Hoppa till huvudinnehåll

Kritiska värden på luftkvaliteten har överskridits två gånger i Borgå centrum under våren

Trafik på gata i Borgå.
En mix av trafik, damm och väderlek påverkar den dagliga luftkvaliteten i centrum av Borgå. Trafik på gata i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,biskopsgatan i borgå

Mätstationen vid Krämaretorget har största delen av året noterat tillfredsställande nivåer, men nu märks gatudammets inverkan allt mer på luftkvaliteten.

Sedan början av året vakar den lådlika mätstationen över luftkvaliteten i Borgå centrum. Den mäter bland annat halterna av kvävedioxid och inandningsbara partiklar.

- När det gäller mängden av inandningsbara partiklar har mätstationen slagit larm två gånger i slutet av februari, säger Borgå stads miljövårdschef Jesse Mether.

Då dygnets medelvärde på partiklar överskrider 50 mikrogram per kubikmeter luft har gränsvärdet överskridits. Det här skedde den 25 och 26 februari, med medelvärden på 52 och 59 mikrogram.

I snitt har medelvärdet legat på 15 mikrogram per dygn i år. De senaste dagarnas observationer finns att ta del av på nätet.

När luftkvaliteten är dålig är det möjligt att personer som är känsliga för luftföroreningar kan få symptom

- Det är väldigt många faktorer som påverkar mängden partiklar i luften. Mest påverkar väderleken. Är det fuktigt så dammar det mindre, blåser det friskt dammar det mera.

Också trafikmängden har stor påverkan på mätresultaten.

Mätstation i centrum av Borgå.
Senast mätstationen fanns i Borgå var 2016. Mätstation i centrum av Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola luftkvalitetsindex,Borgå

- För att gränsvärdet ska överskridas krävs att många av faktorerna är negativa samtidigt, säger han. Någon effekt av corona-isoleringen går det ändå inte att se från vårens mätresultat.

Att dra långtgående slutsatser från observationerna är svårt eftersom Helsingforsregionens miljötjänster så sällan har mätstationen placerad i Borgå.

Senast mätstationen fanns i centrum var åren 2016 och 2011.

- Då vi inte har data från alla år är det svårt att göra jämförelser, men under de senaste observationsåren överskreds partikelnivån sju och åtta gånger säger Jesse Mether.

Den här våren är dessutom vädermässigt avvikande från typiska vårar.

- Staden har börjat putsa bort grus och sand betydligt tidigare än under andra vårar. Dessutom har staden använt mindre av både grus och sand den här vintern.

Grus på gångvägen.
Sand och grus har det använts betydligt mindre av den här vintern i Borgå. Grus på gångvägen. Bild: Yle/Mikael Kokkola Låga klackar,Klack,vägdamm

Men så enkelt är det inte att med säkerhet veta vad som påverkar och hur, då det gäller luftkvalitet i centrum av städer.

- Hade vi å andra sidan haft en kall vinter, så hade många småhus eldat med ved och det ökar också på mängden av inandningsbara småpartiklar, säger miljövårdschef Jesse Mether.

Han vill också påminna om att det inom tätortsområden är förbjudet att elda upp trädgårdsavfall.