen insjuknar, ifall många rättegångar ändå hålls?

- Det är en risk som man måste ta i beaktande. Risken att vi kan bli sjuka finns oberoende av vad vi gör. Sannolikt kommer någon av oss att insjukna i coronavirus också här vid tingsrätten. Men jag tror inte att den saken kommer att leda till att vi måste stänga hela vår verksamhet, säger Daniel Allén.

Hur är det med offentligheten på rättegångar med tanke på regeringens direktiv om folksamlingar?

- Enligt de regler vi redan har kan allmänheten begränsas tillträde till en rättegång på grund av en risk för hälsan. Sedan är det en annan sak med rättegångar som har ett stort intresse rent mediemässigt. Där kan det mycket väl hända att vi måste ordna det med videokontakter. Men de flesta mål av den kalibern kommer att skjutas upp om det inte redan finns häktade i målet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten