Hoppa till huvudinnehåll

1,2 miljarder barn kan inte gå i skola på grund av coronaepidemin

En lekplats invid en skola i Connecticut, USA, står tom efter att skolan stängts efter coronavirusutbrottet.
Över en miljard barn kan inte gå till skolan pga coronautbrottet. En lekplats invid en skola i Connecticut, USA, står tom efter att skolan stängts efter coronavirusutbrottet. Bild: © UNICEF/ McIlwaine grundskolan,USA,Connecticut,coronavirus

I hela 124 länder har myndigheterna stängt skolorna helt eller delvis för att bromsa upp smittspridningen av coronaviruset. Enligt Unesco har över 1,2 miljarder skolelever stängts ute från skolan.

- Trots att barn, enligt den information som finns från andra länder, inte i hög grad ser ut att bli allvarligt sjuka av coronaviruset så kan barnen sprida viruset och på så sätt utsätta äldre och sjuka för verklig fara. Ett stort problem för barnen är att de rycks bort från sin trygga inlärningsmiljö, säger Gabriele Fontana på Unicefs kontor i Kenya.

När de vuxna jobbar och kämpar för att få mat på bordet under dagen är vi bekymrade över att barnen kan utsättas för faror när de inte längre är i skolmiljön― läkaren Gabriele Fontana

Den italienska läkaren Gabriele Fontana är regional hälsoexpert för Unicefs arbete i östra och södra Afrika.

Han är oroad över att barn i väldigt många länder nu riskerar att hamna i utsatta situationer.

- När de vuxna jobbar och kämpar för att få mat på bordet under dagen är vi bekymrade över att barnen kan utsättas för faror när de inte längre är i skolmiljön.

Två händer som tvättas under rinnande vatten.
Barn tvättar händerna utanför en skola i byn Sintchan-Farba i Guinea-Bissau i januari 2020. Nu har alla skolor stängts också i Guinea-Bissau. Foto: Unicef/Prinsloo. Två händer som tvättas under rinnande vatten. Bild: © Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized Händer,handtvagning

Skolan stängd för 170 miljoner skolbarn i Afrika

I Europa har den största delen av länderna stängt skolorna.

1,2 miljarder skolbarn kan inte gå i skola på grund av coronaviruset― Unesco, 20.3.2020

På den afrikanska kontinenten har hälften av länderna stängt skolorna i ett försök att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Uppskattningsvis 170 miljoner skolelever i Afrika berörs.

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco har räknat ut att i hela världen berörs 1,2 miljarder skolelever av stängda skolor.

Olika typers distansundervisning

När skolorna är stängda hjälper Unicef nu till med distansundervisningen.

- Skolorna och familjerna måste använda de informationskanaler som finns. På det här sättet går inte all tid till spillo i barnens skolgång, säger Gabriele Fontana.

Unicef tänker också lobba hårt för att barnen verkligen återvänder till skolbänken efter coronakrisen.

- Efter ebolautbrottet i Västafrika var det många av de mest utsatta barnen som aldrig återvände till skolorna när de väl hade öppnats.

Den här gången måste vi påminna regeringarna om att barnen verkligen får komma tillbaka och att de erbjuds stöd om de halkat efter på sin skolstig under coronaepidemin.

I många länder kan barnen få utbildningsmaterial och -program via tv och radio. Arbetsböcker och papper kan också kopieras och delas ut i hemmen― läkaren Gabriele Fontana

På vilket sätt sköts distansundervisningen i de afrikanska länderna?

- Som bekant är de afrikanska länderna sinsemellan väldigt olika. I vissa länder med högre inkomster finns det god möjlighet till distansundervisning, säger Gabriele Fontana.

Men hur sköter skolorna distansundervisningen i de områden där det inte finns så många datorer?

- I många länder kan barnen få utbildningsmaterial och -program via tv och radio. Arbetsböcker och papper kan också kopieras och delas ut i hemmen.

