Hoppa till huvudinnehåll

Yles enkät: Nästan hälften av finländarna vill att rörelsefriheten begränsas mer – bara ett fåtal tycker de nuvarande åtgärderna är överdimensionerade

Människor vid kassorna i en Prisma.
Människor inhandlade mat i Helsingfors på onsdagen. Människor vid kassorna i en Prisma. Bild: Lehtikuva Prisma-affärskedja,affärer,livsmedelsaffärer

Hälften av finländarna är nöjda med regeringens rekommendationer och begränsningar med anledning av coronavirusepidemin, visar Yles enkät.

Nästan hälften (49 procent) av personerna som svarade på enkäten tycker att regeringens rekommendationer och begränsningar är lämpliga och lägliga. 46 procent av de som svarade ville ha ännu striktare restriktioner, medan tre procent tycker att de nuvarande restriktionerna är för strikta.

Enkätundersökningen utfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Yle den här veckan, 24–25.3.

Utifrån enkäten är det de yngsta (15–24-åringar) och de äldsta (65–79-åringar) som är minst samstämmiga med regeringens åtgärder. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är emellertid inte speciellt stora.

Sannfinländare efterlyser hårdare begränsningar

Partitillhörigheten verkar däremot ha en betydelse. Av de som svarade på enkäten uppgav 75 procent av Sannfinländarnas anhängare att de vill ha ännu hårdare tag av regeringen.

Av Vänsterförbundets anhängare vill endast 29 procent av de som svarade på enkäten ha striktare åtgärder. Också inom SDP:s (32 procent) och De Grönas (34 procent) anhängare var stödet för striktare åtgärder förhållandevis lågt. Centerns och Samlingspartiets väljare platsar mittemellan.

Juho Rahkonen, forskningschef på Taloustutkimus, påminner att Sannfinländarna hela tiden krävt strikta begränsningar.

Rahkonen ser tecken på att coronakrisen håller på att politiseras.

– Så går det oundvikligen, när man upptäcker att det inte finns ett enda rätt sätt att hantera krisen, säger han.

De flesta stannar hemma

Nästan alla finländare uppger att de begränsat hur mycket de rör sig ute på offentliga platser på grund av coronaviruset. Fler än fyra av fem uppger att de begränsat hur mycket de rör sig i ganska hög eller mycket hög grad.

Enligt enkäten är det de som bor i huvudstadsregionen som minskat mest på sin rörlighet. Om man ser till åldern är det personer som är över 65 år som begränsat sin rörlighet mest.

Taloustutkimus intervjuade 1 805 personer den 24 och 25 mars. Enkäten utfördes i en internetpanel, och samplet representerar Finlands vuxna befolkning. Felmarginalen är kring två procentenheter i vardera riktning.

Artikeln är en översättning av Ylen kysely: Lähes puolet suomalaisista haluaa vieläkin tiukempia rajoituksia liikkumiseen, ani harva pitää nykytoimia ylimitoitettuna av Veli-Pekka Hämäläinen. Artikeln är översatt av Sara Sundman.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes