Hoppa till huvudinnehåll

Bränsle till flygplatsen importeras via Ingå hamn - energibolag planerar bygga för tiotals miljoner

Inkoo Shippings egen kaj där djupet är 7,8 meter.
Inkoo Shipping hoppas att verksamheten i Ingå hamn utvidgas ännu mera då energibolaget St1 investerar i en ny kaj och en bränsleterminal. Inkoo Shippings egen kaj där djupet är 7,8 meter. Bild: Yle/Marica Hildén inkoo shippings hamn

Energibolaget St1 bygger en bränsleterminal och en kaj i Ingå hamn. Investeringen uppgår till 40 miljoner. Inkoo Shippings vd Thomas Bergman är nöjd över att hamnen växer.

Det är meningen att bränsleterminalen i Ingå hamn ska börja byggas våren 2022 och öppna 2023.

Terminalprojektet i Ingå är ett led i en serie med investeringar som gör att energibolaget St1 i fortsättningen kan lansera allt fler förnybara bränslen på marknaden.

St1 bygger just nu ett förnybart raffinaderi i Göteborg och det betyder att energibolaget till exempel kan importera förnybart flygbränsle från Göteborg till Ingå.

Bränslet transporteras sedan till bland annat Helsingfors-Vanda flygplats.

Djup farled till Ingås fördel

Energibolaget St1 valde Ingå hamn eftersom farleden till hamnen är så djup att fartygen lätt kan ta sig in till hamnen, säger Mika Wiljanen, vd för St1.

- Energibolaget har planerat en ny bränsleterminal i Finland i ett par år. De terminaler som redan finns har inte tillräckligt stor kapacitet, så det behövdes en terminal till.

Ingåterminalens preliminära genomflöde av bränsle uppskattas till cirka 500 000 kubikmeter per år. Det kan växa till en miljon kubikmeter då efterfrågan på bränsle ökar.

Energibolaget tittade även på andra hamnar än den i Ingå.

- Ingå är lämpligast på grund av farleden och för att hamnen är nära Helsingfors, det betyder att vi kan leverera bränsle till flygplatsen.

Pengar går åt till kaj, rör, jordarbeten

St1 planerar att fatta beslut om investeringen på 40 miljoner euro i början av 2022.

För de pengarna bygger bolaget bland annat en kaj, rör från kajen till en bränsleterminal, jordarbeten och skyddsåtgärder.

Fartygen tar sedan i land vid kajen, lastar bränslet via rör till terminalens tankar där bränslet lagras. Tankbilar kör sedan ut bränslet till bland annat flygplatsen och energibolagets egna stationer.

Hur säkert är det att terminalen verkligen byggs?

Helt säker kan man inte vara, svarar Mika Wiljanen.

- Det ska göras en miljökonsekvensbedömning, planering och investeringsbeslut. Det är många saker som måste utredas. Men jag tror på det här eftersom verksamheten passar in på området. Jag tycker att situationen ser bra ut.

Energibolaget hoppas på lokala entreprenörer

Arbetet med kajen och bränsleterminalen kommer att leda till en sysselsättningseffekt på 120 årsverken, räknar energibolaget med. Därefter kommer tre till fem anställda att jobba i terminalen.

Mika Wiljanen säger att St1 kommer att anlita lokala entreprenörer så långt det går under byggnadsarbetet.

Ny kaj en fullträff för hamnbolaget

I Ingå hamn är Inkoo Shippings vd Thomas Bergman mycket nöjd med samarbetet med St1.

- Samarbetetet leder till mera arbete för Inkoo shipping. Och en ny kaj gör det möjligt för oss att växa i framtiden. Dessutom innebär det här skatteinkomster för Ingå.

Kajen byggs i öster på Inkoo Shippings område. Inkoo Shipping sysslar med stuvnings-, terminal- och klareringstjänster i anslutning till import och export av bulkgods i Ingå hamn.

Thomas Bergman hoppas att investeringen leder till mera arbetsplatser även för Inkoo Shipping.

- St1 är ju vår samarbetspartner och dessutom gör kajen att vi får mera kapacitet än i dag. Det kan i bästa fall leda till nya kunder.

En miljökonsekvensbedömning har inletts och beräknas pågå ett år.