Unicef uppmuntrar också lärarna att vara i kontakt med föräldrar och barn via telefonsamtal, sms och Whatsapp.

- Det finns en massa sätt att hålla kontakt med barnen och uppmuntra dem att hålla fast vid skolarbetet trots att det sker i hemmen.

Enligt en studie från Rädda Barnen är just utbildning en av de allra viktigaste frågorna för barn som lever mitt i kriser. En sammanställning av 16 olika studier om barn i krisområden visar att 99 procent av barnen anser att skola och utbildning hör till de fem viktigaste frågorna för dem.

Unicef har viktig roll i att sprida faktabaserad information

Gabriele Fontana berättar att Unicef runt om i i världen arbetar tillsammans med regeringarna och med WHO.

Arbetet i östra och södra Afrika handlar bland annat om att ge information till de lokala samfunden om hur man kan dämpa spridningen av coronaviruset.

- Det gäller att få ut korrekt information om hur viruset sprids och hur man kan skydda sig. På sociala medier cirkulerar en massa felinformation och falska rykten - de här missuppfattningarna måste vi korrigera.

- Den här felaktiga informationen kan antingen skapa en falsk känsla av trygghet eller så kan den utsätta folk för verklig fara. Därför uppmanar vi alltid att läsa vad WHO, Unicef och andra etablerade källor skriver.

Fontana lyfter också frågan om att coronaviruset hittills visat sig drabba över 70-åringar allra svårast och att barn - Unicefs primära målgrupp - inte i första hand hör till riskgruppen.

- Men barn kan ändå direkt drabbas om hälsovårdssystemen inte är hållbara, om det inte finns en kontinuitet i vården. Unicefs erfarenhet från ebolautbrottet i Västafrika visar att många barn dog i andra sjukdomar när hälsovården kollapsade efter utbrottet.

- Vi måste se till att de grundläggande hälsovårdstjänsterna fungerar också efter coronautbrottet.

Internationellt samarbete behövs

Fontana har många läkarkolleger i sitt hemland Italien som drabbats hårt av coronautbrottet.

En orange boll på en asfalterad fotbollsplan omgiven av ett staket
Gabriele Fontana har många läkarkolleger i sitt hemland Italien som drabbats hårt av coronautbrottet. Foto: UNICEF/Diffidenti En orange boll på en asfalterad fotbollsplan omgiven av ett staket Bild: © Notice: UNICEF photographs are copyrighted and may not be reproduced in any medium without written permission from authorized Italien,lekplatser,boll,fotboll,coronavirus

- Mina 77- och 80-åriga föräldrar bor mitt i den röda zonen i norra Italien.

Även om coronaepidemin kommit till Afrika med fördröjning vet han vad som kan vänta de afrikanska länderna.

- Det blir en tung och svår kamp och länderna i Afrika är verkligen i stort behov av hjälp. Många av de strikta åtgärderna som använts i Kina är helt otänkbara här. Vi måste hitta anpassade, men effektiva, sätt att stoppa smittspridningen samtidigt som vi vårdar dem som drabbats värst, säger läkaren och Unicef-hälsorådgivaren Gabriele Fontana.

Brist på rent vatten ett stort problem

Fontana påminner också att en stor del av hela befolkningen saknar tillgång till rent vatten. Då kan vi inte ens börja prata om vatten för att tvätta händerna när dricksvatten saknas. Enligt WHO saknar 42 procent av befolkningen på kontinenten rent vatten.

- Många måste köpa sitt dricksvatten på flaska. I en sådan här situation är det svårt att påminna människor att hela tiden tvätta händerna, säger Fontana.

Artikeln har uppdaterats med färsk statistik. På lördag morgon finsk tid (21.3) uppdaterade Unesco sin statistik och antalet skolbarn som inte kan gå till skolan steg från 890 miljoner på fredag till över 1,2 miljarder på lördag.