Hoppa till huvudinnehåll

För få vårdare och fel i medicinhanteringen de vanligaste problemen – 30 anmälningar mot äldreboenden i svenska Österbotten i fjol

Ung man masserar äldre mans axlar.
Ung man masserar äldre mans axlar. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Äldreomsorg,äldrearbete,ålderdom,äldreboende

Mer än 40 anmälningar och klagomål gällande äldreomsorgen i svenska Österbotten har kommit till Regionförvaltningsverket de senaste två åren.

Ungefär vart fjärde fall handlar om att det är för få vårdare på plats och/eller att det finns brister i läkemedelshanteringen.

- Det vanligaste är kanske att det har varit mycket sjukfrånvaro och man inte får tillräckligt med personal och de gör långa skift. Och att de tvättar, städar, diskar och lagar mat som då gör att vården och omsorgen inte är tillräcklig, säger överinspektör Pia Ekqvist på Regionförvaltningsverket.

Bristen kan också handla om att det saknas en ansvarsperson med tillräcklig utbildning på enheten.

- Många gånger kan det också hända att man inte har beaktat att måendet hos de boende har ändrat. Att de är i sämre skick och att det därför behövs fler i personalen.

Då det gäller medicinerna är det oftast brister i hur de förvaras. Vem som kan komma åt dem eller att personer som inte har rätt till det ändå hanterat mediciner.

Rutiner men inga gemensamma stunder

Cirka 15 av fallen handlar om brister i innehåll eller kvalitet på vården. Det kan handla om många olika saker som registreras under den rubriken, enligt Ekqvist.

- Att man inte har nått god standard, att det inte är tillräckligt. Till exempel inga utevistelser och annat utan att man bara gör omsorgsbiten mekaniskt. Alltså att personalen ser till att få klienterna ur sängen och till maten men inte hinner ha några gemensamma stunder och umgås utan att man bara utför rutiner.

Kristinestad drog ur proppen

I fjol syns en tydligt ökning i antalet anmälningar jämfört med 2018. Då var antalet klagomål och anmälningar 11, ifjol var de 30.

- Jag tror ökningen beror på situationen vi hade i januari (i Kristinestad red.anm). Tröskeln att ta kontakt och anmärka på saker man tycker är fel blev mycket lägre. Och det är jättebra för vi är inte ute på fältet hela tiden och kan inte veta vad som händer där.

Det var i januari 2019 som en tidigare anställd vittnade om bristerna vid Ulrika-hemmet i Kristinestad

Regionförvaltningsverket i västra och inre Finland har sedan dess fått två nya överinspektörer för att hinna med allt jobb.

- Vi hinner, men visst kunde det vara mer. Men vi är tacksamma att vi har blivit fler.

Överlag tycker Ekqvist att situationen har lugnat ner sig efter kulmen i fjol.

- Det har lugnat sig lite, och de flesta vet hur de ska börja göra och det är inte längre så akut kris som för ett år sedan.

Man har lärt sig?

- Jag tycker det har tagits steg i rätt riktning. Vi har högst antagligen mycket jobb kvar, men redan ett steg i rätt riktning är bra, säger Ekqvist.

Ett fall är ett för mycket

Hittills i år har det kommit in tre fall till Regionförvaltningsverket. Ekqvist påpekar att 44 fall de senaste åren är 44 för mycket och att det kan ske misstag men samtidigt finns inga ursäkter.

- Det ska finnas tillräckligt med personal alla dygnets timmar. Det är ingen ursäkt att säga att vi har hög sjukfrånvaro eller många som har sagt upp sig.

Att ta genvägar med medicinhanteringen är också allvarligt, påpekar Ekqvist.

- Det ska vara i skick och är inget man kan tumma på. Och det är många anmärkningar som gäller läkemedelsvården och att något har gått snett där.

23 enheter under lupp just nu

Mer än hälften eller 23 av de 44 fall som kommit in sedan början av 2018 är fortfarande under utredning.

Av de drygt 20 fall som avslutats är det nästan hälften som inte har lett till några åtgärder.

Det handlar om att Regionförvaltningsverket anser att det är fråga om så små saker att de inte behöver utredas alls eller att bristen kan rättas till via övervakning från kommunen som upprätthåller eller beställer vården.

För de övriga ärendena är resultatet ofta ett påpekande eller en anmärkning från Regionförvaltningsverket. I en del fall har det räckt med en skriftlig förklaring från kommunen eller boendet.

Några av fallen gäller de utrymmen där klienterna vistas. Det handlar enligt Ekqvist ofta om att boendet efter en flytt eller en renovering inte har optimala utrymmen.

Ungefär en tredjedel av de 44 fallen sedan januari 2018 gäller enheter som drivs av offentliga sektorn medan 2 av 3 anmälningar gäller enheter inom privata sektorn.

Dessa enheter utreds som bäst:

Vasa: 7 enheter

Attendo Kaarlentupa. Totalt 3 bristanmälningar/klagomål som gäller läkemedelsvård och personalstyrka samt kvalitet och innehåll i vården.

Mehiläinen Mainiokoti, gäller läkemedelsvård.

Kotiranta, gäller bland annat läkemedelsvård.

Präntöön Helmi, gäller kvalitet och innehåll i vården.

Attendo Omenapuisto, gäller personalstyrka.

Ruukinkartano, gäller kvalitet på vården.

Attendo Milka. Totalt 2 bristanmälningar/klagomål som gäller kvalitet och innehåll i vården samt osakligt bemötande eller behandling.

Karleby: 5 enheter

Soite Tervakartano, YLE Österbotten har inga uppgifter om vad ärendet gäller.

Esperi Hoivakoti Fiona. Två bristanmälningar/klagomål som gäller bland annat personalstyrkan, medicin, kökets verksamhet och brist på stimulerande verksamhet.

Attendo Ventus, gäller patientsäkerhet och personalstyrka.

Attendo Villa Lehto, gäller vård i livets slutskede.

Attendo Majakka Hakalahti, gäller läkemedelsvården.

Jakobstad: 2 enheter

Esperi Edith, gäller bland annat personalstyrka och läkemedelsvården.
Hötorgcentret, gäller för hög temperatur i boendet.

Korsholm: 1 enhet

Solgården, gäller verksamheten på enheten.

Närpes: 2 enheter

Villa Rosa och Efraim. Båda gäller utrymmena.

Läs också