Hoppa till huvudinnehåll

Ingå kommun vill stöda Ingåbor under coronaläget - slopar vissa avgifter och hyror

En skylt vid Ingå kyrka.
Goda nyheter för en del Ingåbor. Kommunen slopar vissa avgifter på grund av coronaläget. En skylt vid Ingå kyrka. Bild: YLE/Petra Thilman glad i ingå

Ingåborna slipper betala avgifter för småbarnspedagogik om barnen inte vårdas i daghem eller i familjedagvård.

Detsamma gäller morgon- och eftermiddagsvård för de skolbarn som inte deltar i verksamheten.

Eventuella avgifter för skolskjutsar halveras för mars månads del.

Det här beslöt Ingå kommunstyrelse på måndagen (30.3).

Största delen av föräldrarna har tagit sina barn bort från småbarnspedagogiken och undervisningen.

Samma avgiftsfrihet gäller också för inhiberade undervisningstimmar i Ingå medborgarinstitut.

Avgiftslättnaderna gäller från mitten av mars.

Hyresfritt för en del företagare

En handfull företag i Ingå behöver inte betala hyra under tiden mars till juni.

Beslutet gäller de företag som hyr hus eller markområden av Ingå kommun och som verkar i en bransch som kraftigt påverkas av rådande coronaläge och myndighetsbeslut.

I första hand gäller det restauranger och företag som upprätthåller kundservice.

Totalt rör det sig om fyra till sex företag i Ingå.

Kommundirektören befullmäktigas att på basis av företagens ansökan befria ifrågavarande företag från hyran.

Kommunstyrelsen i Ingå beslöt på sitt möte (30.3) att om rådande krissituation förlängs över sommaren återkommer styrelsen till ärendet senast i juni.

Kommunen ska också utreda vilka möjligheter det finns att tillsammans med arbets- och näringsministeriet stöda enmansföretagare.