Hoppa till huvudinnehåll

Vårddirektör i brev till österbottningar: Tillsammans klarar vi även det här!

Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Bild: Jarkko Heikkinen / Yle Vasa centralsjukhus

Alla har möjlighet att påverka hur många i Österbotten som blir smittade av coronaviruset, skriver sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen i ett brev till befolkningen.

Kinnunen återger i sitt brev en erfarenhet som hon tidigare kommunicerat till personalen på Vasa centralsjukhus, en insikt om att var och en kan påverka sin omgivning och sina förhållanden.

På sin dagliga motionsrunda, alltid längs samma spår, lade Kinnunen märke till en saftburk som låg och skräpade i naturen.

Dagligen tittade jag på burken och undrade varför ingen städar bort den, tills jag en dag beslutade mig för att plocka upp den och kasta den i en skräpkorg. Nu vill jag med samma budskap vädja till alla invånare i Österbotten. Ni har alla en möjlighet att påverka så att så många som möjligt i vår region slipper bli smittade.― Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Kinnunen lyfter upp att österbottningarna, liksom alla finländare, har fått klara anvisningar från landets regering och Institutet för hälsa och välfärd, THL. Att följa anvisningarna är något vi gör för oss själva, för våra närstående och i synnerhet för dem som hör till riskgrupperna, påpekar hon.

Vårdpersonalen gör sitt yttersta

Marina Kinnunen lyfter även fram att man nu inom vården jobbar med höjd beredskap och gör sitt yttersta för dem som insjuknar.

De yrkesutbildade personerna inom såväl primärvården, socialvården som den specialiserade sjukvården är beredda att göra sitt yttersta för att vårda dem som behöver vård, omsorg och service.― Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Kinnunen belyser också vilken informationsstrategi man har valt inom sjukvårdsdistriktet.

Varje dag klockan 11 publicerar man en lägesbild över det rådande pandemiläget i regionen på distriktets webbplats. Man har samtidigt fattat ett beslut om att inte i övrigt informera eller diskutera läget. Det här beror inte minst på att man tar hänsyn till att alla patienter, även i den här situationen, har rätt till sin integritet.

Vi vill absolut skydda var och en som insjuknat. Men jag vill också lugna er med att säga att vi utan dröjsmål går ut med detaljer om det här är nödvändigt för att skydda befolkningen eller om det är nödvändigt av något annat vägande skäl.― Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Kinnunen påpekar även att man kommer att informera om när Vasa centralsjukhus går över i full beredskap. För tillfället arbetar man med en höjd beredskap.

Marina Kinnunen vill genom sitt brev till österbottningarna också förmedla att den osäkerhet och oro som för tillfället råder i samhället en dag kommer att vara över.

Tack till er alla för ert engagemang. Jag önskar er kraft, men också glädje, trots allt det som händer omkring oss.― Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt