Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesministeriet om otillräcklig coronainformation på flygplatser: "Vi har gjort förbättringar"

Matkustajia lentoaseman lähtöaulassa
Tidigare har resenärer upplevt att information om coronarestriktioner inte varit tillräckligt tydliga vid flygplatserna. Matkustajia lentoaseman lähtöaulassa Bild: Petteri Sopanen / Yle Helsingfors-Vanda flygplats,flygplatser,Finavia,Wuhan-coronavirus,COVID-19

Återvändande finländare har upplevt informationen kring coronarestriktioner som bristfällig. Det har inte funnits tydligt utmärkt på flygplatser hur resenärerna ska agera när det återvänder till Finland.

Ville Cantell som är enhetschef för Europa- och närområdeskommunikationsavdelningen vid Utrikesministeriet berättar att ministeriet har fått feedback gällande att alla inte har nåtts av informationen – och därför har den nu förbättrats.

– Nu meddelas det också via högtalare på flygplatsen om karantänen som rekommenderas till resenärer när de återvänder.

Först under slutet av förra veckan började man tuta ut information om coronarestriktioner och vad som gäller i högtalare på flygplatserna. Även om man redan innan det stängt gränserna och rekommenderat att finländska resenärer tar sig tillbaka till Finland.

Informationen om att resenärer som återvänder till Finland från utlandet ska försätta sig i karantän i 14 dygn efter hemkomsten förmedlas nu i många olika kanaler.

– På flygplatsen ges informationen förutom via högtalare också via informationsskärmar och infoblad.

Resenärerna har själva ett ansvar

Från och med den 14 mars borde alla resenärer som anlänt till Finland och kopplat upp sig till en finsk mobiloperatör ha fått ett textmeddelande med information om karantän. Det här textmeddelandet har ändå bara gått ut en gång till 118 000 abonnemang.

Ville Cantell berättar att Utrikesministeriet i samarbete med Finavia och flygbolagen har försökt göra det så tydligt som möjligt vad som gäller för personer som återvänder till Finland.

– Vi försöker se till att alla resenärer på något sätt får den här informationen. Givetvis ligger det sedan på resenärens ansvar att följa rekommendationerna.

Det är omöjligt att följa upp om rekommendationerna faktiskt följs av alla som återvänder.

– Läget är samma som för alla som är i Finland. Det läggs ett ansvar på var och en av oss att följa rekommendationerna. Det är omöjligt att kontrollera på ett helt vattentätt sätt.

Undvik närkontakt

Att åka hem med kollektivtrafik från flygplatsen rekommenderas inte, eftersom också det innebär en smittorisk.

– Det är viktigt att man undviker så mycket kontakt med andra resenärer som möjligt, genom att undvika att åka buss och tåg.

Samma information ges åt alla återvändande resenärer oberoende av om man anländer med båt eller flyg.

– Jag har förstått att samma information finns tillgänglig i båtterminalen för resenärer som kommer med båt från till exempel Tallinn.