Hoppa till huvudinnehåll

Många västnyländska företag riskerar gå omkull

En medelålders man sitter med ansiktet i händerna vid ett skrivbord med en massa papper och kvitton samt en miniräknare och en bärbar dator.
Nittio procent av de svarande företagen förväntar sig att coronaviruset kommer att påverka omsättningen negativt under de följande två månaderna. En medelålders man sitter med ansiktet i händerna vid ett skrivbord med en massa papper och kvitton samt en miniräknare och en bärbar dator. Bild: Mostphotos stress,bokföring,handlingar,papper,pappersarbetare,ekonomi,Lån,företag,egenföretagare,konkurs,Miniräknare,Kvitto,ångest,byråkrati,ansökningar,blanketter,bidrag,Stöd,finanser,kalkylatorer,Amortering,dokument

Nästan alla företag i Västnyland påverkas på något sätt av coronaviruset. Det visar en snabb undersökning som Västra Nylands handelskammare gjorde på måndagen (30.3) bland medlemsföretagen om hur coronaviruset påverkar verksamheten.

En fjärdedel av företagen svarar att risken för konkurs har ökat betydligt på grund av coronavirusepidemin.

Nästan en fjärdedel av företagen svarar ja på frågan om de har kallat till samarbetsförhandlingar eller varslat om permitteringar.

Över hälften (54,6 procent) av företagen räknar med att antingen permittera eller säga upp personal under de följande två månaderna på grund av coronaviruset.

En fjärdedel av företagen påverkas mycket negativt

Av de företag som svarade konstaterar 98,2 procent att coronaviruset har påverkat eller kommer att påverka företagets verksamhet.

För en fjärdedel påverkas omsättningen mycket negativt, det vill säga att omsättningen minskar med minst 20 procent.

I två företag av fem påverkas och minskar omsättningen mindre än 20 procent.

För en tredjedel av företagen påverkas omsättningen just nu inte negativt av coronaviruset.

Däremot svarar 90 procent av företagen att de förväntar sig att coronaviruset kommer att påverka omsättningen negativt under de följande två månaderna.

Två femtedelar av de svarande företagen har färre än tio anställda

Bland de 56 företag som svarade var följande fem branscher mest representerade: industri (20 procent), byggbranschen (14,5 procent), övrig serviceverksamhet (14,5 procent), reparation av motorfordon och motorcyklar (10,9 procent) och transport samt lager (10,9 procent).

Ungefär två femtedelar av företagen som svarade har färre än tio anställda och knappt tio procent har 250 eller fler anställda.

Årsomsättningen för två femtedelar av de företag som svarade är under två miljoner euro medan närmare 15 procent av företagen har en årsomsättning på 50 miljoner euro eller mer.