Hoppa till huvudinnehåll

Som en lek med tjuv och polis – kajor ställer till med problem för bönder genom att förstöra foderbalar och skita ner stället

Henri ja Katja Hartikainen naakkojen hakkaamien rehupaalien vierellä
Henri och Katja Hartikainen har problem med att kajorna söndrar kornas foderbalar på mjölkgården. Kajornas avföring riskerar också ge korna salmonella när den blandas i maten. Henri ja Katja Hartikainen naakkojen hakkaamien rehupaalien vierellä Bild: Päivi Leppänen / Yle kaja,mjölkboskapsgårdar,fodermedel

När kajan var fridlyst kunde jordbrukare få ersättning för skador som fåglarna förorsakat. Nu fortsätter fåglarna med förstörelsen, men ersättningen uteblir.

På en mjölkgård i Virmo mumsar korna lugnt i sig sin mat i utomhusanläggningen. Från högtalare hörs ljudet av fåglars varningsläten. Ljudanläggningen är bara ett av de sätten som mjölkgårdens ägare Henri och Katja Hartikainen försöker skrämma bort kajorna.

De har också prövat på traditionella fågelskrämmor och ljudanläggningar med ylande vargar och skottavlossningar, problemet är att kajorna är intelligenta djur.

- Kajorna vänjer sig vid att ljudet kommer med jämna mellanrum. Det fungerar för en stund men sedan minskar effekten. Kajorna vet att det inte är någon fara, säger Henri Hartikainen.

Naakkaparvi päivystää pihaton katolla Marttilassa.
Flera tusen kajor kan flockas till gården. Naakkaparvi päivystää pihaton katolla Marttilassa. Bild: Laura Laiholahti mjölkboskapsgårdar,kaja,cowshed

Just den här förmiddagen i mars syns inte kajorna till på gården även om unga kajor flyttar från de södra delarna av Östersjön till Finland för att bygga bo den här tiden på året. I värsta fall kan gården samtidigt flockas av över tvåtusen kajor.

Paret Hartikainen beskriver fåglarna som fräcka, de flyger tillbaka till gården kort efter att de blivit bortjagade därifrån.

Foder möglar och korna riskerar bli sjuka

Visserligen för kajorna en del oväsen, men de största problemen är att de pickar hål i plasten som skyddar kornas foderbalar och kajornas avföring blandar sig i kornas mat.

- Ensilaget kan vara vitt av avföring och ökar risken för salmonella, berättar Katja Hartikainen.

När fåglarna pickar hål i plasten på foderbalarna kommer luft in och maten börjar mögla. För att förhindra det måste man tejpa ihop balarna direkt. Ibland kan balarna vara helt täckta i kajornas avföring, och då måste de tvättas först innan man kan tejpa ihop dem.

Det händer att paret Hartikainen tvingas slänga halva eller till och med hela balen i gödselstacken. De har förgäves försökt skydda balarna med hjälp av nät, tjära samt fågelskrämmor.

Inget hjälper.

Maitotilallinen Henri Hartikainen näyttää, miten rehupaali on homehtunut, kun naakat ovat rikkoneet kääremuovin.
Henri Hartikainen berättar att de ibland får slänga till och med hela foderbalar som möglat efter att kajorna pickat hål i den skyddande plasten omkring. Maitotilallinen Henri Hartikainen näyttää, miten rehupaali on homehtunut, kun naakat ovat rikkoneet kääremuovin. Bild: Päivi Leppänen / Yle kaja,Mietois,gårdsbruk,fodermedel

Kajorna lever livet

Gästande forskare Mari Pohja-Mykrä i Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet har lett ett projekt för Miljöministeriet där man utrett hur man kunde kontrollera de skador som kajorna förorsakar.

Hon vet att det är utmanande att skrämma bort kajorna.

- Kajorna har förökat sig otroligt sedan början av 2010-talet då det fanns 110 000 häckande par. En officiell uppskattning av beståndet från de senaste åren finns inte, säger Pohja-Mykrä.

Naakka
Kajor är intelligenta djur. Naakka Bild: Pekka Kauranen/YLE fåglar,kaja,Kråkfåglar

Kajpopulationerna mår bra eftersom fåglarna trivs utmärkt i de förhållanden som människan erbjuder. De hittar lätt mat i soporna, jordbruket och vid under vintern förser de sig vid småfåglarnas matningsställen.

Eftersom kajorna är smarta lär de sig snabbt var det är tryggt att röra sig och vice versa. De blir också snabbt vana vid människors närvaro.

Låt dem inte bygga bo

När kajornas skadegörelse utreddes testade man också olika knep att skrämma bort dem. Pohja-Mykrä säger att band som svävar i luften och som reflekterar ljus snarare fungerar som lockbete för kajorna och inte tvärtom.

- Mera traditionella hökliknande skrämmor fungerar bättre, men endast under en viss tid. Man borde hela tiden flytta på dem för att de ska ha en effekt, berättar Pohja-Mykrä.

Hon anser att det viktigaste knepet i kampen mot kajorna är att förhindra dem från att bygga bo. Kajorna bygger sina bon i håligheter, och det är enkelt för människor att bedöma var de möjligtvis kommer att bygga bo. Med hjälp av ett stadigt och väl fastsatt nät kan man stoppa bobyggarna.

Kan också skjutas

Kajan var fridlyst i 25 år, men sedan augusti 2018 är den inte det mera. Under tiden som fågeln var fridlyst fick jordbrukarna ersättning för de skador som kajorna orsakade på gårdarna. I dag fortsätter förstörelsen, men inga ersättningar betalas.

Förutom diverse skrämseltaktiker är det också möjligt att skjuta kajorna på bondgårdarna. Också under häckningstiden (10.3-31.7) då den är fridlyst är det möjligt att skjuta dem, men då behöver man ansöka om undantagstillstånd från Finlands viltcentral.

Enligt Henri Hartikainen är skjutandet av kajorna det enda som visat sig vara effektivt, de andra kajorna hålls borta en längre period om en av dem blir skjuten.

Teipattuja naakkojen rikkomia rehupaaleja Mietoisten pellolla
Paret har försökt skydda foderbalarna genom att bland annat tjära dem. Teipattuja naakkojen rikkomia rehupaaleja Mietoisten pellolla Bild: Henri Hartikainen fodermedel,kaja,ensilage,åker,Mietois

I en rapport från Finlands miljöcentral konstaterar man att kajorna rör sig väldigt korta sträckor direkt efter häckningen. Men redan i slutet av sommaren flyger de flera tiotals kilometer. Om man lyckas förhindra att kajorna häckar, lyckas man förebygga de skador som kajorna orsakar i närområdet under början av sommaren, men inte i slutet av sommaren.

Texten är en översättning av artikeln "Naakkojen ulosteet ja tuhotut rehupaalit turhauttavat maatiloilla – maitotilallinen: Ne eivät kunnioita yhtään mitään", skriven av Päivi Leppänen.

Läs också